Świętopełk I "Świętopełk nakielski" Gryfita (urodzony około 1080 roku, zmarł około 1113 roku) herb

Syn Świętobora Gryfity, księcia pomorskiego i N.N.

Książę pomorski od około 1107 roku do 1113 roku. Książę nakielski od 10 sierpnia 1109 roku roku do 1113 roku.

Poślubił N.N. (urodzona około 1050 roku, zmarła około 1110 roku).

Prawdopodobnie wraz z ojcem został około 1106 roku wypędzony z Pomorza.

Po zwycięstwie nad Pomorzanami odniesionym 10 sierpnia 1109 roku Bolesław III "Krzywousty", książę Polski, nadał Świętopełkowi Nakło. Próby prowadzenia samodzielnej polityki sprowadziły na niego w 1112 roku najazd wojsk polskich. Po trzymiesięcznym oblężeniu Nakła Świętopełk zapłacił Krzywoustemu okup i oddał syna (nieznanego imienia).

W 1113 roku ponownie wystąpił przeciw Krzywoustemu, czym sprowokował jego wyprawę. Polski książę zajął najpierw Wyszogród, a następnie Nakło, którego obrońcy na próżno oczekiwali odsieczy Świętopełka.

Dalsze losy Świętopełka nie są pewne. Wiadomo, że w 1119 roku Bolesław III "Krzywousty" pokonał dwóch książąt pomorskich, z których jednego wygnał, a drugiego wziął do niewoli. Sądzi się, że jednym z nich mógł być Świętopełk.

W 1121 roku zginął Świętopełk, książę odrzański. Według części badaczy był identyczny ze Świętopełkiem synem Świętobora (Karol Maleczyński, Zygmunt Wojciechowski); inni z kolei identyfikują Świętopełka księcia odrzańskiego ze Świętopełkiem księciem Chyżan, którego ziemie w 1121 roku najechał saski książę Lotar z Supplinburga.

Zmarł bezpotomnie.


Żródła:

Świętopełk w "WikipediA"


Świętopełk, Duke of Pomerania w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk