Warcisław VII "Pogrobowiec" Gryfita (urodzony około 1362 roku, zmarł pod zamkiem w Szadzku, 24 lutego 1395 roku) herb

Syn Bogusława V "Wielkiego, Starszego" Gryfity, księcia wołogoskiego, księcia na Darłowie, księcia na Dyminie, księcia na Gryficach, księcia na Gryfie, księcia na Łosicach, księcia Rugii, księcia Nakła, księcia na Sławnie, księcia na Stargardzie, księcia Strzałowa, księcia Trzebiatowa, księcia słupskiego i Elżbiety Kazimierzówny Piastówny, córki Kazimierza III "Wielkiego" Piasta, króla Polski.

Książę bardzki od 2 stycznia 1377 roku do 24 lutego 1395 roku, książę słupski od 2 stycznia 1377 roku do 24 lutego 1395 roku.

Tytulara: Z łaski Bożej książę szczeciński, pomorski, kaszubski, władca Slawii i Rugii

Poślubił w 1380 roku, przed 23 marca Marię Nikloting Mecklemburg (urodzona w Mecklemburgii, między 1363 a 1367 rokiem, prawdopodobnie do 1365 roku, zmarła na Pomorzu, między 9 sierpnia 1402 a 7 lutego 1403 roku), córkę Henryka III Nikloting, księcia Meklemburgii na Schwerinie i Ingeborg Estridsen Duńskiej, córki Waldemara IV Estridsen, króla Danii.

Data urodzenia nie jest znana. Syn Bogusława V i Elżbiety Kazimierzówny - (wg Wikipedii) Adelajdy Welf, (wg Wikipedii) przyrodni młodszy brat Kaźka słupskiego i starszy, (wg Wikipedii) rodzony brat Bogusława VIII.

Po śmierci ojca w 1374 roku objął rządy w części Księstwa Wołogoskiego, tj. w Księstwie Słupskim. Po dojściu do pełnoletności brata Kazimierza IV "Kaźko Słupski" oddał mu okręg słupski. Uważał się on za spadkobiercę brata i po jego śmierci w 1377 roku wszczął starania u króla polskiego Ludwika Węgierskiego o ziemie, jakie Kazko otrzymał w lenno: ziemię kujawską i dobrzyńską, ale bez powodzenia. Król nie uwzględnił jego żądań i ziemie te wróciły do Korony. Z tej przyczyny książę nawiązał kontakty z Krzyżakami. Wielką sumą pieniędzy i obietnicami przyłączenia niektórych ziem polskich do Księstwa Pomorskiego przeciągnęli oni Warcisława na swą stronę w 1386 rok. Krótko jednak trwała przyjaźń Krzyżaków z książętami Pomorza, gdyż po roku przeszli oni na stronę Władysława Jagiełły.

W 1377 roku objął władzę w księstwie słupskim po śmierci Kaźka (Kazimierza IV), po pewnym czasie do współrządów dopuścił Bogusława VIII, któremu kilkakrotnie wydzielał różne części księstwa.

W 1380 roku Warcisław VII w imieniu swych braci złożył Władysławowi Jagielle hołd z ziemi słupskiej i z okręgu Nakła, który to okręg otrzymał od króla. W 1386 roku w Lęborku, wraz z bratem Bogusławem VIII zawarł przeciwko Polsce sojusz z zakonem krzyżackim, który obiecał mu pomoc w zdobyciu ziem po Kaźku słupskim i wspomógł znaczną sumą pieniędzy. W 1388 roku jego syn Bogusław został adoptowany przez królową Małgorzatę I, otrzymał nowe imię Eryk, został koronowany na króla Norwegii, a później panował w trzech państwach skandynawskich jako Eryk Pomorski. Warcisław VII przeszedł w tym czasie na stronę Polski, nie wywiązując się z sojuszu z krzyżakami i wprowadził blokadę dróg wiodących z Niemiec do państwa zakonnego, uniemożliwiając przybywanie nowych rycerzy do zakonu.

W 1390 roku w Pyzdrach książę Warcisław VII i jego bracia książę Bogusław VIII i Barnim V zawarli z królem Polski Władysławem Jagiełłą układ, w którym zobowiązali się do służby u króla z oddziałem liczącym 100 rycerzy oraz do nieprzepuszczania przez swe tereny posiłków zdążających z Zachodu do Krzyżaków.

W latach 1391-1392 odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Warcisław VII zmarł nagle w 1395 roku. Został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach na początku 1395 roku, prawdopodobnie pod zamkiem w Szadzku, być może za sprawą krzyżaków. Jego miejsce pochówku nie jest znane.

Z małżeństwa z Marią, córką Henryka III, księcia meklemburskiego na Schwerinie i Ingeborgi duńskiej miał dwoje dzieci.


Żródła:

"Gryfici książęta Pomorza Zachodniego" - Kazimierz Kozłowski, Jerzy Podralski.


Warcisław VII "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


Warcisław VII w "Wikipedia"


WARTISLAW von Pommern w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Wartislaw VII. von Pommern-Stolp w "Geneagraphie - Families all over the world" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Warcisław VII w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

09-03-2021