Marta [Ksenia Iwanowna Szestowa] "Wielka Cesarzowa" (zmarła w Czeboksary, 26 stycznia [5 luty] 1631 roku)

Córka Iwana Szestowa.

Poślubiła około 1585 roku Filaret [Fiodor Nikiticz Romanow] (urodzony w Moskwie, 12 listopada 1553 roku, zmarł w Moskwie, 1 [11] października 1633 roku), bojara rosyjskiego, metropolity rostowskiego i jarosławskiego, patriarchy moskiewskiego i całej Rusi, koregenta Rosji.

Małżonka Fiodora Romanowa (Filareta) i matka Michaiła Romanowa. Pochodzenie Ksenii Iwanownej zostało zakwestionowane przez genealogów. Obecnie jest akceptowane, że jej nazwisko było Szestowa, a nie jak wcześniej sądzono - Szastunowa) i że jej dziadkiem był Timofiej Griaznoj, bogaty właściciel ziemski z Ugliczu.

Podczas panowania Borysa Godunowa wznowiono represje dla Romanowów, którzy zostali zmuszeni do wstapienia do Monastyru, i zmiany imion: Ksenia Iwanowna przyjęła imię Marty (ros. Marfa). Po kilku latach wygnania w Tolwujskiego Monastyru, zamieszkała z synem w Kostromie. Tam właśnie bojarzy, którzy przybyli ze stolicy, poinformowali Michała o swoim wyborze na tron carski w 1613 roku. Ponieważ poprzednii carowie został zabity lub zhańbieni. Marfa początkowo odmówił pobłogosławić jej syna i pozwolić mu wyjechać do Moskwy. Jednakże po długich namowach zgodziła się.

W pierwszych latach panowania Michała I, Marfa ("wielka zakonnica", jak ją nazywano) wywarł wielki wpływ na syna. Swoją rodziną Sałtykowów, obsadziła na ważnych stanowiska we władzach carskich, co doprowadziło do powszechnej korupcji. Powrót męża z Polski w 1619 roku położył kres ich (i własnego) wpływy na dworze. Zmarła w styczniu [lutym] 1631 roku i został pochowany w klasztorze Nowospasskim.

Ze związku z Fileretem, miała:

Borys (zmarł 20 [30] listopada 1592 roku),

Nikita (zmarł 29 listopada [9 grudnia] 1593 roku),

Lew (zmarł 21 września [1 października] 1597 roku),

Tatiana (zmarła 4 [14] listopada 1611 roku), żona księcia Iwana Michajłowicza Katyrew-Rostowskiego,

Michał I Fiodorowicz (urodzony 12 [22] lipca 1596 roku, zmarł 13 [23] lipca 1645 roku), car Rosji, po nim potomstwo,

Iwan (zmarł 7 [17] czerwca 1599 roku).


Żródła:

Xenia Shestova w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

30-01-2020