Warcisław X Gryfita (urodzony między 1425 a 1430 rokiem, zmarł w Bardzie, 17 grudnia 1478 roku) herb

Młodszy syn Warcisława IX Gryfity, księcia wołogoaskiego i Zofia Ballenstedt Askańskiej von Saxe-Ratzeburg-Lauenburg, córki Eryka IV Ballenstedt Askańczyka, księcia Saxe-Ratzeburg-Lauenburg.

Książę wołogoski od 5 lipca 1474 roku do 17 grudnia 1478 roku, książę rugijski od 17 kwietnia 1457 roku do 17 grudnia 1478 roku, książę bardowski od 17 kwietnia 1457 roku do 17 grudnia 1478 roku.

Około 5 marca 1454 roku poślubił Elżbietę Hohenzollern (urodzona przypuszczalnie w 1425 roku, zmarła na zamku w Chomętowie w Nowej Marchii, krótko przed 10 kwietnia 1467 roku), regentkę Księstwa szczecińskiego, córkę Jana "Alchemika" Hohenzollern, margrabiego brandenburskiego i Barbary Wettin Saxe-Wittenberg, córki Rudolfa III Ballenstedt Askańczyk, księcia Saksonii na Wittenberdze, księcia-elektora Saksonii, gubernatora Niemiec. W Szwerynie, 25 listopada 1475 roku poślubił Magdalenę Nikloting von Mecklenburg-Stargard (urodzona w 1460 roku, zmarła 2 kwietnia 1532 roku), córkę Henryka V Nikloting, księcia Meklemburii na Stargardzie i Margarethe Welf von Braunschweig-Lüneburg, córki Fryderyka II Welfa, księcia Braunschweig-Lüneburg.

Urodził się około 1435 roku.

Po śmierci ojca w 1457 roku doszło do podziału Księstwa Wołogoskiego: Warcisław X otrzymał Barth i wyspę Rugię, a jego brat Eryk II pozostałą część księstwa. Po śmierci zdetronizowanego króla Danii i księcia słupskiego, Eryka I w 1459 roku Eryk II objął rządy w Księstwie Słupskim. Całym zaś Księstwem Wołogoskim zarządzał Warcisław X.

Po bezpotomnej śmierci Ottona III, księcia szczecińskiego, Warcisław X wraz ze swym bratem wszczęli starania o dziedziczenie Księstwa Szczecińskiego. Pretensje boŹwiem do tych ziem wysuwał również elektor brandenburski Fryderyk Hohenzollern. Po wieloletnich zabiegach dyplomatycznych, którym towarzyszyły konflikty zbrojne, i po kilkakrotnej interwencji króla polskiego w 1472 roku cesarz rozstrzygnął spór na korzyść książąt pomorskich. Dziedziczyli oni Księstwo Szczecińskie w całości, a elektor brandenburski zachował prawa lenne. Jednak tak książęta, jak i stany pomorskie nie godziły się na zwierzchnictwo lenne elektora nad Księstwem Szczecińskim.

Po śmierci Eryka II w 1474 roku Księstwo Słupskie odziedziczył jego syn Bogusław X, który również przyjął hołd od stanów Księstwa Szczecińskiego. Doprowadziło to znowu do walk. Warcisław X wraz z Bogusławem X stawiali skutecznie opór wojskom brandenburskim. Interwencja króla polskiego doprowadziła we wrześniu 1478 roku do rozejmu.

Warcisław X zmarł bezpotomnie w 1478 roku. Pochowany został w klasztorze w Eldenie. Bratanek Warcisława X, Bogusław X odziedziczył jego ziemie i stał się jedynym władcą całego Księstwa Zachodniopomorskiego.


Żródła:

"Gryfici książęta Pomorza Zachodniego" - Kazimierz Kozłowski, Jerzy Podralski.


Warcisław X "POMORZE" - biuletyn informacyjny o Pomorzu Zachodnim - Redaktor Naczelny Grzegorz Chmielecki


Warcisław X w "Wikipedia"


WARTISLAW von Pommern w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Wartislaw X. von Pommern-Rügen w "Geneagraphie - Families all over the world" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

13-03-2021

08-03-2021

05-03-2021