Warcisław VI "Jednooki" Gryfita (urodzony między 1346 a 1349 rokiem, zmarł w Wołogoszczy, 13 czerwca 1394 roku) herb

Starszy syn Barnima IV "Dobrego" Gryfity, księcia słupsko-wołogoskiego i księcia na rugijskiego i Zofii Nikloting von Werle-Güstrow, regentki Księstwa saskiego na Mölln-Bergedorf, córki Jana II Nikloting, księcia na Werle zu Güstrow.

Książę wołogoski od 7 marca 1393 roku do 13 czerwca 1394 roku, książę rugijski od 25 maja 1368 roku do 13 czerwca 1394 roku, książę bardowski od 5 grudnia 1376 roku do 1394 roku.

W Neubrandenburgu, 4 kwietnia lub po 1 pażdziernika 1363 roku poślubił Annę Nikloting Meklemburską (urodzona najwcześniej w 1347 roku, zmarła po 14 marca 1399 roku), córką Jana I Nikloting, księcia meklemburskiego na Stargardzie i Anny von Schauenburg holsztyńskiej, córkę Adolfa VII von Schauenburg, hrabiego Holstein na Schaumburg i na Pinneberg.

Urodził się w 1345 roku. Współrządził ze swym bratem Bogusławem VI Księstwem Wołogoskim na zachód od Świny w myśl ugody książąt z 1368 roku i 1372 roku. Po kilku latach, w 1376 roku bracia podzielili księstwo: Warcisław VI otrzymał okręg Rugii i okolice Barth ze Stralsundem (Strzałów).

W 1390 roku Warcisław IV udzielił kupcom polskim licznych przywilejów handlowych.

W czasie konfliktu Szczecina ze Stargardem opowiedział się przeciw Świętoborowi I, księciu szczecińskiemu, który wspomagał Stargard. Potwierdził szczecinianom dotychczasowe przywileje z 12 maja 1376 roku, natomiast osiem lat później nadał tymże kupcom - prawo swobodnej żeglugi, wraz z możliwością zawijania do portu wołogoskiego.

Cały handel z Polski skierowany został za Kazimierza "Wielkiego" do ujścia Odry. Krzyżacy jak i kupcy brandenburscy pozbawieni zostali z tego tytułu zysków. Oto fragment listu wielkiego komtura Konrada Wallenroda do rady miasta Frankfurt z dnia 10 listopada 1390 roku:

"...Czcigodni przyjaciele (...) odebraliśmy właśnie Wasz list, w którym znaleźliśmy napisane: jako ze król Polski ze swymi miastami i książętami Szczecina i Wołogoszczy i z ich miastami weszli w porozumienie i ustanowili nowe drogi z Polski aż do Szczecina: i jako że oni myślą przejeżdżać wodami Warty w dól przed Gorzowem a drogą dla wozów tam i z powrotem przed Drezdenkiem i gdzie będą mogli, czego przecież od dawien dawna nie bywało aż dotąd i jako że te drogi większe szkody przynoszą i wyrządzają krajom jasnego księcia pana margrabiego Josta, a także i naszym, niż to się daje naocznie zauważyć...".

W 1368 roku w konflikcie z Marchią Brandenburską poniósł klęskę pod Rybnicą. Z nielicznymi wojami pozostawał przez kilka tygodni w niewoli, skąd został wykupiony za 9 tysięcy grzywien srebra przez Bogusława V.

W wyniku przeprowadzonego 25 maja 1368 roku podziału księstwa otrzymał dzielnice rugijską i wołogoską, gdzie współrządził wraz z bratem Bogusławem VI. Od 8 czerwca 1372 roku samodzielny pan na Rugii. W wyniku kolejnego podziału z 5 grudnia 1376 roku stracił Wołogoszcz lecz uzyskał nową dzielnicę, która obejmowała: Bardo, Łozicę, Trzebusz, Strzałów, Grzymie zachowując Rugię. Po śmierci swego brata w 1393 roku Warcisław przejął rządy w jego dzielnicy.

Pod koniec swojego życia udał się wespół z Warcisławem VII na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, skąd do kraju powrócił w 1392 roku. Rezydował w Strzałowie, stąd tytułowano jego "panem na Sundzie". Podczas jednego z polowań stracił oko, na skutek czego określano jego przydomkiem Jednooki.

Zmarł w 1394 roku i pochowany został w klasztorze Cystersów w Eldenie. Nekrolog klasztoru Neuenkamp odnotowuje śmierć "Id" bez podania miesiąca na rok 1392 i przypuszczalnie wystąpił tu błąd w opisie tytulary: "dominus Wartyslaus… princeps Ruyanorum et dux Stetinensis, pater nobilium principum Barnym et Wartislai ac...".

Warcisław VII był żonaty z Anną, córką Jana I, księcia meklemburskiego na Stargardzie i Anny holsztyńskiej. Ze związku małżeńskiego miał czworo dzieci.


Żródła:

"Gryfici książęta Pomorza Zachodniego" - Kazimierz Kozłwski, Jerzy Podralski


Warcisław VI "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


GRYFICI "SZKOŁA NAWIGATORÓW - kurs na prawdę"


Warcisław VI w "Wikipedia"


WARTISLAW von Pommer w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

08-03-2021

21-02-2021