Nikita Romanowicz-Jurjew-Zacharjin (urodzony około 1522 roku, zmarł 23 kwietnia 1586 roku)

Syn Romana Juriewicza Zacharyna-Koszkina i Juliany Iwanownej.

Bojar rosyjski od 1563 roku, okolniczy. Przewdniczący Rady Regencyjnej od od 18 marca 1584 roku do 23 kwietnia 1586 roku.

Poślubił Barbarę (Warwarę) Iwanowną Kowrin-Gołowiny (zmarła 18 czerwca 1556 roku), córka Iwana Dymitrowicza Kowrin-Gołowina. Poślubił Eudoksję Aleksandrowną Gorbata-Szujską (zmarła 4 kwietnia 1581 roku), córkę Aleksandra Gorbaty-Szujskiego, wojewody, bojara i Anastasji Pietrownej Gołowiny.

Brat Anastazji i przez to szwagier Iwana IV "Groźnego".

3 lutego 1547 roku Nikita Romanowicz uczestniczył w ślubie cara Iwana z Anastasią Romanowną, gdzie, jako jeden z braci panny młodej. Nastepnie 3 listopada 1547 roku wziął udział w weselu Jerzego Wasiliewicza, księcia Uglicz (młodszego brata cara Iwana "Groźnego") z Julianą Dymitriewnej, córkę Dymitra Fiodorowicza Paletski Szereda (gałąź książąt starodubowskich), jako pan młody w zastępstwie.

Pierwsza informacja o nim pochodzi z roku 1547, kiedy to car mianował go stolnikiem. W latach 1547-1548 brał udział w wyprawie wojennej przeciwko chanatowi kazańskiemu. Uczestniczył także w pochodzie na Szwedów w 1551 roku i Litwę w 1559 roku. W 1563 roku został bojarem i dworzaninem.

Pod koniec życia wstąpił do monastyru pod imieniem Nifont. Został pochowany w klasztorze Nowospasskim.

Miał czterech synów, w tym Fiodora, późniejszego patriarchę Moskwy Filareta. Jego wnukiem był Michał Romanow, który zakończył Wielką smutę i był pierwszym carem z dynastii Romanowów.

Ze związku z Warwarą, miał:

Fiodora Nikiticza Romanowa, patriarcha Moskwy i Wszechrusi Filaret, bojar,

Annę,

Eufemię,

Z drugiego małżeństwa, miał:

Lewa,

Michała,

Aleksandra, bojara,

Wasyla,

Iwana "Kascza", bojara,

Nikita, bojara,

Andrzeja,

Dymitra,

Irinę,

Praskowię,

Iwana,

Julianę,

Marfę,

Irinę,

Anastazję.


Żródła:

Nikita Zacharyn w "WikipediA"


Zakharin Nikita Romanowicz w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk