Bogusław III Gryfita (urodzony przed 1190 roku, zmarł w 1223 roku) herb

Syn Wartysława (II), księcia sławińskiego i N.N.

Książę sławiński od 1190 roku do 1223 roku.

Domniemany książę z dynastii Gryfitów, panujący w księstwie sławieńskim. Według E. Lubinusa był synem Bogusława II, księcia pomorskiego i szczecińskiego oraz Mirosławy, córki Mściwoja I, księcia-namiestnika gdańskiego i Swinisławy.

Według "Genealogii stargardzkiej" z XIV wieku był synem Bogusława II i starszym bratem Barnima I, zmarłym w 1223 roku. Datę zgonu i pokrewieństwo potwierdził Tomasz Kantzow dodając, że miał być pochowany w kościele św. Jakuba w Szczecinie.

Istnienie Bogusława III, tak samo jak całej linii Gryfitów mającej panować w Sławnie jest dyskusyjne. Informacja o enigmatycznym Bogusławie ze Sławna pojawia się także w dokumencie z 1200 roku (data sporna) nadającym joannitom wsie Scarnino i Cosmacevo. Bogusława panującego na "Pomorzu Dolnym" (czyli Środkowym) w okresie datowanym na lata 1177-1187 wymieniają także Wincenty Kadłubek i "Kronika wielkopolska".

Według części historyków hipotetyczny Bogusław III ze Sławna jest w rzeczywistości tożsamy z Bogusławem I lub Bogusławem II. W literaturze przedmiotu można spotkać również informacje o pochodzeniu Bogusława, który był potomkiem Racibora I i Przybysławy, zapewne córki Jarosława Świętopełkowica, księcia Włodzimierza Wołyńskiego (linia Raciborowiców), zmarłym bezpotomnie, bądź posiadającym potomstwo, tj. dwoje dzieci - Racibora II oraz Swinisławę.

W historiografii istnieje również pogląd, że Bogusław jest osobą fikcyjną i został wymyślony przez Tomasz Kantzowa, pomorskiego kronikarza.


Żródła:

Bogusław III w "WikipediA"


Bogusław III "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


Bogusław III, Ksiąze Sławieński w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk