DYNASTIA GRYFITÓW

KSIĘSTWO SZCZECIŃSKIE

Filip I "Pobożny" książę szczeciński od 10 maja 1531 roku do 28 października 1532 roku

Barnim IX "Pobożny, Stary" książę szczeciński od 28 października 1532 roku do 5 listopada 1569 roku

Jan Fryderyk I "Mocny" książę szczeciński od 5 listopada 1569 roku do 9 lutego 1600 roku

Maria Saska regentka Księstwa szczecińska od 14 lutego 1560 roku do 25 lipca 1569 roku

w 1569 roku wyodrębnienie się księstwa darłowskiego

Barnim X [XII] "Młodszy" książę szczeciński od 9 lutego 1600 roku do 1 września 1603 roku

Kazimierz VII (IX) książę szczeciński od 1 września do 10 maja 1603 roku

Bogusław XIII książę szczeciński od 1 września 1603 roku do 7 marca 1606 roku

Filip II "Pobożny" książę szczeciński od 7 marca 1606 roku do 3 lutego 1618 roku

Franciszek I książę szczeciński od 3 lutego 1618 roku do 27 listopada 1620 roku

Bogusław XIV "Towarzyski" książę szczeciński od 27 listopada 1620 roku do 10 marca 1637 roku


KSIĘSTWO DARŁOWSKIE

Barnim X [XII] "Młodszy" książę darłowski od 5 listopada 1569 roku do 1 września 1603 roku

Kazimierz VII [IX] książę darłowski od 9 lutego 1600 roku do 10 maja 1605 roku

Bogusław XIII książę darłowski od 1 września 1603 roku do 7 marca 1606 roku

Jerzy II książę darłowski od 7 marca 1606 roku do 27 marca 1617 roku

Ulryk I "Rycerski" książę darłowski od 1621 roku do 31 października 1622 roku

Bogusław XIV "Towarzyski" książę darłowski od 7 marca 1606 roku do 10 marca 1637 roku


KSIĘSTWO WOŁOGOSKO-SŁUPSKIE

Jerzy I "Jednooki" książę wołogosko-słupski od 5 października 1523 roku do 9 maja 1531 roku

Barnim IX "Pobożny, Stary" książę wołogoski od 5 października 1523 roku do 28 października 1532 roku

Filip I "Pobożny" książę wołogosko-słupski od 28 paździenrika 1532 roku do 14 lutego 1560 roku

Maria Saska regentka Księstwa wołogosko-słupskiego od 14 lutego 1560 roku do 25 lipca 1569 roku

Bogusław XIII książę wołogosko-słupski od 14 lutego 1560 roku do 5 listopada 1569 roku

Jan Fryderyk I "Mocny" książę wołogosko-słupski od 14 lutego 1560 roku do 9 lutego 1600 roku

Barnim X [XII] "Młodszy" książę wołogosko-słupski od 14 lutego 1560 roku do 5 listopada 1569 roku

Bogusław XIII książę wołogosko-słupski od 14 lutego 1560 roku do 5 listopada 1569 roku

Ernest Ludwik I "Piękny" książę wołogosko-słupski od 14 lutego 1560 roku do 17 czerwca 1592 roku

Maria Wettin regentka Księstwa wołogosko-słupskiego od 14 lutego 1560 roku do 25 lipca 1569 roku

Filip Juliusz książę wołogosko-słupski od 17 czerwca 1592 roku do 6 lutego 1625 roku

Bogusław XI [Bogusław XIII Szczeciński] regent Księstwa wołogosko-słupskiego od 17 czerwca 1592 roku do 1597 roku

w 1569 roku wyodrębnienie się księstwa bardowskiego


KSIĘSTWO BARDOWSKIE

Bogusław XIII książę bardowski od 5 listopada 1569 roku do 7 marca 1606 roku

Kazimierz VII (IX) książę bardowski od 9 lutego 1600 roku do 10 maja 1605 roku

Filip Juliusz książę bardowski od 10 maja 1605 roku do 6 lutego 1625 roku

Bogusław XIV "Towarzyski" książę bardowski od 6 lutego 1625 roku do 10 marca 1637 roku