Bogusław VII "Stary, Starszy" Gryfita (urodzony w 1355 roku, zmarł między 19 listopada a 18 grudnia 1404 roku lub 19 listopada 1404 roku a 4 stycznia 1405 roku) herb

Najmłodszy syn Barnima III "Wielkiego" Gryfity, księcia szczecińskiego i Agnes Welf von Braunschweig-Grubenhagen, córki Henryka II Welf, księcia Braunszwika na Grubenhagen.

Książę szczeciński od po/około 24 sierpnia 1372 roku do między 19 listopada a 18 grudnia 1404 roku lub 19 listopada 1404 roku a 4 stycznia 1405 roku.

Urodził się w 1355 roku. Po śmierci najstarszego brata, Kazimierza III współrządził ze swym starszym bratem, Świętoborem I w Księstwie Szczecińskim, prawdopodobnie w zaodrzańskiej części księstwa, nad Pianą. Wraz z nim zawarł sojusz z Krzyżakami przeciw Polsce otrzymując za to 6 tysięcy guldenów. Według niektórych badaczy była to suma za dzierżawę ziemi słupskiej, którą Krzyżacy otrzymali na okres 12 lat. W 1395 roku zerwał sojusz z Krzyżakami i wszedł w koalicję z królem polskim Władysławem Jagiełłą.

Bogusław VII zmarł bezpotomnie w 1404 roku i pochowany został prawdopodobnie na zamku w Szczecinie.

Książęta Szczecińscy, znajdujący się często pod groźbą najazdu margrabiów brandenburskich, zapożyczali się, m.in. u Krzyżaków.

W 1388 roku miasto Szczecin wraz z kilku mniejszymi miastami występowało jako poręczyciel dłużników Zakonu i książąt Świętobora i Bogusława VII, w zamian za co miasto uzyskało prawo wybierania cła książęcego w komorze celnej w Gartz nad Odrą. Szczecin udzielił księciu Bogusławowi VII w 1400 roku pożyczki w sumie 1200 grzywien na wykup Marchii Wkrzańskiej z rąk margrabiów.

W 1397 roku, wraz z bratem nadał prawo bicia srebrnej monety dla Szczecina. Miasto to, trzy lata później, udzieliło pożyczki dla księcia w wysokości 1200 grzywien na wykup ziemi wkrzańskiej od margrabiów niemieckich.

Pochowany został w kościele zamkowym św. Ottona w Szczecinie. Zmarł najprawdopodobniej bezdzietnie, sprzeczne są także informacje na temat jego żony. Zdaniem T. Kantzowa Bogusław był żonaty. Zdaniem E. Rymara, kronikarz błędnie przypisał mu żonę Elżbietę brunszwicką, żonę Kazimierza V.


Żródła:

"Gryfici książęta Pomorza Zachodniego" - Kazimierz Kozłwski, Jerzy Podralski.


Bogusław VII "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


Bogusław VII w "Wikipedia"


Bogusław VII w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Bogislaw VII. von Pommern-Stettin w "Geneagraphie - Families all over the world" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

27-02-2021