DYNASTIA GRYFITÓW 1107-1637

KSIĘSTWO POMORSKIE

Siemomysł książę Pomorza Zachodniego do po 29 czerwca 1046 roku

Świętobor książę Pomorza Zachodniego od 1060 roku do 1107 roku

Świętopełk I książe Pomorza Zachodniego od około 1107 roku do 1113 roku

Warcisław I książe Pomorza Zachodniego od 1122 roku do 9 sierpnia 1135 roku

Racibor I książę Pomorza Zachodniego od 9 sierpnia 1135 roku do 7 maja 1155 lub 1156 roku

Bogusław I książę Pomorza Zachodniego od 7 maja 1155 lub 1156 roku do 1160 roku i od października-listopada 1180 roku do 18 marca 1187 roku

Kazimierz I książę Pomorza Zachodniego od 7 maja 1155 lub 1156 roku do 1160 roku

w 1160 roku podział na księstwa szczecińskie i dymińskie


KSIĘSTWO SŁAWIŃSKIE

w 1152 roku wyodrębnienie księstwa sławieńskiego

Światopełk II książę sławiński od 1152 roku do 13 listopada 1175 roku

Racibor II książę sławiński od 13 listopada 1175 roku do 14 lub 15 stycznia 1183 roku

Warcisław (II) książe sławiński od 14 lub 15 stycznia 1183 roku do 1190 roku

Bogusław III książę sławiński od 1190 roku do 1223 roku

Racibor II książe sławiński od 1224 roku do 1238 roku

w latach 1238-1307 włączone do Księstwa Pomorskiego

w latach 1307-1317 włączone do Marchii Brandenburskiej (ród Święców)

od 1317 roku włączone do Księstwa Słupskiego i do część Księstwa Wołogoskiego


KSIĘSTWO SZCZECIŃSKIE

Bogusław I książę szczeciński od 1160 roku do 18 marca 1187 roku

Bogusław II książę szczeciński od 18 marca 1187 roku do 23 lub 24 stycznia 1220 lub 1221 roku

Kazimierz II książę szczeciński od 18 marca 1187 roku do 1211 roku

Anastazja Wielkopolska regentka Księstwa szczecińskiego od 18 marca 1187 roku do 1208 roku

Warcisław II Świętoborzyc-Gryfita regent Księstwa szczecińskiego od 18 marca 1187 roku do 1189 roku

Jaromir I rugijski regent Księstwa szczecińskiego od 1189 roku do 1208 roku

Barnim I "Dobry" książę szczeciński od 23 lub 24 stycznia 1220 lub 1221 roku do 13/14 lutego 1278 roku

Mirosława Sobiesławówna regentka Księstwa szczecińskiego od 23 lub 24 stycznia 1220 lub 1221 roku do po 18 maja 1233 roku

w składzie Pomorza Wschodniego 1238-1316

od 1316 roku księstwo słupskie wchłoniete do księstwa wołogoskiego


KSIĘSTWO DYMIŃSKIE

Bogusław I książę na Dyminie od 7 maja 1155 lub 1156 roku do 1160 roku

Kazimierz I książę dymiński od 1160 roku do październik-listopad 1180 roku

Warcisław II książę dymiński od październik-listopad 1180 roku do 17 lutego 1184 roku

Bogusław I książę na Dyminie od 1180 roku między październikiem a listopadem do 18 marca 1187 roku

Bogusław II książę dymiński od 18 marca 1187 roku do 23 lub 24 stycznia 1220 lub 1221 roku

Kazimierz II książę dymiński od 18 marca 1187 roku do między 1219 a 1220 roku

Anastazja Wielkopolska regentka Księstwa dymińskiego od 18 marca 1187 roku do 1208 roku

Warcisław II Świętoborzyc-Gryfita regent Księstwa dymińskiego od 18 marca 1187 roku do 1189 roku

Jaromir I rugijski regent Księstwa szczecińskiego od 1189 roku do 1208 roku

Warcisław III książę dymiński od między 1219 a 1220 rokiem do 17 maja 1264 roku

Ingarda Hvide Duńska regentka Księstwa dymińskiego od 1219 roku do 1226 roku

w 1264 roku zjednoczenie księstw szczecińskiego i dymińskiego


KSIĘSTWO POMORSKIE

Barnim I "Dobry" książę Pomorza Zachodniego od 17 maja 1264 roku do 13/14 lutego 1278 roku

