Nikita Romanowicz-Jurjew-Zacharjin (urodzony około 1522 roku, zmarł 23 kwietnia 1586 roku)

Syn Romana Juriewicza Zacharyna-Koszkina i Juliany Iwanownej.

Bojar rosyjski od 1563 roku, okolniczy. Przewdniczący Rady Regencyjnej od od 18 marca 1584 roku do 23 kwietnia 1586 roku.

Poślubił Barbarę (Warwarę) Iwanowną Kowrin-Gołowiny (zmarła 18 czerwca 1556 roku), córka Iwana Dymitrowicza Kowrin-Gołowina. Poślubił Eudoksję Aleksandrowną Gorbata-Szujską (zmarła 4 kwietnia 1581 roku), córkę Aleksandra Gorbaty-Szujskiego, wojewody, bojara i Anastasji Pietrownej Gołowiny.

Brat Anastazji i przez to szwagier Iwana IV "Groźnego".

3 lutego 1547 roku Nikita Romanowicz uczestniczył w ślubie cara Iwana z Anastasią Romanowną, gdzie, jako jeden z braci panny młodej. Nastepnie 3 listopada 1547 roku wziął udział w weselu Jerzego Wasiliewicza, księcia Uglicz (młodszego brata cara Iwana "Groźnego") z Julianą Dymitriewnej, córkę Dymitra Fiodorowicza Paletski Szereda (gałąź książąt starodubowskich), jako pan młody w zastępstwie.

Pierwsza informacja o nim pochodzi z roku 1547, kiedy to car mianował go stolnikiem. W latach 1547-1548 brał udział w wyprawie wojennej przeciwko chanatowi kazańskiemu. Uczestniczył także w pochodzie na Szwedów w 1551 roku i Litwę w 1559 roku. W 1563 roku został bojarem i dworzaninem.

Pod koniec życia wstąpił do monastyru pod imieniem Nifont. Został pochowany w klasztorze Nowospasskim.

Miał czterech synów, w tym Fiodora, późniejszego patriarchę Moskwy Filareta. Jego wnukiem był Michał Romanow, który zakończył Wielką smutę i był pierwszym carem z dynastii Romanowów.

Ze związku z Warwarą, miał:

Annę (zmarła w 1585 roku), żona: księcia Iwana Fedorowicza (urodzony około 1565 roku, zmarł 29 maja 1621 roku), gubernator Troekurowa,

Eufemię (zmarła w 1602 roku), żona księcia Iwana Wasiljewicza Sitskiego (zmarł w 1608 roku), gubernator Astrachania,

Fiodora Nikiticza Romanowa (urodzony 12 listopada 1553 roku, zmarł 1 [11] października 1633 roku), patriarcha Moskwy i Wszechrusi Filaret, bojar, po nim potomstwo,

Z drugiego małżeństwa, miał:

Marfę (zmarła w 1610 roku), żona: księcia Borysa Kambulatowicza Czerkaskiego (zmarł 25 kwietnia 1601 roku), gubernator Moskwy,

Lewa (zmarł w 1595 roku),

Michała (urodzony około 1560 roku, zmarł w 1602 roku),

Aleksandra (urodzony około 1560 roku, zmarł w 1602 roku), bojara,

Nikita (Nicephorus) (zmarł w 1601 roku), bojara,

Wasyla (zmarł 15 lutego 1602 roku),

Iwana "Kasza" (urodzony w 1560 roku, zmarł18 lipca 1640 roku), bojara,

Iwana (zmarł w 1565 roku),

Irinę (zmarła w 1639 roku), żona: Iwana Iwanowicza Godunowa (zmarł w 1610 roku),

Anastazję (zmarła w 1655 roku), żona: księcia Borysa Michajłowicza Łykowa-Oboleńskiego (urodzony w 1576 roku, zmarrł 2 czerwca 1646 roku), gubernator Kazania.


Żródła:

Nikita Zacharyn w "WikipediA"


Zakharin Nikita Romanowicz w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

30-01-2020