KSIĘSTWO PRUSKIE (lenno Polski)

DYNASTIA HOHENZOLLERNÓW

Albrecht von Brandenburg-Ansbach I książę w Prusach 10 kwietnia 1525 roku do 20 marca 1568 roku

Albrecht Fryderyk książę w Prusach od 20 marca 1568 roku do 27 sierpnia 1618 roku

Elżbieta Hohenzolern von Brandenburg-Küstrin regentka Prus Książęcy od 1577 roku do 8 marca 1578 roku

Jerzy Fryderyk Hohenzollern regent Prus Książęcych od 1578 roku do 26 kwietnia 1603 roku

Joachim Fryderyk Hohenzollern regent Prus Książęcych od 26 kwietnia 1603 roku do 18 lipca 1608 roku

Jan Zygmunt Hohenzollern regent Prus Książęcych od 18 lipca 1608 roku do 27 kwietnia 1618 roku

KSIĘSTWO PRUSKIE UNIA PERSONALNA Z BRANDENBURGIĄ (lenno Polski do 1657 roku)

Jan Zygmunt książę w Prusach od 27 kwietnia 1618 roku do 23 grudnia 1619 roku/2 stycznia 1620 roku

Jerzy Wilhelm książę Prus od 23 grudnia 1619 roku/2 stycznia 1620 roku do 1 grudnia 1640 roku

Szwedzki gubernator generalny w Prusach od 26 września 1629 roku do 12 września 1635 roku

Axel Gustafsson Oxenstierna generalny gubernator Prus Królewskich od 7 października 1626 roku do 1631 roku

Fryderyk Wilhelm "Wielki Elektor" książę pruski od 1 grudnia 1640 roku do 9 maja 1688 roku

Fryderyk III książę Prus od 9 maja 1688 roku do 18 stycznia 1701 roku

KRÓLESTWO PRUSKIE

Fryderyk I król w Prusach od 18 stycznia 1701 roku do 25 lutego 1713 roku

Julius Ernst von Tettau gubernator Prus w 1711 roku

Fryderyk Wilhelm I król w Prusach od 25 lutego 1713 roku do 31 maja 1740 roku

Fryderyk II "Wielki" król w Prusach od 31 maja 1740 roku do 1772 roku, król Prus od 1772 roku do 17 sierpnia 1786 roku

Rosyjski gubernator generalny Prus od 24 stycznia 1758 roku do września 1762 roku

Fryderyk Wilhelm II król pruski od 17 sierpnia 1786 roku do 16 listopada 1797 roku

Fryderyk Wilhelm III król pruski od 16 listopada 1797 roku do 7 czerwca 1840 roku

Claude Victor Perrin "Victor" francuski gubernator Prus od 9 sierpnia 1807 do 7 września 1808 roku

Francuski gubernator generalny Prus od 1 st czerwca 1812 roku do 1813 roku

Fryderyk Wilhelm IV król pruski od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm Hohenzollern regent Królestwa Pruskiego od 1858 roku do 2 stycznia 1861 roku

CESARSTWO NIEMIECKIE I KRÓLESTWO PRUSKIE

Wilhelm I król pruski od 2 stycznia 1861 roku do 9 marca 1888 roku

Fryderyk Wilhelm V król pruski od 9 marca do 15 czerwca 1888 roku

Wilhelm II król pruski 15 czerwca 1888 roku do 9 listopada 1918 roku, tytularny król pruski od 9 listopada 1918 roku do 4 czerwca 1941 roku

Wilhelm (III) tytualrny król pruski od 4 czerwca 1941 roku do 20 lipca 1951 roku

Louis (II) Ferdinand tytualrny król pruski od 20 lipca 1951 roku do 25 września 1994 roku

Georg Friedrich Ferdinand tytualrny król pruski od 25 września 1994 roku

SPIS HOME