Racibor II Gfryfita (urodzony między 1150 a 1156 rokiem, zmarł 14 lub 15 stycznia 1183 roku) herb

Najstarszy syn Bogusława I Gryfity, księcia pomorskiego na Szczecinie i Walpurgi Duńskiej.

Książę sławieński od 13 listopada 1175 roku do 14 lub 15 stycznia 1183 roku.

Poślubił w 1177 roku Salomeę Piastównę (urodzona między 1162 a 1164 rokiem, zmarła 11 maja po 1183 roku), córką Mieszka III "Starego" Piasta, księcia wielkopolskiego, księcia zwierzcniego polski, wielkiego księcia krakowskiego i Eudoksji Rurykowiczównej, córki Izjasława II Mścisławicza Rurykowicza, wielkiego księcia kijowskiego.

Ślub z Salomeą doszedł najprawdopodobniej w latach 1173-1174, za czasów pierwszego pryncypatu księcia piastowskiego. Z mariażu z Salomeą Piastówną pochodziło przypuszczalnie dwoje dzieci.

Racibor zmarł jeszcze za życia ojca i został pochowany w kościele Benedyktynów w Słupi nad Pianą.

W ostatnich latach pojawiły się przypuszczenia, że Racibor Bogusławowic może być tożsamy z Raciborem II, domniemanym księciem sławieńskim lub, ewentualnie, że był protoplastą tamtejszej dynastii. Dyskusyjna jest jednak sprawa wydzielenia synowi dzielnicy jeszcze za życia ojca. Pod datą 18 maja 1183 roku w Nekrologu lubińskim zanotowano komemorację księcia Racibora (łac.) Ratiborus dux, co może wskazywać na panowanie Racibora w ziemi sławieńskiej. Nota nekrologu lubińskiego jest jednak zagadkowa, gdyż w roczniku klasztoru kołbackiego, z którego znana jest data śmierci Racibora - nie jest on tytułowany księciem.

Niemiecki historyk i badacz historii Pomorza, Martin Wehrmann z braku dokumentów potwierdzających to małżeństwo nie potwierdza tej teorii. Natomiast niemiecki historyk i bibliotekarz oraz badacz średniowiecznej historii Prus, Polski i zakonu krzyżackiego, Max Perlbach zakłada że, Racibor był żonaty z Judytą, inną córką Mieszka III. Jednakże Racibor II nie pozostawił po sobie potomków.


Żródła:

Racibor Bogusławowic w "WikipediA"


Ratibor w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Racibor "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


Racibor Bogusławowic w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk