Świętopełk I "Świętopełk nakielski" Gryfita (zmarł około 1121 roku)

Syn Świętobora Gryfity, księcia pomorskiego i N.N.

Książę pomorski od około 1107 roku do 1113 roku. Książę nakielski od 10 sierpnia 1109 roku roku do 1113 roku.

Prawdopodobnie wraz z ojcem został około 1106 roku wypędzony z Pomorza.

Po zwycięstwie nad Pomorzanami odniesionym 10 sierpnia 1109 roku Bolesław III "Krzywousty", książę Polski, nadał Świętopełkowi Nakło. Próby prowadzenia samodzielnej polityki sprowadziły na niego w 1112 roku najazd wojsk polskich. Po trzymiesięcznym oblężeniu Nakła Świętopełk zapłacił Krzywoustemu okup i oddał syna (nieznanego imienia).

W 1113 roku ponownie wystąpił przeciw Krzywoustemu, czym sprowokował jego wyprawę. Polski książę zajął najpierw Wyszogród, a następnie Nakło, którego obrońcy na próżno oczekiwali odsieczy Świętopełka.

Dalsze losy Świętopełka nie są pewne. Wiadomo, że w 1119 roku Bolesław III "Krzywousty" pokonał dwóch książąt pomorskich, z których jednego wygnał, a drugiego wziął do niewoli. Sądzi się, że jednym z nich mógł być Świętopełk.

W 1121 roku zginął Świętopełk, książę odrzański. Według części badaczy był identyczny ze Świętopełkiem synem Świętobora (Karol Maleczyński, Zygmunt Wojciechowski); inni z kolei identyfikują Świętopełka księcia odrzańskiego ze Świętopełkiem księciem Chyżan, którego ziemie w 1121 roku najechał saski książę Lotar z Supplinburga.


Żródła:

Świętopełk w "WikipediA"