Bogusław IV "Ciało i Dusza" koregent Pomorza Zachodniego od 1273 roku do 14 listopada 1278 roku, książę Pomorza Zachodniego od 14 listiopada 1278 roku do 12 lipca 1295 roku

Otton I "Pogrobowiec, Ojciec ubogich" książę Pomorza Zachodniego od 14 listiopada 1278 roku do 12 lipca 1295 roku

Barnim II książę Pomorza Zachodniego od 18 stycznia 1280 roku do 28 maja 1295 roku

Matylda Brandenburska regentka Księstwa Pomorza Zachodniego od 14 listopada 1278 roku do 1294 roku

pomiędzy 27 czerwca a 12 lipca 1295 roku podział na księstwa szczecińskie i wołogoskie


KSIĘSTWO SZCZECIŃSKIE

Bogusław IV "Ciało i Dusza" książę szczeciński od 14 listiopada 1278 roku do 12 lipca 1295 roku

Barnim II książę szczeciński od 14 listopada 1278 roku do 28 maja 1295 roku

Otton I "Pogrobowiec, Ojciec ubogich" książę szczeciński od 27 czerwca 1295 roku do 30 lub 31 grudnia 1344 roku

Barnim III "Wielki" korregent Księstwa szczecińskiego od 16 lipca 1320 roku do 31 grudnia 1344 roku, książę szczeciński od 31 grudnia 1344 roku do 24 sierpnia 1368 roku

Kazimierz III (IV) książę szczeciński od 24 sierpnia 1368 roku do po/około 24 sierpnia 1372 roku

Świętobor I książę szczeciński od po/około 24 sierpnia 1372 roku do 21 czerwca 1413 roku

Bogusław VII "Stary, Starszy" książę szczeciński od po/około 24 sierpnia 1372 roku do między 19 listopada a 18 grudnia 1404 roku lub 19 listopada 1404 roku a 4 stycznia 1405 roku

Otton II książę szczeciński od 21 czerwca 1413 roku do 27 marca 1428 roku

Kazimierz V książę szczeciński od 21 czerwca 1413 roku do 12 kwietnia 1435 roku

Joachim I "Młodszy" książę szczeciński od 13 kwietnia 1435 roku do po 8 września a przed 4 października 1451 roku

Maria mazowiecka regentka Księstwa szczecińskiego od 7 grudnia 1446 roku do 1449 roku

Otton III książę szczeciński od po 8 września a przed 4 października 1451 roku do 8 września 1464 roku

Warcisław IX wołogoski regent Księstwa szczecińskiego od po 8 września a przed 4 października 1451 roku do 1456 roku

Elżbieta Hohenzollern regentka Księstwa szczecińskiego od po 8 września a przed 4 października 1451 roku do 1456 roku

Eryk II książę szczeciński od 7 lub 8 września 1464 roku do 5 lipca 1474 roku

Kazimierz VI [VII] książę szczeciński od 5 lipca 1474 roku do między 8 a 15 września 1474 roku

Bogusław X "Wielki" książę szczeciński od 5 lipca 1474 roku do 17 grudnia 1478 roku

w 1478 roku zjednoczenie księstw pomorskich


KSIĘSTWO WOŁOGOSKIE

Bogusław IV "Ciało i Dusza" książę wołogoski od 12 lipca 1295 roku do 19 lutego 1309 roku

Warcisław IV książę wołogoski od 19 lutego 1309 roku do 1 sierpnia 1326 roku

Elżbieta von Lindau-Rupin regentka Księstwa wołogoskiego od 1 sierpnia 1326 roku do 1346 roku

Otton I szczeciński regent Księstwa wołogoskiego od 1 sierpnia 1326 roku do 1346 roku

Bogusław V "Wielki, Starszy" książę wołogoski od 1 sierpnia 1326 roku do między 3 lutego a 24 kwietnia 1374 roku

