Mikołaj III Kiryłowicz Romanow (Karl Emich Nikolaus Friedrich Hermann zu Leiningen) (urodzony w Miltenberg, Amorbach, 12 czerwca 1952 roku) herb

Syn Emicha II Kirilla Ferdinanda Hermanna, VII księcia Leiningen i Eiliki Stephanii Elisabeth Thekli Juliany Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg-Oldenburg, córki Nikolausa Friedricha Wilhelma Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, tytularnego wielkiego księcia Oldenburga.

Wielki książę Rosji, tytularny cesarz Rosji, tytularny wielki książę Litwy od 2013 roku.

W Amorbach 8 czerwca 1984 roku (cywilny), w Neuenstein 16 czerwca 1984 roku (religijny) poślubił Małgorzatę von Hohenlohe-Öhringen (urodzona w Monachium, 28 kwietnia 1960 roku, zginęła w Allershausen, 27 lutego 1989 roku), córkę Krafta Hansa Konrada, księcia zu Hohenlohe-Öhringen, hrabiego von Ujest i Kathariny von Siemens, córkę Petera von Simens. W Wenecji 15 czerwca 1991 roku poślubił (rozwód w 1998 roku) Gabrielę Renatę Homey (urodzona w Frankfurcie nad Menem, 1 kwietnia 1963 roku), córkę Helmuta Friedhelma Homey i Renaty Kerkhoff. W Amorbach 8 września 2007 roky (cywilny), w Pappenheim 7 czerwca 2008 roku (religijny) poślubił Katarzynę Fiodorowną (Izabellę von und zu Egloffstein) (urodzona w Bambergu, 12 marca 1975 roku), córkę Albrechta, conde von und zu Egloffstein i Inigi von der Recken von Volmerstein, córki Gerta Karla Konstanza, conde von der Recke von Volmerstein.

Jego babką była wielka księżna Maria Kiryłowna, siostra pretendenta Włodzimierza III, ojca pretendent do tronu carskiego Marii I Władymirownej.

Z małżeństwa z Małgorzatą von Hohelohe-Oehringen, miał córkę Cecylię (urodzona 10 czerwca 1988 roku). W 1991 roku poślubił Gabrielę Renatę Homey. Ze względu na to małżeństwo - narzeczona nie posiadała bowiem odpowiedniego pochodzenia - został wydziedziczony i zmuszony do rezygnacji z sukcesji na rzecz młodszego brata Andrzeja. Karl Emich wydziedziczony przez ojca z powodu jego drugiego małżeństwa, zwrócił się do Sadu. Sąd niemiecki jednak podtrzymali decyzję ojca o wydziedziczeniu, gdyż złamał rodziny dekret z 1897 roku, zgodnie z którym, członkowie rodu mogą zawierać związki małżeńskie tylko o równym pochodzeniu. Członkowie rodziny najwyraźniej uznali księcia Andrzeja za głowę rodziny po śmierci ojca w 1991 roku.

Ze związku z Gabrielą Renatą Homey pochodzi córka Teresa (urodzona 16 kwietnia 1992 roku). Ze związku z hrabiną Izabellę von und zu Egloffstein pochodzi jedyny syn Emich (urodzony 12 kwietnia 2010 roku), od 2014 roku Mikołaj IV Romanow.

W 2013 roku książę dał się zwerbować Antonowi Bakowowi, do jego projektu, nazywanego obecnie "Cesarskim Tronem" (Imperial Throne). Właściwie trudno określić, czym jest Cesarski Tron. W 2011 roku Anton Bakow, rosyjski polityk i biznesmen, ogłosił powstanie "Imperium Rosyjskiego", które miało być następcą historycznego Imperium Rosyjskiego. Po zmianach nazw twór ten funkcjonuje dzisiaj jako "Cesarski Tron". Obecnie można zaliczyć je do tzw. "mikronację", czyli państewek deklarujących niepodległość, lecz nieuznawanych na arenie międzynarodowej. Zajmuje obszar 96 ha na terenie Czarnogóry.

1 czerwca 2013 roku Karol Emich wraz z żoną przeszli na prawosławie, przyjmując imiona Mikołaj Kiryłowicz i Katarzyna Fiodorowna. 31 marca 2014 roku Anton Bakow i Mikołaj Kiryłowicz wydali manifest, ogłaszając suwerenność "Cesarskiego Tronu" i deklarując, że Mikołaj Kiryłowicz został jego głową jako Cesarz Wszechrosji i następca Mikołaja II.

Trudno uważać Mikołaja Kiryłowicza za pretendenta do tronu rosyjskiego - mimo nazewnictwa i tytulatury pełni on jedynie funkcję głowy państwa "Cesarski Tron", przez nikogo nie uznawanego.


Żródła:

Maria I, Dymitr II "Pretendenci do tronu - 5. Rosja"


Leyningen Karl Emikh w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Karl Emich, príncipe de Leiningen w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

30-01-2020