Świętobór II "Spokojny" Gryfita (urodzony między 1407 a 1408 rokiem, zmarł między 12 maja a 24 maja 1432 roku) herb

Młodszy syn Warcisława VIII Gryfity, księcia rugijskiego, regenta Księstwa wołogoskiego i Agnieszki Ballenstedt Askańskiej von Sachsen-Lauenburg-Ratzeburg, regentki Księstwa rugijskiego i Księstwa wołogoskiego, córki Eryka IV Ballenstedt Askańczyka, księcia Saksonii na Lauenburg-Ratzeburg.

Książę rugijski od 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku do między 12 maja a 24 maja 1432 roku, książę bardowski od 6 grudnia 1425 roku do między 12 maja a 24 maja 1432 roku.

Urodził się około 1408 roku. Niewiele zachowało się źródeł, które mogłyby przybliżyć sylwetkę księcia.

Do uzyskania pełnoletności w imieniu Świętobora II i jego brata Barnima VIII Księstwem Wołogoskim rządził ich kuzyn Warcisław IX.

Przy podziale księstwa 6 grudnia 1425 roku, z uwagi na młody wiek i sprawowanej opieki przez starszego brata Barnima VIII "Młodszego" został współrządcą Księstwa Rugijskiego z Bardo oraz Strzałowem. Po uzyskaniu przez synów Warcisława VIII pełnoletności w 1425 roku dokonano ponownego podziału księstwa kierując się zasadą z 1372 roku: Warcisław IX wraz z bratem Barnimem VII (dzieci Barnima VI) otrzymali Księstwo Wołogoskie, a Świętobór II i Barnim VIII otrzymali Księstwo Rugijskie z Barth i Stralsundem.

Skutkiem podziałów księstwa pomorskiego w XIV i XV wieku był wzrost samodzielności miast. Dzięki Hanzie rosły one w siłę i często lekceważyły władzę książąt.

W czasie wojny Związku Hanzeatyckiego z królem państw skandynawskich, Erykiem I Pomorskim książęta zachodniopomorscy ze Świętoborem II włącznie stanęli po stronie swego krewniaka króla Eryka. W tej sytuacji często występowali czynnie i zbrojnie przeciwko swym miastom, które z kolei walczyły po stronie Związku Hanzeatyckiego. Również w sprawach wewnętrznych miasta prowadziły swą odrębną, niezależną politykę, co doprowadzało do częstych konfliktów z książętami.

Jako współwystawca dokumentu pojawił się w źródłach 17 grudnia 1421 roku, 6 sierpnia 1423 roku oraz 22 listopada 1428 roku.

Podczas sprawowanej władzy wielokrotnie występował przeciwko miastom pomorskim, które opowiadały się po stronie Hanzy w wojnie z Erykiem Pomorskim, królem Norwegii, Danii i Szwecji.

Nieznana jest data jego śmierci. Ostatni raz wspomniany został podczas pobytu w Paryżu 12 maja 1432, a dokumenty brata z 24 maja 1436 przedstawiają jego jako zmarłego. Edward Rymar uznał, że śmierć księcia nastąpiła w 1432. Świadczyć miały za tym dokumenty z lat 1432-1434, które wystawił Barnim VIII. Tenże w nich tytułował się księciem na Strzałowie, prawdopodobnie po śmierci Świętobora II.

Po bezpotomnej śmierci, został pochowany w opactwie cystersów w Kępince (Neuencamp) - obecnie miasto Franzburg.


Żródła:

"Gryfici książęta Pomorza Zachodniego" - Kazimierz Kozłowski, Jerzy Podralski.


Świętobór II "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


Świętobor II w "Wikipedia"


Świętobor II w "Wikipedia", tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Swantibor II. von Pommern-Rügen w "Geneagraphie - Families all over the world" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

14-03-2021