Barnim IV "Dobry" książę wołogoski od 1 sierpnia 1326 roku do 22 sierpnia 1365 roku

Warcisław V "Pogrobowiec, Ojcze Nasz" książę wołogosko-rugijski od 1 sierpnia 1326 roku do 25 maja 1368 roku

Bogusław VI książę wołogoski 25 maja 1368 roku do 13 czerwca 1394 roku

Warcisław VI "Jednooki" książę wołogoski od 7 marca 1393 roku do 13 czerwca 1394 roku

Barnim VI książę wołogoski od 1394 roku do 22 grudnia 1405 roku

Barnim VII "Starszy, Psiarz" książę wołogoski od 22 lub 23 września 1405 roku do między 24 sierpnia 1449 a 29 sierpnia 1450 roku

Warcisław VIII bardzki regent Księstwa wołogoskiego od 22 lub 23 września 1405 roku do 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku

Agnieszka Askańska regentka Księstwa wołogoskiego od 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku do 1417 roku.

Warcisław IX regent Księstwa wołogoskiego od 22 lub 23 września 1405 roku do 1423 roku, książę wołogoski od 24 sierpnia 1449 a 29 sierpnia 1450 roku do 17 kwietnia 1457 roku

Eryk II książę wołogoski od 17 kwietnia 1457 roku do 5 lipca 1474 roku

Warcisław X książę wołogoski od 5 lipca 1474 roku do 17 grudnia 1478 roku

w 1478 roku zjednoczenie księstw pomorskich


KSIĘSTWO RUGIJSKIE

od 1325 roku do książąt wołogosko-rugijskich, albo rugijsko-bardowskich

Warcisław IV książę rugijski od 8 listopada 1325 roku do 1 sierpnia 1326 roku

Bogusław V książę rugijski od 1 sierpnia 1326 roku do 27 lutego 1329 roku

Barnim IV "Dobry" książę rugijski od 1 sierpnia 1326 roku do 22 sierpnia 1365 roku

Warcisław V książę rugijski od 1 sierpnia 1326 roku do 25 maja 1368 roku

Bogusław V książę rugijski od 1341 roku do 25 maja 1368 roku

Warcisław VI "Jednooki" książę rugijski od 25 maja 1368 roku do 13 czerwca 1394 roku

Bogusław VI książę rugijski od 25 maja 1368 roku do 1372 roku

Warcisław VIII książę rugijski od 13 czerwca 1394 roku do 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku

Świętobor II "Spokojny" książę rugijski od 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku do między 12 maja a 24 maja 1432 roku

Agnieszka Askańska regentka Księstwa rugijskiego od 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku do 1417 roku

Barnim VII "Starszy, Psiarz" książę rugijski od 1417 roku do między 24 sierpnia 1449 a 29 sierpnia 1450 roku

Barnim VIII "Młodszy" książę rugijski od 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku do między 15 a 19 grudnia 1451 roku

Warcisław IX książę rugijski od 19 grudnia 1451 do 17 kwietnia 1457 roku

Warcisław X książę rugijski od 17 kwietnia 1457 roku do 17 grudnia 1478 roku

od 1478 roku w składzie księstwa pomorskiego


KSIĘSTWO BARDZKIE

w 1376 roku wyodrębnienie się księstwa bardowskiego

Warcisław VI "Jednooki" książę bardzki od 5 grudnia 1376 roku do 1394 roku

Warcisław VII "Pogrobowiec" książę bardzki od 2 stycznia 1377 roku do 24 lutego 1395 roku

Warcisław VIII książę bardzki od 13 czerwca 1394 roku do 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku

Barnim VIII "Młodszy" książę bardzki od 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku do między 15 a 19 grudnia 1451 roku

Agnieszka Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel regentka Księstwa bardzkiego od 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku do między 1417 a 1425 roku

Świętobor II "Spokojny" książę bardzki od 6 grudnia 1425 roku do między 12 maja a 24 maja 1432 roku.

