Iwan Fiodorowicz Skirmuntowicz-Giedyminowicz-Mścisławski (urodzony w Moskwie, około 1529 roku, zmarł w Biełozierskim Monasterze, w 1586 roku) herb

Syn Fiodora Michajłowicza Skirmuntowicz-Giedyminowicz księcia Mścisławskiego, bojara rosyjskiego i księżniczka Anastazji Pietrownej Rurykowicz Kazańskiej.

Namiestnik w Wielkim Nowogrodzie od 1563 roku do 1576 roku, namiestnik włodzimierski od 1580 roku do 1581 roku. Bojar rosyjski od 1548 roku. Członek Rady Regencyjnej od od 18 marca 1584 roku do 1586 roku.

Poślubił Irinę Aleksandrowną Gorbaty-Szujską (zmarła 6 sierpnia 1566 roku), córkę księcia Aleksandra Borysowicza Gorbaty-Szujskiego. Poślubił księżniczkę Anastazję Worotyńskiej Tymoszenko, córkę księcia Włodzimierza Iwanowicza Worotyńskiego.

Po wykryciu spisku Szujskich i Mścisławskich, zostaje przez Borysa Godunowa zamknięty w klasztorze Cyryla Biełozierskiego, gdzie został mnichem o imieniu Jonasz, i gdzie zmarł w 1586 roku. Został pochowany w rodzinnym grobowcu książąt Mścisławskich.

Z dwóch małżeństw, doczekał się:

Fiodora Iwanowicza Mścisławskiego, bojar, gubernator Rosji,

Wasyla Fiodorowicza Mścisławskiego,

Olgę Fiodorowną,

Irinę Fiodorowną,

Wasyla Iwanowicza, bojar,

Anastazję Iwanowną, żona cara Szymona II (Sayyin [Sain] Bulat) Bek-Bulatowicz [Biekbułatowicz],

Irinę Iwanowną, narzeczona cara Fiodora Iwanowicza.


Żródła:

Iwan Fiodorowicz Mstislavsky w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk