Joachim I "Młodszy" Gryfita (urodzony zapewne w 1424 roku, zmarł w Szczecinie, po 8 września a przed 4 października 1451 roku) herb

Syn Kazimierza V Gryfity, księcia szczecińskiego i Katarzynę [Katarin] Welf von Braunschweig-Lüneburg, córki Bernharda I Welfa, księcia Braunschweig-Lüneburg.

Książę szczeciński od 13 kwietnia 1435 roku do przed 4 października 1451 roku.

29 września 1440 roku w Szczecinie poślubił Elżbietę Hohenzollern (urodzona przypuszczalnie w 1425 roku, zmarła na zamku w Chomętowie w Nowej Marchii, krótko przed 10 kwietnia 1467 roku), regentki Księstwa szczecińskiego, córką Jana "Alchemika" Hohenzollern, margrabiego brandenburskiego i Barbary Ballenstedt Askańskiej Saxe-Wittenberg, córki Rudolfa III Ballenstedt Askańczyk, księcia Saksonii na Wittenberdze, księcia-elektora Saksonii, gubernatora Niemiec.

Urodził się w 1424 roku. Objął panowanie w Księstwie Szczecińskim po śmierci ojca w 1435 roku. W toczącej się w latach 1445-1446 wojnie Brandenburgii z książętami wołogoskimi zachował neutralność. Gdy jednak Brandenburgia zagarnęła dwa miasta należące do Księstwa Szczecińskiego, zawarł wymierzony przeciwko Marchii sojusz z książętami wołogoskimi.

W 1448 roku doszło do wojny z Brandenburgią, która skończyła się kompromisem, lecz Joachim nie odzyskał utraconych miast.

W 1443 roku ogłoszone zostały potwierdzone przez Joachima statuty kupiectwa w Szczecinie. W myśl statutów wszelki handel zbożem na obszarze księstwa miał być dokonywany tylko w Szczecinie lub przez szczecińskich kupców; wywołało to sprzeciw innych miast, a przede wszystkim Stargardu, który już od XIV wieku zaczął w handlu zbożem konkurować ze Szczecinem.

Książę Joachim zmarł na dżumę w Szczecinie w 1451 roku i pochowany został w kościele zamkowym w Szczecinie.


Żródła:

"Gryfici książęta Pomorza Zachodniego" - Kazimierz Kozłowski, Jerzy Podralski.


Joachim I Młodszy "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


Joachim Młodszy w "Wikipedia", tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


JOACHIM w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Joachim Młodszy of Pomerania w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Joachim von Pommern-Stettin w "Geneagraphie - Families all over the world" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

08-03-2021

07-03-2021

05-03-2021