Warcisław IX książę bardzki od 19 grudnia 1451 do 17 kwietnia 1457 roku

Warcisław X książę bardzki od 17 kwietnia 1457 roku do 17 grudnia 1478 roku

w 1478 roku zjednoczenie księstw pomorskich


KSIĘSTWO SŁUPSKIE

do około 1210 roku księstwo sławieńsko-słupskie

pod panowanie duńskie1210-1225/1226

w składzie Pomorza Wschodniego (Gdańskiego) 1225/1226-1294

w składzie państwa polskiego 1294-1307

pod panowaniem brandenburskiem 1307-1317

w składzie księstwa wołogoskiego 1317-1368

ziemia zastawiona Krzyżakom 1329-1342

Warcisław IV książę słupsko-sławieński od około 1316 roku do 1 sierpnia 1326 roku

Elżbieta von Lindau-Rupin regentka Księstwa słupsko-sławieńskiego od 1 sierpnia 1326 roku do 1346 roku

Barnim IV książę słupski od 1 sierpnia 1326 roku do 22 sierpnia 1365 roku

Bogusław V "Wielki, Starszy" książę słupski od 1 sierpnia 1326 roku do 27 lutego 1329 roku i od 1341 roku do między 3 lutego a 24 kwietnia 1374 roku

Kazimierz (Kaźko) IV książę słupski od 3 lutego a 24 kwietnia 1374 roku do 2 stycznia 1377 roku

Warcisław VII"Pogrobowiec" książę słupski od 2 stycznia 1377 roku do 24 lutego 1395 roku

Barnim V książę słupski od 1395 roku do 16 maja 1402 roku lub przed 7 lutego 1403 roku

Bogusław VIII książę słupski od 1395 roku do 11 lutego 1418 roku

Barnim VI książę słupski od 16 maja 1402 roku lub przed 7 lutego 1403 roku do 22 grudnia 1405 roku

Agnieszka Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel regentka Księstwa słupskiego od 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku do między 1417 a 1425 roku

Bogusław IX książę słupski od 11 lutego 1418 roku do 7 grudnia 1446 roku

Zofia von Schauenburg-Holstein regentka Księstwa słupskiego od 11 lutego 1418 roku do 1426 roku

Maria mazowiecka regentka Księstwa słupskiego od 7 grudnia 1446 roku do 1449 roku

Eryk I książę słupski od 1449 roku do przed 16 czerwca (zapewne 3 maja) 1459 roku

Eryk II książę słupski od 16 czerwca 1459 roku do 5 lipca 1474 roku

Kazimierz VI [VII] książę słupski od 5 lipca 1474 roku do między 8 a 15 września 1474 roku

Bogusław X "Wielki" książę słupski od 5 lipca 1474 roku do 17 grudnia 1478 roku

w 1478 roku zjednoczenie księstw pomorskich


KSIĘSTWO SZCZECINIECKIE

Warcisław V "Pogrobowiec, Ojcze Nasz" książę szczecinecki od 25 maja 1368 roku do między 18 października a 31 grudnia 1390 roku

w 1377 roku wyodrębnienie się księstwa stargardzkiego


KSIĘSTWO STAROGARDZKIE

Kazimierz (Kaźko) IV książę starogradzki od 3 lutego a 24 kwietnia 1374 roku do 2 stycznia 1377 roku

Bogusław VIII książę starogradzki od 2 stycznia 1377 roku do 11 lutego 1418 roku

Barnim V książę starogradzki od 2 stycznia 1377 roku do 16 maja 1402 roku lub przed 7 lutego 1403 roku

Barnim VI książę starogradzki od 16 maja 1402 roku lub przed 7 lutego 1403 roku do 22 grudnia 1405 roku

Agnieszka Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel regentka Księstwa starogradzkiego od 20, 22 lub 23 sierpnia 1415 roku do między 1417 a 1425 roku

Bogusław IX książę starogradzki od 11 lutego 1418 roku do 7 grudnia 1446 roku

Zofia von Schauenburg-Holstein regentka Księstwa starogardzkiego od 11 lutego 1418 roku do 1426 roku

Eryk I książę starogradzki od 1449 roku do przed 16 czerwca (zapewne 3 maja) 1459 roku

Maria mazowiecka regentka Księstwa starogradzkiego od 7 grudnia 1446 roku do 1449 roku

