Auerspergowie - niemiecka rodzina rycerska, która później otrzymała tytuł hrabiowski i książęcy. W latach 1654-1791 książęta ziębiccy.

Według legendy rodzinnej Auerspergowie wywodzą się ze Szwabii, a ich nazwisko pochodzi od nazwy zamku Ursperg koło Mindelheim. Na teren Krainy przybyli w XI wieku i założyli tam zamek Auersperg (obecnie Turjak), który leży na wschód od Lublany. Najstarszym przedstawicielem rodu na terenie obecnej Słowenii był Adolf I, wzmiankowany w 1067 roku. Ród ten wymarł w połowie XIII wieku, a ich majątek i nazwisko przejęła rodzina ministeriałów. Najstarszym znanym jej przedstawicielem jest wzmiankowany w 1220 roku Errandus de Owersperch. Ród nabrał znaczenia, gdy 5 stycznia 1463 roku cesarz Fryderyk III nadał Engelgardowi I dziedziczny urząd najwyższego komomika i marszałka ziemskiego w Krainie. W 1550 roku Auerspergowie uzyskali tytuł baroński, w 1630 roku hrabiowski, a w 1653 roku książęcy.

SPIS CZŁONKÓW RODU


ABCDEFGH


Henryk Józef Jan książe von Auersperg - książę, hrabia, gubernator

IJK


Karl Josef Anton von Auersperg - książę

LŁMNOPRSŚTUVWZŻródła:

Auerspergowie w "Wikipedii"


herb szlachty pruskiej