Racibor II Gryfita (zmarł około 1238 roku) herb

Domniemany syn Warcisława (II) Gryfity, księcia sławińskiego i N.N.

Domniemany książę sławieński od 1224 roku do 1238 roku.

Znany z opatrzonego datą 1223 roku dokumentu, w którym nadawał wieś Będów (Bantow) koło Darłowa zakonowi joannitów. Oryginał dokumentu z 1223 roku, w którym użyto tytułu książęcego o brzmieniu (łac. dei gracia princeps dictus terre Slaunensis) znajduje się w archiwum berlińskim. Jego autentyczność była wielokrotnie podważana (m.in. R. Klempin, J. v. Pflug-Hartung), zwłaszcza że data jego wystawienia została najprawdopodobniej sfałszowana, a sam dokument wystawiony kilka lat później, przypuszczalnie w 1240 roku. Nadanie Racibora jest kopią konfirmacji dóbr joannitów stargardzkich wystawionej w 1229 roku przez Barnima I szczecińskiego. Uszkodzona pieczęć, którą opatrzono dokument, pochodzi zapewne z okresu późniejszego niż rok 1223, za czym przemawia użyty surowiec do odcisku pieczęci.

Sam Racibor II, o ile w ogóle istniał, na pewno w 1223 już nie żył, gdyż w układach z królem duńskim Waldemarem II z tego roku występuje "pani ze Sławna", czyli kobieta, która musiała być jedyną spadkobierczynią w wyniku wymarcia męskich członków rodu (prawdopodobnie żona lub siostra Racibora).

Najprawdopodobniej tajemniczy Racibor sławieński to Racibor białogardzki z gdańskiej dynastii Świętoborzyców, który przypuszczalnie, okresowo władał w ziemi sławieńskiej i na początku lat 30. XIII wieku potwierdził joannitom wcześniejsze nadania. Według innych historyków był to Racibor Bogusławowic, syn księcia pomorskiego i szczecińskiego Bogusława I i zarazem zięć Mieszka III "Starego", księcia wielkopolskiego. Zmarł on jednak w 1183, co ponownie potwierdzałoby fałszerstwo dokumentu. W literaturze niemieckojęzycznej, Racibora II, zmarł około 1238, identyfikuje się jako syna księcia Bogusława III, którego filiację wywodzi się od Racibora I i Przybysławy (W. Wegener, A. Hofmeister).

Czasem, w historiografii oraz licznych opracowaniach popularnonaukowych można spotkać się z informacją, że Racibor II był postacią fikcyjną, podobnie jak jego rzekomy ojciec Bogusław III (obie te postaci zostały wprowadzone do literatury przedmiotu przez T. Kantzowa, pomorskiego kronikarza).


Żródła:

Racibor II w "WikipediA"


Racibor II "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki