Bengt Bagge af Berga (urodzony 10 stycznia 1594 roku, zmar³ w Aspö, 1 kwietnia 1660 roku) herb

Syn Erika Bagge af Berga i Mor Poletta von Zijlen.

Generalny gubernator Prus Królewskich od 26 wrze¶nia 1631 roku do 18 stycznia 1632 roku i od 21 kwietnia 1632 roku do 16 sierpnia 1632 roku. Gubernator hrabstwa Kronoberg od 1636 roku do 1653 roku, gubernator hrabstwa Jönköping od 1636 roku do 1639 roku.

Po¶lubi³ Elsa Ryning (zmar³a w 1656 roku), córkê Pedera Nilsson Ryning i Kerstin Gyllenstierna af Lundholm.

Z Els± Ryning mia³:

Erik Bagge af Berga (urodzony w Högsby, 1 lipca 1627 roku, zmar³ w Taby, 22 kwietnia 1692 roku), po¶lubi³ Maria Elisabet Fleming (urodzona 1 sierpnia 1638 roku, zmar³a w Taby, Östergötland, 22 czerwca 1680 roku) - potomstwo,

Ebba Bagge af Berga,

Peder Bagge af Berga (urodzony w Växjö Landsförsamling, Kronobergs län, 2 pa¼dziernika 1636 roku, zmar³ w Stockholm, 26 lutego 1712 roku), po¶lubi³ Elsa Ebba Eriksdotter Fleming af Lais (urodzona w Finlandii, w 1667 roku, zmar³a w Aspö, Södermanlands län, w 1734 roku) - zmar³ bezpotomnie,

Bengt Bagge af Berga - zmar³ bezpotomnie,

Nils Bagge af Berga (urodzony oko³o 1659 roku, zmar³ ?) - zmar³ bezpotomnie,

Christina Bagge af Berga,

Catharina Bagge af Berga.


¯ród³a:

Bengt Bagge w "Wikipedia" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk


Bengt Bagge af Berga w "Geni" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk