Barnim II Gryfita (urodzony przed 1275 rokiem, zmarł 28 maja 1295 roku) herb

Syn Barnima I "Dobrego" Gryfity, księcia szczecińskiego, stargrardzkiego, uznamskiego, księcia Pomorza Zachodniego i Mechtyldy (Matyldy) Ballenstedt Askańskiej, córki Ottona III Ballenstedt Askańskiego, margrabiego Brandenburgii.

Książę Pomorza Zachodniego od 18 stycznia 1280 roku do 28 maja 1295 roku, książę szczeciński od 14 listopada 1278 roku do 28 maja 1295 roku.

W chwili śmierci ojca Barnim II był jeszcze małoletni. Powołany w 1280 roku nad nim i jego bratem Ottonem I "konsensus" miał regulować czynności prawne. Jednak wszystko przemawiało za tym, że książę, wespół z młodszym bratem pomagał w kierowaniu księstwem najstarszemu z rodzeństwa - przyrodniemu bratu Bogusławowi IV. Przy czynnościach prawnych występuje od 18 stycznia 1280 roku.

Samodzielne rządy objął w kwietniu 1294 roku. Za faktem tym przemawiają wystawione (przez niego i młodszego Ottona I) dokumenty, potwierdzające nadania dla miast - Szczecina, Anklam (Tąglimia), Pyrzyc, Gryfina oraz klasztorów w Kołbaczu, Szczecinie i Pyrzycach.

Zmarł przedwcześnie, według XVI-wiecznej tradycji zamordowany koło Hintersee na północ od miejscowości Stolec przez rycerza Widantę z Mokrawicy nad Zalewem Szczecińskim (Vidante von Muckervitz z Vogelsang), za próbę uwiedzenia jego żony. Ten mało prawdopodobny pogląd, zawarty w dziełach J. Bugenhagena i T. Kantzowa nie znalazł potwierdzenia, bo Widanta figurował przy czynnościach prawnych w 1295 roku i dalszych latach w dokumentach Bogusława IV. Gdyby był uczestnikiem wspomnianego mordu, zapewne poniósłby za ten czyn stosowną karę.

Bezżenna śmierć księcia przyśpieszyła podział księstwa pomorskiego, dokonanego w następnym miesiącu przez jego braci - Bogusława IV i Ottona I, który nastąpił pomiędzy 27 czerwca a 12 lipca 1295 roku. Pochowany został w kościele NMP w Szczecinie.


Żródła:

Barnim II w "Wikipedia"


Barnim II "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


GRYFICI "SZKOŁA NAWIGATORÓW - kurs na prawdę"

31-01-2021