Kazimierza III (IV) Gryfita (urodzony między 1345 a 1348 rokiem bądź w 1348 roku lub około 12 czerwca 1348 [1351?] roku, zmarł w bitwie pod Chojną, po/około 24 sierpnia 1372 roku) herb

Najstarszy syn Barnima III "Wielkiego" Gryfity, księcia szczecińskiego i Agnes Welf von Braunschweig-Grubenhagen, córki Henryka II Welf, księcia Braunszwika na Grubenhagen.

książę szczeciński od 24 sierpnia 1368 roku do po 24 sierpnia 1372 roku, książę Rzeszy od 1370 od po 24 sierpnia 1372 roku.

Urodził się w 1348 roku. Jego narodziny pokrzyżowały plany władców Brandenburgii co do objęcia Księstwa Szczecińskiego na mocy układu z 1337 roku. Kazimierz III pojawił się w dokumentach cesarskich, jako świadek od 1359 roku. Wychował się na dworze Karola IV Luksemburskiego w Pradze, gdzie przebywał w latach 1357-1367.

Po śmierci ojca w 1368 roku przejął rządy w Księstwie Szczecińskim. Był sojusznikiem Karola IV, od którego w 1370 roku otrzymał tytuł księcia Rzeszy.

Fakt ten nie uchronił Kazimierza III od wojny z Brandenburgią toczoną z margrabią brandenburskim Ottonem Wittelsbachem, zwanym "Leniwym". Wojna wybuchła na skutek pretensji do ziem Księstwa Szczecińskiego, do których wysuwali Brandenburczycy, a nad którymi wasalem i zarazem lennikiem cesarskim był Kazimierz. Gryfita jednocześnie został uznany za księcia Rzeszy. Wojna wybuchła w 1371 roku, w czasie jej trwania do 1372 roku, podczas ataku na Chojnę w Nowej Marchii (między 17 lipca a 21 września 1372 roku) i wkrótce zmarł.

Księcia pochowano w zamkowym kościele św. Ottona w Szczecinie. Kazimierz III nie był żonaty, choć starsza literatura przedmiotu przypisywała jemu małżonkę Salomeę, która według E. Rymara (genealoga) była mylnie identyfikowana z Małgorzatą, drugą żoną Kazimierza IV słupskiego, córką Ziemowita III "Starszego", nazywanej inaczej Salomeą. Rządy po nim w Księstwie Szczecińskim objęli jego młodsi bracia: Świętobór I i Bogusław VII.


Żródła:

"Gryfici książęta Pomorza Zachodniego" - Kazimierz Kozłwski, Jerzy Podralski.


Kazimierz III (książę szczeciński) w "Wikipedia"


Kazimierz III "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


KASIMIR von Pommern w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Kasimir (III.) IV. von Pommern-Stettin w "Geneagraphie - Families all over the world" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Kazimierz III w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

27-02-2021