Iwan Piotrowicz Rurykowicz-Szujski (zmarł w klasztoru Cyryla-Biełozierskiego, 16 listopada 1588 roku) herb

Syn Piotra-Gurija Rurykowicza księcia Szujskiego, bohatera wojny inflanckiej.

Bojar od 1577 roku. Członek Rady Regencyjnej od od 18 marca 1584 roku do 16 listopada 1588 roku.

W zimie z 1562 na 1563 roku bierze udział w pracach cara Iwana "Groźnego" "kodyfikacja ziemianstwa Carstwa Moskiewskiego"." W 1566 roku uczestnik Soborze Ziemskim zatwierdzający kontynuację wojny z Polską. Był członkiem wielu wypraw dowódcy na Kashir i Sierpuchow. Podczas najazdu krymskiej i tureckiej armii pod wodzą Khana Devleta Gireja w 1572 roku dowodził strażą w zwycięskiej bitwie pod Mołodią.

W latach: 1573, 1577, od 1580 roku do 1584 roku, oraz w latach 1585-1586 pełnił obowiązki starosty i wojewody cara w Pskowie. Osobiście prowadził bohaterską obronę Pskowa w 1581 roku, podczas oblężenia króla polskiego Stefana Batorego. Po oblężeniu jeszcze przez dwa lata sprawował władzę w Pskowie, następnie przeniósł się do Moskwy i został wprowadzony przez Iwana "Groźnego" do Rady Regencyjnej, w razie śmierci cara Iwana IV i objęcia tronu przez małoletniego cara Fiedora I.

Faktyczne rządy po śmierci Iwana "Groźnego" i usunięciu współczłonków Rady Regencyjnej, sprawował Borys Godunow w imieniu cara Fiodora I Iwanowicza. W 1586 roku Szujski za sprawą metropolity Dionizego próbował uprowadzić cara Fiedora I i Irinę Godunową. Nieudana próba porwania cara spowodowała, iż Borys Godunow pozostał u władzy, a Dionizego stracił status metropolity.

Godunow wykorzystując prowokację Iwana Pietrowicza ksiecia Szujskiego zlecił przeprowadzenie śledztwa i postawienie spiskowców przed sąd. Sąd zesłał księcia do klasztoru Cyryla-Biełozierskiego, gdzie 16 listopada 1588 roku nagle zmarł w tajemniczych okolicznościach.


Żródła:

Szujski, Iwan Pietrowicz w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk