Warcisław VIII Gryfita (urodzony w Barth, w 1373 roku, zmarł w Wołogoszczy, 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku) herb

Syn Warcisława VI "Jednookiego" Gryfity, księcia wołogoskiego, rugijskiego i bardowskiego i Anny Nikloting von Mecklenburg-Stargard, córki Jana I Nikloting, księcia Meklenburg-Stargard.

Książę rugijski od 13 czerwca 1394 roku do 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku, regent Księstwa wołogoskiego od 22 lub 23 września 1405 roku do 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku.

Poślubił między 8 marca a 28 maja 1393 roku Agnieszkę Ballenstedt Askańską von Sachsen-Lauenburg-Ratzeburg (urodzona w Lauenburg, około 1387 roku, zmarła w Pudagla, w 1435 roku), regentkę Księstwa rugijskiego i Księstwa wołogoskiego, córkę Eryka IV Ballenstedt Askańczyka, księcia Saksonii na Lauenburg-Ratzeburg i Sofie Welf von Braunschweig-Lüneburg, córki Magnusa II Welf, księcia braunszwickiego na Lüneburgu.

Urodził się w 1373 roku. Należał do stanu duchownego. W 1387 roku otrzymał archidiakonat trzebusicki, a w 1391 roku był także posiadaczem kanonii zwierzyńskiej i lubeckiej.

Po śmierci Bogusława VI w 1393 roku otrzymał dyspensę papieża na wystąpienie ze stanu duchownego i zawarcie małżeństwa. Od śmierci w 1394 roku podzielił się księstwem wraz z bratem Barnimem VI, prowadząc liczne spory z miastami. Objął wschodnią część księstwa z grodem stołecznym w Wołogoszczy. Od 1405 roku po śmierci brata Barnima VI ze względu na małoletniość jego synów: Barnima VII i Warcisława IX, rządził samodzielnie Księstwem Wołogosko-Rugijskim.

W 1409 roku Warcisław VIII wraz z innymi książętami pomorskimi zawarł z Krzyżakami przymierze wymierzone przeciwko Polsce i w latach 1409-1411 brał udział w wojnie polsko-krzyżackiej. Za dużą sumę pieniędzy w wysokości 2000 kop groszy czeskich rocznie przyrzekł on Krzyżakom pomoc wojskową, wysyłając posiłki zbrojne do Nowej Marchii. Książę wołogoski układu jednak nie dotrzymał i nie udzielał Krzyżakom obiecanej pomocy w czasie ich wojny z Polską. Uczestniczył w obradach I pokoju toruńskiego w 1411 roku.

Warcisław VIII zmarł w 1415 roku i pochowany został w kościele parafialnym w Wołogoszczy. Prawdopodobnym jednak miejscem jego pochówku był klasztor benedyktynów w Pudagli.

W literaturze historycznej zastanawiano się nad moralnością książąt pomorskich, którzy dawali się częstokroć przekupić. Otóż, "książęta pomorscy nie odbiegali wiele moralnością od swych rycerzy: za swe główne zadania uważali zdobycie środków na utrzymanie siebie i dworu na książęcym poziomie i tu nie gardzili żadnymi metodami. Oderwani od dawna od pnia słowiańskiego, mimo koligacji polskich nie mogli wzbudzić w sobie entuzjazmu do walki o tryumf języka słowiańskiego, które to hasło szerzyło się w Polsce i w Czechach. Z drugiej strony niewiele ich łączyło z Niemcami".

Warcisław VIII był żonaty z Agnieszką, niewiadomego dotąd pochodzenia. Dawniejsza literatura przedmiotu za W. Jobstem podaje, że była córką Eryka IV, księcia sasko-lauenburskiego. Książę ze związku małżeńskiego miał czworo dzieci.


Żródła:

"Gryfici książęta Pomorza Zachodniego" - Kazimierz Kozłowski, Jerzy Podralski.


Żródła:

Warcisław VIII "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


Warcisław VIII w "Wikipedia", tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Wartislaw VIII. von Pommern-Rügen w "Geneagraphie - Families all over the world" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


WARTISLAW von Pommern w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Warcisław VIII w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

14-03-2021