Elżbieta Hohenzollern (urodzona przypuszczalnie w 1425 roku, zmarła na zamku w Chomętowie w Nowej Marchii, krótko przed 10 kwietnia 1467 roku) herb

Córka Jana "Alchemika" Hohenzollern, margrabiego brandenburskiego i Barbary Ballenstedt Askańskiej Saxe-Wittenberg, córki Rudolfa III Ballenstedt Askańczyk, księcia Saksonii na Wittenberdze, księcia-elektora Saksonii, gubernatora Niemiec.

Regentka Księstwa szczecińskiego od po 8 września a przed 4 października 1451 roku do 1456 roku.

29 września 1440 roku w Szczecinie poślubiła Jaochima I "Młodszego" Gryfity (urodzony zapewne 1423 roku, zmarł w Szczecinie, po 8 września a przed 4 października 1451 roku), księcia szczecińskieg. Około 5 marca 1454 roku poślubiła Warcisława X Gryfitę (urodzony między 1425 a 1430 rokiem, zmarł w Bardzie, 17 grudnia 1478 roku), księcia wołogoskiego, rugijskiego i bardowskiego.

Księżna Elżbieta zmarła krótko przed 10 kwietnia 1467 roku na zamku w Chomętowie w Nowej Marchii. Po jej śmierci Warcisław X ożenił się z Magdaleną, córką Henryka V (VIII) Starszego, księcia meklemburskiego na Stargardzie, jednak nie miał już więcej dzieci.

Elżbieta była córką Jana "Alchemika" i jego żony Barbary von Saxe-Wittenberg. Jego dziadkami ze strony ojca byli Fryderyk I i Elżbieta von Bawarii-Landshut, a dziadkami ze strony matki Rudolf III von Saksonii-Wittenbergi i Barbara Legnicka.

Ojciec Elżbiety zrzekł się prawa do dziedziczenia w Brandenburgii i zamiast tego otrzymał frankoński majątek rodu Hohenzollernów.

27 sierpnia 1440 roku poślubił Joachima I, księcia pomorsko-szczecińskiego. Małżeństwo miało przypieczętować traktat między Brandenburgią a Pomorzem. Oboje doczekali się syna:

Ottona III (urodzony 29 maja 1444 roku, zmarł 7 września 1464 roku), księcia szczecińskiego, zmarł bezpotomnie.

Joachim zmarł na dżumę w Szczecinie po jedenastu latach małżeństwa.

Około 5 marca 1454 roku poślubiła księcia Wratysława X, z którym miała dwoje dzieci:

Świętobora V (urodzony pomiędzy 1456 a 1457 rokiem, zmarł po 3 maja 1464 roku),

Ertmara (urodzony około 1455 roku, zmarł po 3 maja 1464 roku).

W 1464 roku zmarł jej ojciec i cała trójka jego dzieci. Po śmierci Ottona III wybuchła wojna między Pomorzem a Brandenburgią o dziedzictwo szczecińskiej gałęzi rodu.

Jej drugie małżeństwo było bardzo nieszczęśliwe. Otrzymał od wuja Lippehne i Barlinka.


Żródła:

Elisabetta di Brandeburgo w "Wikipedia", tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


"HOHENZOLLERNOWIE XV-XIX w. - ELEKTORZY BRANDENBURSCY"- autor: Przemysław Jaworski - 2018


ELISABETH w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Elżbieta Brandenburska w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Elisabeth von Brandenburg w "Geneagraphie - Families all over the world" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

08-03-2021

07-03-2021

05-03-2021