Barnim IV "Dobry" Gryfita (urodzony 17 lipca 1317 roku lub w 1325 roku, zmarł w Wołogoszczy, 22 sierpnia 1365 roku) herb

Syn Warcisława IV Gryfity, księcia wołogoskiego, słupsko-sławieńskiego, rugijskiego i Elżbiety Arnstein von Lindau-Ruppin, regentki Księstwa wołogoskiego, córki Ulricha I Arnstein, Grafa von Lindau-Rupin lub Elżbiety Piastównej, córki Bolka I "Surowego" Piasta, regenta legnickiego i wrocławskiego, księcia jaworskiego, księcia Lwówka, księcia na Świdnicy, Ząbkowic, Strzelinie, Ziębicach i Beatrycze Ballenstedt Askańskiej, córki Ottona V "Długiego" Ballenstedt Askańczyka, margrabiego brandenburskiego, regenta (wicekóla) Czech.

Książę słupsko-wołogoski i książę rugijski od 1 sierpnia 1326 roku do 22 sierpnia 1365 roku.

Poślubił około 1343 roku a między 1343 a 1344 roku Zofię Nikloting von Werle-Güstrow (urodzona w Güstrow, Mecklenburg-Schwerin, około 1329 roku, zmarła w Belgradzie, 5 września 1364 roku), regentkę Księstwa saskiego na Mölln-Bergedorf, córkę Jana II Nikloting, księcia na Werle zu Güstrow i Mechtildy Welf von Braunschweig-Grubenhagen, córki Henryka I Welfa, księcia Brunswick-Grubenhagen.

Ze związku z Zofią Nikloting von Werle-Güstrow (według E. Lubinusa - Sophia Vandalica Maria), wdowę po Albrechcie IV, księciu sasko-lauenburskim, z którą miał troje dzieci - dwóch synów i córkę.

Młodszy syn Warcisława IV. Przydomkiem "Dobry" określa jego XIV-wieczna Genealogia bukowska.

Pierwszy raz został wspominany w źródłach w 1324 roku, jako współwystawca dokumentów razem z matką i starszym bratem. Jeszcze w 1343 roku nie posiadał własnej pieczęci, co przemawia za datowaniem jego narodzin na lata 1319-1320. Według literatury przedmiotu nie odgrywał ważniejszej roli w polityce Gryfitów. W jego imieniu Księstwem Wołogoskim rządził jego brat Bogusław V. Dopuszczony do współrządów przez brata Bogusława V - zarządzał Rugią.

11 lipca 1343 roku Barnim IV, wespół z pierworodnym Warcisława IV zawarł sojusz/pakt z Kazimierzem "Wielkim" przeciw Krzyżakom, które gwarantowały nienaruszalność postanowień zawartych 8 lipca tego roku pomiędzy królem Polski a Krzyżakami (pokój kaliski).

Bamim IV nie odegrał żadnej roli politycznej. Zmarł w 1365 roku. Pochowany został w Kamieniu.

Po jego śmierci synowie jego zaczęli dopominać się uczestnictwa w rządach. W 1368 roku doszło do dalszego podziału Księstwa Wołogoskiego. Warcisław VI otrzymał okręg wołogoski, a Bogusław VI Księstwo Słupskie. Księstwo Wołogoskie w ten sposób zostało pomniejszone o Ziemię Słupską.

Od Barnima IV "Dobrego" pochodzi linia wołogoska Gryfitów, która przetrwała najdłużej z całej dynastii. Potomek Barnima w czwartym pokoleniu, Eryk II "Lienzer" odziedziczył po wygaśnięciu dwóch pozostałych linii najpierw w 1459 roku księstwo słupskie, a potem w 1464 roku księstwo szczecińskie. Księstwo wołogoskie zatrzymał brat Eryka II, Warcisław X, a po jego zgonie całe Pomorze Zachodnie przypadło potomkom Eryka II.


Żródła:

"Gryfici książęta Pomorza Zachodniego" - Kazimierz Kozłwski, Jerzy Podralski.


Barnim IV "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


Barnim IV Dobry w "Wikipedia"


BARNIM von Pommern w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


BARNIM von Pommern w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Barnim IV Dobry w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

21-02-2021

17-02-2021

14-02-2021