Ingarda [Ingeborga] Hvide Duńska (urodzona między 1147 do 1207 rokiem, zmarła około 1236 roku) herb

Regentka Księstwa dymińskiego od między 1219 a 1220 rokiem do 1226 roku.

Poślubiła między 1211 a 1219 rokiem Kazimierza II Gryfity (urodzony po 1180 roku, zmarł między 1219 a 1220 rokiem), księcia na Deminie, księcia szczecińskiego.

"M[yroszlava] et Hyn[gardis]… Ductrices Slavie… cum filiis nostris et ducibus Barnym et Wartizlao" przekazał majątek na rzecz klasztoru Mogilno w Colbergu między 1223 a 1224 roku. Jej duńskie pochodzenie królewskie wskazuje statut z 1225 roku, na mocy którego jej syn "Wartislaus… dux Pomeranorum et Diminensium" przekazał majątek klasztorowi w Dargunowie, zabezpieczony przez "ducis Worzlai e sanguine regis Danor". Z chronologicznego punktu widzenia wydaje się prawdopodobne, że Ingerd była córką króla Knuda IV: dzieci brata Knuta, króla Waldemara II, urodziły się zbyt późno, by jednemu z nich mogło matkować Warcisławowi, księcia pomorskiego, oraz ojciec króla Knuta, król Waldemar I, może córką o imieniu Ingebjörg. Inną możliwością jest to, że pochodziła z duńskiej rodziny królewskiej w linii żeńskiej.

W literaturze przedmiotu czasem jest identyfikowana z córką Waldemara I, króla Danii, bądź jego syna Kanuta VI. Z chronologicznego punktu widzenia wydaje się nieprawdopodobne, że Ingerda była córką króla Knuta VI i Gertrudy Welf, córki Henryka III [XIII] "Lwa" Welfa, księcia Saksonii i Bawarii, gdyż Knut VI nie miał potomstwa. Ani też nie mógła być córką brata Knuta VI, króla Waldemara II, urodziła by się zbyt późno, by jedno z nich mogło być matką Warcisława III, księcia pomorskiego. Nieprawdopodobne aby ojcem Ingardy był ojciec króla Knuta VI, król Waldemara I Estrydsena, króla duńskiego i Zofii, córki Wołodara Rurykowicza, księcia mińskiego i hrodyńskiego, wprawdzie miał córkę o tym imieniu Ingebjörga, ale ona była żoną Filipa II Augusta, króla Francji. Zdaniem Edwarda Rymara (genealoga) - była córką duńskiego możnowładcy Esberna i Heleny, córki Guttorma, jarla szwedzkiego.

Datę zawarcia małżeństwa szacuje się przy założeniu, że data urodzenia jej syna Warcisława jest prawidłowo oszacowana, jak pokazano w dokumencie POMORZE. "M[yroszlava] et Hyn[gardis]… Ductrices Slavie… cum filiis nostris et ducibus Barnym et Wartizlao" przekazał majątek na rzecz klasztoru Mogilno w Colbergu na mocy karty z 1223/1224 roku. "Anastasia… ducissa Pomeranorum" przekazała majątek klasztorwi Belbog, za zgodą "dominarum relicte… filii mei Bugzlai et alterius filii Kazemari relicte" statutem z dnia 7 lipca 1224 roku. Poświadczonym przez "… Barnota filius domini Jaromiri de Ruia…". "Dominus Barnym… dux Slauorum… et… fratre meo germano domino dice Wartislao" odnowił darowiznę na rzecz klasztorwi Mogilno przekazane przez "mater nostra domina Myroslaua… post mortem domini mei Boguslai… [et] mee matertere… Hyngardis domina terre Slauie relicta ducis" wzmiankowany w 1236 roku.

Z mariażu z Ingardy i Kazimierza urodziło się dwoje dzieci:

Elżbietę Kazimierzównę (urodzona około 1210 roku, zmarła zapewne w 1222 roku), może żona: Jana I (urodzony przed 1250 rokiem, zmarł prawdopodobnie 30 lipca 1285 roku), księcia sasko-lauenburskiego,

Warcisława III (urodzony około 1211 roku, zmarł 17 maja 1264 roku), książę dymiński, po nim córka.


Żródła:

Ingerd w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


INGERD w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

30-01-2021

24-01-2021