Bogusław X "Wielki" książę starogradzki od 5 lipca 1474 roku do 17 grudnia 1478 roku

w 1478 roku zjednoczenie księstw pomorskich


ZJEDNOCZONE KSIĘSTWO POMORSKIE

Bogusław X "Wielki" książę Pomorza Zachodniego od 17 grudnia 1478 roku do 5 października 1523 roku

Anna Jagiellonka regentka Księstwa Pomorskiego od 13 kwietnia 1497 roku do 11 kwietnia 1498 roku

Barnim IX "Pobożny, Stary" książę Pomorza Zachodniego od 5 października 1523 roku do 21 października 1532 roku

Jerzy I "Jednooki" książę Pomorza Zachodniego od 5 października 1523 roku do 9 maja 1531 roku

28 października 1532 roku podział na księstwa szczecińskie i wołogosko-słupskie


PROTESTANCKIE KSIĘSTWO-BISKUPSTWO KAMIENIECKIE

Jan Fryderyk I "Mocny" książę-biskup kamieniecki od [wybrany] 29 sierpnia 1556 roku [objął 15 czerwca 1557 roku] do 26 października 1574 roku

Kazimierz VII (IX) książę-biskup kamieniecki od 26 października 1574 roku do 20 czerwca 1602 roku

Franciszek I książę-biskup kamieniecki od 20 czerwca 1602 roku do 27 listopada 1620 roku

Ulryk I "Rycerski" książę-biskup kamieniecki od 27 listopada 1620 roku do 31 października 1622 roku

Bogusław XIV "Towarzyski" książę-biskup kamieniecki od 31 października 1622 roku do 10 marca 1637 roku

Filip Juliusz koadiutor Księstwa-biskupstwa kamieńskiego od czerwca 1623 roku do 6 lutego 1625 roku

RÓD von CROY

Ernest Bogusław von Croy książe-biskup kamieniecki od 10 marca 1637 roku do 1650 roku, tytularny książe-biskup kamieniecki od 1650 roku do 7 lutego 1684 roku


DYNASTIA GRYFITÓW

ZJEDNOCZENIE KSIĘSTWA POMORSKIEGO

Bogusław XIV "Towarzyski" książę Pomorza Zachodniego od 6 lutego 1625 roku do 10 marca 1637 roku

starostwa lęborskie i bytowskie włączone do Polski 1637-1657


większość Pomorza Zachodniego włączone do Szwecji 1637-1648/53

DYNASTIA WAZÓW (VASA)

Gustaf II Adolf książę Pomorza Zachodniego od 26 września 1629 roku do 6 listopada 1632 roku

Karl Gustavsson Banér wicegubernator Pomorza Szwedzkiego od 1631 roku do 11 kwietnia 1632 roku

Kristina księżna Pomorza Zachodniego od 6 listopada 1632 roku do abdykacji 16 czerwca 1654 roku

Sten Svantesson Bielke generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 4 lutego 1633 roku do 2 kwietnia 1638 roku

Johan Gustafsson Banér generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1638 roku do 1641 roku

Lennart Torstensson generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 31 sierpnia 1641 roku do 31 maja 1648 roku

Karl Gustav Wrangel af Salmis generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1648 roku do 1650 roku

Johan Axelsson Oxenstierna af Södermöre generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1650 roku do 1652 roku

Axel Lillie [Lillje] af Greger Mattssons ätt generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1652 roku do 1661 roku

po pokoju westfalskim z 1648 roku nastąpił w 1653 roku podział księstwa pomorskiego między króla Szwecji (część zachodnia z Wołogoszczą, Szczecinem i ujściem Odry), a elektora brandenburskiego (cześć wschodnia), który nosił tytuł księcia pomorskiego do 1918 roku


od 1657 roku włączone do Brandenburgii

DYNASTIA WITTELSBACH-PFALZ

Karl X Gustaf książę Pomorza Zachodniego od 16 czerwca 1654 roku do 23 lutego 1660 roku

Karl XI książę Pomorza Zachodniego od 23 lutego 1660 roku do 15 kwietnia 1697 roku

Karl Gustav Wrangel af Salmis generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1661 roku do 25 czerwca [5 lipca] 1676 roku

