Maria Iljiniczna Miłosławska (urodzona 1 [11] kwietnia 1625 roku, zmarła w Moskwie, 3 [13] marca 1699 roku)

Córkę Ilii Daniłowicza Miłosławskiego i Katarzyny Fiodorownej Narbekowej.

W Moskwie, 16 [26] stycznia 1648 roku poślubiła Aleksego I Michajłowicza Romanow (urodzony w Moskwie, 19 [29] marca 1629 roku, zmarł w Moskwie, 29 stycznia [8 lutego] 1676 roku), cara Rosji.

Ojcem Marii był Ilja Daniłowicz Miłosławski, bliski współpracownik Borysa Iwanowicza Morozowa, mającego duże wpływy na dworze carskim dawnego opiekuna cara Aleksego. Caryca pochodziła z rusko-tatarskiej rodziny książęcej i bojarskiej Miłosławskich.

W 1648 roku poślubiła cara Aleksego I. Do małżeństwa doszło w wyniku zabiegów Morozowa, który dziesięć dni później poślubił Annę Iljiniczną Miłosławską, siostrę carycy. Małżeństwo było udane. Para doczekała się trzynaściorga dzieci: pięciu synów i osiem córek.

Dymitr Aleksiejewicz (urodzony 22 października 1648 roku, zmarł 5 października 1649 roku),

Eudoksja Aleksiejewna (urodzona 17 lutego 1650 roku, zmarła 10 marca 1712 roku), nie wyszła za mąż,

Marfa Aleksiejewna (urodzona 28 sierpnia 1652 roku, zmarła 19 lipca 1707 roku), nie wyszła za mąż, po wstąpieniu do klasztoru przyjęła imię Małgorzata,

Aleksy Aleksiejewicz (urodzony 5 lutego 1654 roku, zmarł 17 stycznia 1670 roku), następca tronu, pretendent do tronu polskiego,

Anna Aleksiejewna (urodzona 23 stycznia 1655 roku, zmarła 9 maja 1659 roku),

Zofia Aleksiejewna (urodzona 17 września 1657 roku, zmarła 3 lipca 1704 roku), regentka w latach 1682-1689, po zesłaniu do klasztoru przyjęła imię Zuzanna,

Katarzyna Aleksiejewna (urodzona 26 listopada 1658 roku, zmarła 1 maja 1718 roku), nie wyszła za mąż,

Maria Aleksiejewna (urodzona 18 stycznia 1660 roku, zmarła 9 marca 1723 roku), nie wyszła za mąż,

Fiodor Aleksiejewicz (urodzony 30 maja 1661 roku, zmarł 27 kwietnia 1682 roku), późniejszy car Fiodor III Romanow, po nim córka,

Fieodozja Aleksiejewna (urodzona 28 maja 1662 roku, zmarła 14 grudnia 1713 roku), nie wyszła za mąż,

Szymon Aleksiejewicz (urodzony 3 kwietnia 1665 roku, zmarł 19 czerwca 1669 roku),

Iwan Aleksiejewicz (urodzony 27 sierpnia 1666 roku, zmarł 29 stycznia 1696 roku), późniejszy car Iwan V Romanow, po nim córki,

Eudoksja Aleksiejewna (urodzona 26 lutego 1669 roku, zmarła 28 lutego 1669 roku).

Maria Miłosławska zmarła w Moskwie. Została pochowana w głównym soborze Monasteru Wniebowstąpienia Pańskiego w Moskwie, a po jego zniszczeniu w 1929 roku szczątki zostały przeniesione do Soboru św. Michała Archanioła.


Żródła:

Maria Miłosławska w "Wikipedia"

30-01-2020