Barnim VII "Starszy, Psiarz" Gryfita (urodzony w 1403 roku, zmarł między 24 sierpnia 1449 a 29 sierpnia 1450 roku) herb

Młodszy syn Barnima VI Gryfity, księcia wołogoskiego, księcia starogradzkiego, księcia słupskirgo i Weroniki N.

Książę wołogoski od 22 lub 23 września 1405 roku do między 24 sierpnia 1449 a 29 sierpnia 1450 roku, książę rugijski od 1417 roku do między 24 sierpnia 1449 a 29 sierpnia 1450 roku.

Urodził się około 1403 roku. Po śmierci ojca w 1405 roku w Księstwie Wołogoskim w jego imieniu, jak również jego brata Warcisława IX sprawował władzę ich stryj Warcisław VIII. Po śmierci Warcisława VIII w 1415 roku krajem w imieniu Barnima VII i synów Warcisława VIII rządził Warcisław IX. Po dojściu do pełnoletności synów Warcisława VIII dokonano podziału Księstwa Wołogoskiego. Warcisław IX i Barnim VII otrzymali dzielnicę Wołogoszcz, a dzielnicę rugijską z Barth i Stralsundem otrzymali synowie Warcisława VIII: Barnim VIII i Świętobór II.

Barnim VII i Warcisław IX sprawowali rządy wspólnie. Cesarz niemiecki Zygmunt Luksemburczyk na prośbę książąt pomorskich w 1417 roku nadał księciu Barnimowi VII i jego bratu Warcisławowi IX księstwo Rugii w lenno jako księstwo Rzeszy, co umocniło pozycję książąt zachodniopomorskich wobec Brandenburgii.

W 1420 roku uczestniczył w walkach z Duńczykami na Szlezwiku i w rokowaniach pokojowych. Pełnię rządów objął dopiero w 1425 roku, po powrocie z pielgrzymki do Palestyny u boku Eryka Pomorskiego. Od 6 grudnia 1425 roku formalnie współrządził z bratem dzielnicą wołogoską, po dokonanym podziale Księstwa Wołogoskiego. Faktycznie jednak rezydował w Choćkowie i był tytułowany "panem na Choćkowie". Był zapalonym myśliwym i zyskał sobie z tego powodu przydomek Psiarza.

Barnim VII zmarł bezpotomnie i pochowany został w Giitzkow. Jego brat Warcisław IX stał się wówczas jedynym władcą w Księstwie Wołogoskim.

Data jego śmierci pozostaje nieokreślona. Z 24 sierpnia 1449 roku pochodzi dokument, który wystawiał wraz z bratem i kuzynem Barnimem VIII. T. Kantzow podał, że w dniu 29 sierpnia 1450 roku i zawarcia układu między książętami Szczecina i Meklemburgii - Barnim już nie żył. Na pewno zmarł nie później niż Barnim VIII 19 grudnia 1451 roku.

Barnim nie był żonaty, choć istniały plany zawarcia małżeństwa z księżniczką mazowiecką, w ramach ewentualnego sojuszu z Polską. Posiadał konkubinę nazwiskiem Pluseker, która za sprawą żony jego brata została w procesie z 1436 roku uznana za czarownicę i utopiona.


Żródła:

"Gryfici książęta Pomorza Zachodniego" - Kazimierz Kozłwski, Jerzy Podralski


Barnim VII "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


GRYFICI "SZKOŁA NAWIGATORÓW - kurs na prawdę"


Barnim VII w "Wikipedia", tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

15-02-2021