Mikołaj III Romanov (urodzony w Antibes, we Francji, 26 września 1922 roku, zmarł w Toskanii, 14 września 2014 roku) herb

Najstarszy syn Romana Piotrowicza Romanow-Oldenburg-Schleswig-Holstein-Gottorp, Jego Wysokości księcia krwi cesarskiej i (morganatyczna żona) Praskowii Dymitriewnej hrabianki Szeremietiew, córki Dimitriego Sergiejewicza, IX hrabiego Szeremietiew.

Książę Rosji i Jego Wysokości książę krwi cesarskiej, tytularny cesarz Rosji, tytularny wielki książę Litwy od 21 kwietnia 1992 roku do 15 września 2014 roku.

We Florencji, w Rosyjskiej Katedrze, 31 grudnia 1951 roku (cywilny), w Alpes Marítimos, Cannes, 21 stycznia 1952 roku (religijny) poślubił Svevę della Gherardesca (urodzona we Florencji, 15 czerwca 1930 roku), córki Walfreda, hrabiego della Gherardesca i Nicoletty de Piccolellis.

Najstarszy krewny Rosyjskiego Domu Cesarskiego. Zmarł mając 92 lata.

Jest członkiem Stowarzyszenia Rodziny Romanowów - które tworzy rodzina Romanowów składająca się z "legalnych" potomków cara Mikołaja I (panował w latach 1825-1855). Członkowie Stowarzyszenia nie są to wszyscy członkowie dynastii lub jej potomkowie, m.in. można wymienić tu księżną Marię Władimirownę, a wcześniej jej ojca Władimira Kiryłowicza, jednakże liczba członków stale się zwiększa. Stowarzyszenie domaga się dla swych członków tytułów książęcych.

Obecnie członkami Stowarzyszenia Rodziny Romanowów są:

księżniczka Aleksandra Rościsławowna (urodzona w 1983 roku), wnuczka księcia Rościsława Aleksandrowicza,

książę Aleksiej Andriejewicz (urodzony w 1953 roku),wnuk księcia Andrzeja Aleksandrowicza,

książę Andrzej Andrzejewicz (urodzony w 1923 roku, zmarł w 2014 roku), syn księcia Andrzeja Aleksandrowicza,

księżna Anna Pawłowna (urodzona w 1959 roku), wnuczka wielkiego księcia Dymitra Pawłowicza,

księżna Katarzyna Dymitriewna (urodzona w 1981 roku), prawnuczka wielkiego księcia Dymitra Pawłowicza,

książę Dymitr Romanowicz (urodzony w 1926 roku), syn księcia Romana Pietrowicza,

książę Dymitr Pawłowicz (urodzony w 1954 roku), wnuk wielkiego księcia Dymitra Pawłowicza,

księżna Elżbieta Mikołajewna (urodzona w 1956 roku), wnuczka księcia Romana Pietrowicza,

księżna Lela Dymitriewna (urodzona w 1986 roku), prawnuczka wielkiego księcia Dymitra Pawłowicza,

księżna Marina Wasiljewna (urodzona w 1940 roku), córka księcia Wasyla Aleksandrowicza,

książę Michał Pawłowicz (urodzony w 1960 roku), wnuk wielkiego księcia Dymitra Pawłowicz,

księżna Natalia Mikołajewna (urodona w 1952 roku), wnuczka księcia Romana Pietrowicza,

książę Mikołaj Romanowicz (urodzony w 1922 roku), syn Roamana Pietrowicza,

książę Nikita Rościsławowicz (urodzony w 1987 roku), wnuk księzia Rościsława Aleksandrowicza,

księżna Olga Andriejewna (urodzona w 1950 roku), córka księcia Andrzeja Aleksandrowicza,

księżna Paula Pawłowna (urodzona w 1956 roku), wnuczka wielkiego księcia Dymitra Pawłowicza,

książę Piotr Andriejewicz (urodzony w 1961 roku), wnuk księcia Andrzeja Aleksandrowicza,

książę Rościsław Rościsławowicz (urodzony w 1985 roku), wnuk księcia Rościsława Aleksandrowicza,

księżna Stefania Rościsławna (urodzona w 1963 roku), wnuczka księcia Rościsława Aleksandrowicza,

księżna Tatiana Mikołajewna (urodzona w 1961 roku), wnuczka księcia Roamana Pietrowicza,

księżna Wiktoria Dimitriewna (urodzona w 1984 roku), prawnuczka wielkiego księcia Dymitra Pawłowicza.


Żródła:

Rodzina Romanowów po 1917 roku


Nikolai Romanovich Romanov w "THE PEERAGE" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk