Władcy Rosji

DYNASTIA RURYKOWICZÓW

Cesarstwo Rosyjskie od 16 stycznia 1547 roku

Iwan IV Wasiliewicz "Groźny" I car Rosji od 16 stycznia 1547 roku do 18 marca 1584 roku

DYNASTIA TATARSKA (BORJEGIN-KAZAN)

Szymon II (Sayyin Bulat) Bek-Bulatovich wielki książę moskiewski ("wielki książę Wszechrusi") od jesieni 1575 roku do sierpnia 1576 roku

DYNASTIA RURYKOWICZÓW

Fiodor I Iwanowicz car Rosji od 18 marca 1584 roku do 7 stycznia 1598 roku

Nikita Romanowicz-Jurjew-Zacharjin przewdniczący Rady Regencyjnej od od 18 marca 1584 roku do 23 kwietnia 1586 roku

Iwan Fiodorowicz Mścisławski członek Rady Regencyjnej od od 18 marca 1584 roku do 1586 roku

Iwan Pietrowicz Szujski członek Rady Regencyjnej od od 18 marca 1584 roku do 16 listopada 1588 roku

Borys Fiodorowicz Godunow członek Rady Regencyjnej od 18 marca 1584 roku do 7 stycznia 1598 roku

Bogdan Jakowlewicz Skuratow-Belski członek Rady Regencyjnej od od 18 marca 1584 roku do 1587 roku

DYNASTIA GODUNOWÓW

Irina Fiodorowna carowa Rosji od 7 stycznia do 21 lutego 1598 roku

Borys I Fiodorowicz car Rosji od 11 [21] lutego 1598 roku do 13 [23] kwietnia 1605 roku

Fiodor II Borysewicz car rosyjski od 16 [23] kwietnia do 1 [7] czerwca 1605 roku

"WIELKA SMUTA"

Dymitr Samozwaniec I car Rosji od 10 [20] czerwca 1605 roku do 17 [27] maja 1606 roku

Maria Juriewna Mniszek koregentka Rosji od 8 [18] maja 1606 roku do 17 [27] maja 1606 roku

Wasyl IV Iwanowicz Szujski car Rosji od 19 [29] maja 1606 roku do 17 [27] lipca 1610 roku

Dymitr Samozwaniec II car Rosji od 12 czerwca 1607 roku do 11 [21] grudnia 1610 roku

Dymitr Samozwaniec III car Rosji od grudnia 1611 roku do 1 lipca 1612 roku

DYNASTIA WAZÓW 1610-1613

Władysław Waza car nominat Rosji od 27 sierpnia 1610 roku do 6 listopada 1612 roku, tytularny car Rosji od listopada 1612 roku do 14 czerwca 1634 roku (rezygnacja)

DYNASTIA ROMANOWÓW

Michał I Fiodorowicz car Rosji od 21 lutego 1613 roku do 12 [22] lipca 1645 roku

Filaret (Fiodor Nikitycz Romanow) koregent Rosji od 24 czerwca [4 lipca] 1619 roku do 1 [11] października 1633 roku

Aleksy I Michałowicz car Rosji od 13 [23] lipca 1645 roku do 29 stycznia [8 lutego] 1676 roku

Artamon Siergiejewicz Matwiejew wszechwładny członek Rady

Fiodor III Aleksiejewicz car Rosji od 29 stycznia [8 lutego] 1676 roku do 27 kwietnia [7 maja] 1682 roku

Iwan V Aleksiejewicz car Rosji od 27 kwietnia [7 maja] 1682 roku do 29 stycznia [8 lutego] 1696 roku

Zofia Aleksiejewna regentka Rosji od 29 maja [8 czerwca] 1682 roku do 7 [17] września 1689 roku

Piotr I "Wielki" Aleksiejewicz car Rosji od 27 kwietnia [7 maja] 1682 roku do 28 stycznia [8 lutego] 1725 roku

Natalia Kiriłłowna Naryszkina regentka w 1682 roku

Lew Kirillowicz Naryszkin wpływowy członek Rady od 7 [17] września 1689 roku

Iwan Miłosławski wpływowy członek Rady

Fiodor Juriewicz Romodanowski regent Carstwa Rosyjskiego od 9 marca 1697 roku do 25 sierpnia 1698 roku

DYNASTIA SKAWROŃSKICH

Katarzyna I Aleksiejewna współwładczyni Rosji od 18 maja 1724 roku do 28 stycznia [8 lutego] 1724 roku, cesarzowa Rosji od 28 stycznia [8 lutego] 1725 roku do 6 [17] maja 1727 roku

Iwan Fiodorowicz Romodanowski generalny gubernator Moskwy od 8 maja 1727 roku do 4 kwietnia 1729 roku

DYNASTIA ROMANOWÓW

Piotr II Aleksiejewicz cesarz Rosji od 6 (17) maja 1727 roku do 19 (30) stycznia 1730 roku

Anna Piotrowna regentka Rosji od 6 [17] maja 1727 roku do 4 [15] maja 1728 roku

Elżbieta Piotrowna regentka Rosji od 6 [17] maja 1727 roku do 19 (30) stycznia 1730 roku

