Barnim VIII "Młodszy" Gryfita (urodzony między 1403 a 1405 rokiem, zmarł między 15 a 19 grudnia 1451 roku) herb

Starszy syn Warcisława VIII Gryfity, księcia rugijskiego, regenta Księstwa wołogoskiego i Agnieszki Ballenstedt Askańskiej von Sachsen-Lauenburg-Ratzeburg, regentki Księstwa rugijskiego i Księstwa wołogoskiego, córki Eryka IV Ballenstedt Askańczyka, księcia Saksonii na Lauenburg-Ratzeburg.

Książę rugijski i bardowski od 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku do między 15 a 19 grudnia 1451 roku.

Poślubił w 1435 roku Agnes von Wunstorf (urodzona między 1385 a 1433 rokiem, zmarła w 1451 roku), córkę Heinricha von Wunstorf lub Juliusa von Wunstorf, hrabiego von Wunstorf i Jutty von Diepholz, córki Johann II von Diepholz.

Urodził się w 1405 roku. Po śmierci ojca w 1415 roku, aż do uzyskania pełnoletności w jego imieniu i w imieniu jego brata Świętobora II całym Księstwem Wpłogoskim rządził ich kuzyn Warcisław IX. Po uzyskaniu pełnoletności przez Barnima VIII i Świętobora II w 1425 roku dokonano podziału księstwa, nawiązując do ugody z roku 1372: Warcisław IX i jego brat Barnim VII otrzymali okręg wołogoski, a Barnim VIII wraz ze swym bratem Świętoborem II otrzymali okręg rugijski.

Po śmierci brata w 1436 roku Barnim VIII stał się władcą Księstwa Rugijskiego.

Zmarł bezpotomnie w 1451 roku. Pochowany został w Neuenkamp. Jego dzielnicę przejął Warcisław IX.


Żródła:

"Gryfici książęta Pomorza Zachodniego" - Kazimierz Kozłowski, Jerzy Podralski.


Barnim VIII "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


Barnim VIII w "Wikipedia"


Barnim VIII. von Pommern-Rügen w "Geneagraphie - Families all over the world" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Barnim VIII w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

14-03-2021