Otto Wilhelm Königsmarck generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1679 roku do 1685 roku

Nils Bielke generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1687 roku do 1698 roku

Karl XII książę Pomorza Zachodniego od 15 kwietnia 1697 roku do 30 listopada 1718 roku

Jürgen Mellin generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1698 roku do 1711 roku

Ulrica Eleonora księżna Pomorza Zachodniego od 3 lutego 1719 roku do 4 kwietnia 1720 roku

Johan August "Starszy" Meijerfeldt generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1720 roku do 1747 roku

DYNASTIA HESSE-CASSEL

Fredrik I książę Pomorza Zachodniego od 4 kwietnia 1720 roku do 5 kwietnia 1751 roku

Axel von Löwen generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1747 roku do 1766 roku

DYNASTIA OLDENBURG-SCHLESWIG-HOLSTEIN-GOTTORP

Adolf Fredrik książę Pomorza Zachodniego od 5 kwietnia 1751 roku do 12 lutego 1771 roku

Hans Henrik "Młodszy" von Liewen generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1766 roku do 1772 roku

Gustaf III książę Pomorza Zachodniego od 12 lutego 1771 roku do 29 marca 1792 roku

Fredrik Carl Sinclair generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1772 roku do 1776 roku

Fredrik Vilhelm von Hessenstein generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1776 roku do 1791 roku

Gustaf IV Adolf książę Pomorza Zachodniego od 29 marca 1792 roku do 10 maja 1809 roku (aresztowany 13 marca 1809 roku, abdykował 29 marca 1809 roku, utrzymał tytuł do 10 maja 1809 roku)

Eric Ruuth generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1792 roku do 1796 roku

Philip von Platen generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1796 roku do 1800 roku

Hans Henric von Essen generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1800 roku do 1807 roku (I panowanie)


DYNASTIA HOHENZOLLERNÓW

Friedrich Wilhelm "der Große Kurfürst"" książę Pomorza Zachodniego od 1657 roku do 9 maja 1688 roku

pod panowaniem Prus i Danii 1715-1720

od 1720 roku Brandenburgia-Prusy zajmują część Pomorza Szwedzkiego ze Szczecinem

Fryderyk Wilhelm "Wielki Elektor" książę Pomorza Zachodniego od 1657 roku do 9 maja 1688 roku

Ernest Bogusław von Croy namiestnik Pomorza Środkowego od 17 lutego 1665 roku do 1670 roku

Friedrich I książę Pomorza Zachodniego od 9 maja 1688 roku do 25 lutego 1713 roku

Albrecht Friedrich de Hohenzollern gubernator Pomorza Zachodniego od 1706 roku do 21 czerwca 1731 roku

Friedrich Wilhelm I "der Soldatenkönig" książę Pomorza Zachodniego od 25 lutego 1713 roku do 31 maja 1740 roku

August Wilhelm Hohenzollern namiestnik Pomorza Zachodniego od 1731 roku do 12 czerwca 1758 roku

Friedrich II "der Große, Alter Fritz" książę Pomorza Zachodniego od 31 maja 1740 roku do 1772 roku, król Prus od 1772 roku do 17 sierpnia 1786 roku

Friedrich Wilhelm II książę Pomorza Zachodniego od 17 sierpnia 1786 roku do 16 listopada 1797 roku


Pomorze Szwedzkie w rękach Francji 1807-1809

DYNASTIA BONAPARTYCH

Napoleon I Bounoparte książę Pomorza Zachodniego od 1807 roku do 1 marca do 1809 roku


włączenie do Szwecji 1809-1815

DYNASTIA OLDENBURG-SCHLESWIG-HOLSTEIN-GOTTORP

Gustaf IV Adolf książę Pomorza Zachodniego od 29 marca 1792 roku do 10 maja 1809 roku (aresztowany 13 marca 1809 roku, abdykował 29 marca 1809 roku, utrzymał tytuł do 10 maja 1809 roku)

Karl XIII książę Pomorza Zachodniego od 10 maja 1809 roku do 5 lutego 1815 roku, regent Pomorza Zachodniego od 10 maja [de facto od 13 marca] do 6 czerwca 1809 roku