Anna I Iwanowna cesarzowa Rosji od 19 (30) stycznia 1730 roku do 17 [28] października 1740 roku

DYNASTIA WELFÓW

Iwan VI Antonowicz cesarz Rosji od 17 [28] października 1740 roku do 26 listopada [6 grudnia] 1741 roku

Ernest Jan (Bühren) Biron, regent od 17 [28] października 1740 roku do 9 listopada 1741 roku

Anna Leopoldowna regentka Rosji od 9 listopada 1740 roku do 26 listopada [6 grudnia] 1741 roku

DYNASTIA ROMANOWÓW

Elżbieta I Piotrowna cesarzowa Rosji od 26 listopada [6 grudnia] 1741 roku do 25 grudnia 1761 roku [5 stycznia 1762 roku]

DYNASTIA OLDENBURG=ROMANOW (Holstein-Gottorp-Romanow)

Piotr III Fiodorowicz cesarz Rosji od 25 grudnia 1761 roku [5 stycznia 1762 roku] do 29 czerwca [10 lipca] 1762 roku

DYNASTIA ASKAŃSKA (ANHALT-ZERBST)

Katarzyna II Aleksiejewna cesarzowa Rosji od 29 czerwca [10 lipca] 1762 roku do 6 [17] listopada 1796 roku

DYNASTIA OLDENBURG-ROMANOW (Holstein-Gottorp-Romanow)

Paweł I Piotrowicz cesarz Rosji od 6 [17] listopada 1796 roku do 11 [23] marca 1801 roku

Aleksander I Pawłowicz cesarz Rosji od 11 [23] marca 1801 roku do 19 listopada [1 grudnia] 1825 roku

DYNASTIA NEY

Michel I Ney I książę Moskwy od 25 marca 1813 roku do 7 grudnia 1815 roku

Napoléon Joseph Ney II książę Moskwy od 7 grudnia 1815 roku do 25 lipca 1857 roku

Edgar Napoléon Henry Ney III książę Moskwy od 25 lipca 1857 roku do 4 października 1882 roku

Léon Napoléon Louis Michel Ney IV książę Moskwy od 4 października 1882 roku do 21 październka 1928 roku

Charles Aloys Jean Gabriel Ney V książę Moskwy od 21 październka 1928 roku do 22 października 1933 roku

Michel Georges Napoléon Ney VI książę Moskwy od 22 października 1933 roku do 19 grudnia 1969 roku

DYNASTIA OLDENBURG-ROMANOW (Holstein-Gottorp-Romanow)

Konstantyn I Pawłowicz cesarz Rosji 9 grudnia 1825 roku, zrezygnował

Mikołaj I Pawłowicz cesarz Rosji od od 19 listopada [1 grudnia] 1825 roku do 18 lutego [2 marca] 1855 roku

Aleksander II Mikołajewicz cesarz Rosji od od 2 [14] marca 1855 roku do 1 [13] marca 1881 roku

Aleksander III Aleksandrowicz cesarz Rosji od 1 [13] marca 1881 roku do 20 października [1 listopada] 1894 roku

Mikołaj II Aleksandrowicz cesarz Rosji od 20 października [1 listopada] 1894 roku do abdykacji 2 [15] marca 1917 roku

Aleksy II Mikołajewicz cesarz Rosji od 2 [15] marca do 2 [15] marca 1917 roku

Aleksy II "Samozwaniec" Romanowicz pretendent do tronu Rosji od września 1964 roku do 2 lipca 1993 roku

Michał II Aleksandrowicz de facto cesarz Rosji od 2 [15] marca do abdykacji 3 [16] marca (formalnie do 1 września) 1917 roku

Aleksander Wassiliewicz Kołczak dyktator Rosji od 1918 roku do 17 lutego 1920 roku

DYNASTIA OLDENBURG-ROMANOW (Holstein-Gottorp-Romanow)

Cyryl I Władimirowicz "Sporny" wielki książę Rosji, strażnik Imperatorskiego Tronu od 26 lipca (8 sierpnia) 1922 roku do 31 sierpnia 1924 roku, tytularny cesarz Rosji od 31 sierpnia 1924 roku do 12 października 1938 roku

Włodzimierz III Kiriłłowicz wielki książę Rosji, tytularny cesarz Rosji od 12 października 1938 roku do 21 kwietnia 1992 roku

Andrzej I Andriejewicz Romanow vel Romanoff książę Rosji, tytularny cesarz Rosji od 8 maja 1981 roku

Mikołaj III Romanowicz Romanov książę Rosji, tytularny cesarz Rosji od 21 kwietnia 1992 roku do 15 września 2014 roku

Maria I Władimirowna wielka księżna Rosji, tytularna cesarzowa Rosji od 21 kwietnia 1992 roku

Mikołaj IV Kiriłowicz Romanow wielki książę Rosji, tytularny cesarz Rosji od 2013 roku

Dymitr II Romanowicz wielki książę Rosji, tytularny cesarz Rosji od 15 września 2014 roku

SPIS HOME