POCZET WŁADCÓW ŚLĄSKA

W 1138 roku podział Polski na dzielnice - dzielnica śląska od 1138 roku do 1675 roku

Księstwo Śląskie 1138-1163

w 1173 roku Śląsk został podzielony na dzielnice: wrocławsko-opolską z (ziemią lubuską oraz raciborską)

Księstwo wrocławskie 1173-obecnie

Księstwo opolskie 1173-obecnie

Księstwo raciborskie 1173-obecnie

w XIII wieku rozpadł się na księstwa: brzeskie, głogowskie, jaworskie, legnickie, nyskie (biskupie), świdnickie, wrocławskie, żagańskie

Księstwo żagańskie 1241-obecnie

Księstwo legnickie 1248-obecnie

Księstwo brzeskie 1248-obecnie

Książęta głogowscy 1248-obecnie

Księstwo świdnicko-jaworskie 1278-obecnie

Księstwo cieszyńskie 1280-obecnie

Księstwo bytomsko-kozielskie 1281/1281-obecnie

Księstwo oświęcimskie 1290-obecnie

Księstwo oleśnickie 1312-obecnie

Księstwo ziębickie 1322-obecnie

Księstwo zatorskie 1433-obecnie

Księstwo rybnicko-żorsko-pszczyńskie 1412/1456-1478/1765-obecnie

Księstwo niemodlińsko-strzeleckie 1313/1323-1382/1460

Księstwo-biskupstwo nyskie 1302-1810/1850

Księstwo siewierskie 1177-1443

samodzielne Księstwo-biskupstwo siewierskie 1443-1951

ŚLĄSK CZESKI

Księstwo opawskie 1269-obecnie

Księstwo karniowskie 1377-obecnie

PAŃSTWA STANOWE - DOLNY i GÓRNY ŚLĄSK od końca XV wieku

Sycowskie Państwo Stanowe (Groß-Wartenberg) 1489-obecnie

Milickie Państwo Stanowe (Militsch) od 1494 roku

Żmigrodzkie Państwo Stanowe (Trachenberg) 1492-obecnie

Wodzisławskie Państwo Stanowe (Vladislaviensis lub Loslauviensis) 1502-1742

Pszczyńskie Wolne Państwo Stanowe (Pleß) 1517 roku-obecnie

państwo stanowe Goszcz (Goschütz) 1670-obecnie

Bytomskie Państwo Stanowe ziemii bytomskiej (Beuthen) 1697-obecnie

państwo stanowe ziemii bogumińskiej (Oderberg)

Siedlisko-Bytomsko Odrzański Państwo Stanowe (Carolath-Beuthen) 1697-obecnie

Bielskie Państwo Stanowe niższego rzędu (Bielitz) 1572-1752, wolne państwo stanowe 1751-1752, księstwo niższego rzędu 1752-1754, księstwo 1754-1848

Lublinickie Państwo Stanowe ("Lublintz") od 1587 roku

Mysłowickie Państwo Stanowe (Herrschaft Myslowitz) - lenno zamkowe od 1536 roku (wolne lenno zamkowe 1360-1536)

państwo stanowe Cieszków (Freyhan)

państwo stanowe Książ (Fürstenstein) 1509-obecnie

państwo stanowe Frydek (Friedeck) 1573-1797

państwo stanowe Frysztat (Freistadt) 1572-1855

Ziębicko-ząbkowickie Państwo Stanowe wolne mniejsze 1321/1322-1742

SPIS HOME


Żródła:

Księstwa śląskie w "Wikipedia"