Warcisław II Świętoborzyc-Gryfita (urodzony przed 1135 rokiem, zmarł w 1196 roku)

Syn Świętobora "Starszego" z rodu Świętoborzyców.

Kasztelan szczeciński, regent Księstwa szczecińskiego i dymińskiego od 18 marca 1187 roku do 1189 roku.

Po raz pierwszy wzmiankowany jako kasztelan szczeciński w 1168 roku. Pięć lat później dowodził obroną miasta podczas najazdu króla duńskiego Waldemara I, któremu dał okup i zakładników, a w zamian otrzymał Szczecin w lenno.

"Saxo Grammaticus" opisuje Warcisława jako gorliwego chrześcijanina. Sprowadził z Danii cystersów, którzy w 1173 roku założyli klasztor w Kołbaczu.

Warcisław jako lennik duński zarządzał prawdopodobnie dosyć sporym obszarem i jego pozycja zapewne była równa lub niemal równa książęcej. W dokumentach z tego okresu występuje zwykle na czele listy świadków świeckich.

Po śmierci Bogusława I w 1187 roku został regentem w imieniu jego małoletnich synów: Bogusława II i Kazimierza II. Prawdopodobnie szukał próby sojuszu z Księstwem Polskim, co spowodowało interwencję króla duńskiego Kanuta VI w 1189 roku. Warcisław został obalony, a nowym regentem księstwa mianowano księcia rugijskiego Jaromara I. Wartisław II wycofał się wówczas z życia publicznego.

Warcisław zmarł w 1196, według tradycji, podczas pielgrzymki do Palestyny.

Miał trzech synów:

Bartłomiej ze Szczecina (zmarł około 1220 roku), prawdopodobnie kasztelan szczeciński, po nim potomstwo,

Kazimierz (zmarł w 1220 roku), kasztelan kołobrzeski, po nim potomstwo.

Jest sporne, czy Konrad II (zmarł w 1233 roku), biskup Kamienia Pomorskiego, był synem Wartysława.


Żródła:

Warcisław II Świętoborzyc w "Wikipedia"


Wartislaw Swantibor w "Wikipedia", tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Wartislaw Swantibor w "Wikipedia", tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

24-01-2021