Amadeusz VIII Sabaudzki (urodzony w Chabry, 4 września 1383 roku, zmarł w Genewie, 7 stycznia 1451 roku) herb

Syn Amadeusza VII Sabaudzkiego, hrabiego Sabaudii i Bonny Robertyng-Capet-Valois-Berry, córki Jana I Robertyng-Capet-Valois, księcia de Berty.

Hrabia Sabaudii, od 2 listopada 1391 roku do 1416 roku. Hrabia Aosty, Moriany i Nicei od 2 listopada 1391 roku do 7 listopada 1434 roku. Hrabia Genewy od 1401 roku do abdykacji 7 listopada 1434 roku. I książę Sabaudii od 1416 roku do abdykacji 7 listopada 1434 roku. Książę Piemontu od 1418 roku do abdykacji 7 listopada 1434 roku. Antypapież Rzymu od 5 listopada 1439 roku do abdykacji 1449 roku jako Feliks V. Kardynał-biskup kościoła św. Sabiny oraz wikariusz i legat w Sabaudii od 1449 roku do 7 stycznia 1451 roku.

W Chalon-sur-Saône, 30 października 1393 roku (per procuro), 1 maja 1401 roku w Arras (pro futuro) poślubił Marię Robertyng-Capet-Valois-Bourgogne (urodzona w Dijon, we wrześniu 1386 roku, zmarła na zamku de Thonon les Bains, 2 października 1422 roku), córkę Filipa II Robertyng-Capet-Valois-Bourgogne, księcia Burgundii i Małgorzaty III Dampierre-Nevers-Mâle, hrabiny Burgundii, Flandrii, Rethel, córki Ludwika II Dampierre-Nevers-Mâle, hrabiego Flandrii.

Amadeusz VIII był najstarszym synem hrabiego Amadeusza VII i Bonny de Berry. W 1416 roku otrzymał od cesarza Zygmunta Luksemburskiego tytuł książęcy i podporządkował sobie całą Sabaudię oraz ujednolicił prawodawstwo ogłaszając w 1430 roku Statuty generalne.

Był żonaty i miał dzieci, jednak owdowiał w 1422 roku, a najstarszy syn Amadeusz zmarł w 1431 roku. Dotknięty tymi wydarzeniami, w 1434 roku wycofał się z życia państwowego i osiadł w zamku Ripaille, a rządy nad księstwem powierzył synowi, Ludwikowi. Przyjął habit i został przełożonym, założonego przez siebie, zakonu św. Maurycego. W 1439 roku na soborze w Bazylei został wybrany antypapieżem w opozycji do Eugeniusza IV. Jego wybór był dokonany przez jednego kardynała i 32 elektorów; nominację przyjął po długim wahaniu, a konsekrowany został 24 czerwca 1440 roku.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Amadeusz VIII w "Wikipedii"