Hans Henric von Essen generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1809 roku do 1813 roku (II panowanie)

Carl Mörner af Tuna generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1811 roku do 1812 roku

Wilhelm Malte Fürst zu Putbus generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego od 1813 roku do 1815 roku

od 1815 roku Szwecja oddaje swoją część Pomorza Danii, a Dania Prusom


włączenie Pomorza Zachodniego do Prus 1815-1918

Fryderyk Wilhelm III książę Pomorza Zachodniego od 16 listopada 1797 roku do 7 czerwca 1840 roku

Karl Heinrich Ludwig Freiherr von Ingersleben nadprezydent Pomorza od 1815 roku do 1816 roku

Johann August Sack nadprezydent Pomorza od 1816 roku do 1831 roku

Moritz Haubold Freiherr von Schönberg nadprezydent Pomorza od 1831 roku do 1835 roku

Wilhelm Friedrich Fürchtegott von Bonin nadprezydent Pomorza od 1835 roku do 1852 roku

Fryderyk Wilhelm IV książę Pomorza Zachodniego od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Ernst Karl Friedrich Wilhelm Adolf Freiherr Senfft von Pilsach nadprezydent Pomorza od 1852 roku do 1866 roku

CESARSTWO NIEMIECKIE I KRÓLESTWO PRUSKIE

Wilhelm I książę Pomorza Zachodniego od 2 stycznia 1861 roku do 9 marca 1888 roku

Ferdinand Karl Wilhelm August Freiherr von Münchhausen nadprezydent Pomorza od 1867 roku do 1882 roku

Ulrich von Behr-Negendank nadprezydent Pomorza od 1883 roku do 1891 roku

Pomorze wraz z Prusami w składzie Cesarstwa Niemieckiego 1870-1919

Fryderyk Wilhelm V książę Pomorza Zachodniego od 9 marca do 15 czerwca 1888 roku

Wilhelm II książę Pomorza Zachodniego 15 czerwca 1888 roku do 9 listopada 1918 roku, tytularny król pruski od 9 listopada 1918 roku do 4 czerwca 1941 roku

Robert von Puttkamer nadprezydent Pomorza Zachodniego od 1891 roku do 1899 roku

Helmuth Freiherr von Maltzahn nadprezydent Pomorza od 1900 roku do 1911 roku

Wilhelm Hans August von Waldow nadprezydent Pomorza od 1911 roku do 1917 roku

Max Hermann Freiherr von Ziller nadprezydent Pomorza od 1917 roku do 1918 roku

włączenie do Niemiec 1918-1945

Georg Michaelis nadprezydent Pomorza od 1918 roku do 1919 roku

Julius Lippmann nadprezydent Pomorza od 1919 roku do 1930 roku

Carl von Halfern nadprezydent Pomorza od 1930 roku do 1933 roku

Franz Schwede (gauleiter) nadprezydent Pomorza od 1933 roku do 1945 roku

Wilhelm (III) tytualrny król pruski od 4 czerwca 1941 roku do 20 lipca 1951 roku

Louis Ferdinand (II) tytualrny król pruski od 20 lipca 1951 roku do 25 września 1994 roku

Georg Friedrich Ferdinand tytualrny król pruski od 25 września 1994 roku


ZJEDNOCZONE KSIĘSTWA BAŁTYCKIE

DYNASTIA NIKLOTING (MEKLEMBURSKA)

Fryderyk Franciszek I książę Szczecina od 3 kwietnia 1815 roku do 1 lutego 1837 roku

Paweł Fryderyk książę Szczecina od 1 lutego 1837 roku do 7 marca 1842 roku

Fryderyk Franciszek II książę Szczecina od 7 marca 1842 roku do 15 kwietnia 1883 roku

Fryderyk Franciszek III książę Szczecina od 15 kwietnia 1883 roku do 10 kwietnia 1897 roku

Fryderyk Franciszek IV książę Szczecina od 10 kwietnia 1897 roku do 17 listopada 1945 roku

Christian Ludwig tytularny książę Szczecina od 17 listopada 1945 roku

Włączenie do Polski od 1945 roku

SPIS HOME