KSIĘSTWO BRZESKI 1248-1918

PIASTOWIE

Księstwo wydzielone z dzielnicy wrocławskiej

Bolesław II "Rogatka" książe Dolnego Śląska od 9 kwietnia 1241 roku do 1248 roku

KSIĘSTWO BRZESKIE

Władysław książę brzeski od 1248 roku do 3 grudnia 1266 roku, regent brzeski od 3 grudnia 1266 roku do 1270 roku

Henryk V "Brzuchaty" książe brzeski od 1290 roku do 1296 roku

Bolesław III "Hojny, Rozrzutny" książe na Brzegu w latach 1296-1306 z braćmi, od 1306 roku do 1311 roku samodzielnie, książe brzeski od 1311 roku do 20/12 kwietnia 1352 roku

Ludwik I książe brzeski od 1342 roku do 1398 roku, książę brzeski z bratem Wacławem od 1342 roku do 1345 roku, książe brzeski (na połowie) od 1358 roku do 1368 roku, książe brzeski od 1368 roku do 1398 roku

Katarzyna Śubić z Chorwacji księżna brzeska od 1352 roku do 1356 roku (oprawia wdowa)

Henryk VII "z Blizną" książe brzeski od 1398 roku do 1399 roku, koregent księstwa brzeskiego od 1361/2 roku do 1398 roku

Wacław I książe brzeski (połowy) od 1358 roku do 1364 roku

Henryk IX współrządy z Ludwikiem II w całości księstwa od 1399 roku do 1400 roku

Jan książe brzeski od 1443 roku do 1450 roku

Henryk X książe brzeski od 1443 roku do 1450 roku

księstwo legnicko-brzeskie

Ludwik II współrządca księstwa brzesko-oławskiego od 1399 roku do 1400 roku, książe na Brzegu od 1400 roku do 1405 roku

księstwo brzeskie

Elżbieta Hohenzollern regentka legnicko-brzeska od 1436 roku do 1449 roku, księżna brzeska do 1449 roku do 1471 roku (oprawa wdowia)

Fryderyk I książe brzeski od 1481 roku do 1505 roku

Elżbieta Hohenzollern regentka od 1453 roku do 1466 roku

Jan formalne współrządy w księstwie od 1488 roku do 1495 roku

Jerzy I książe brzeski od 1505 roku do 1521 roku

Fryderyk II książe brzeski od 1521 roku

Ludmiła z Podiebdadu księżna brzeska od 1488 roku do 1503 roku jako oprawie wdowiej

Jerzy II książe na Brzegu od 1547 roku do 1586 roku

Barbara Brandenburska oprawa wdowia na Brzegu od 1586 roku do 1595 roku

księstwo legnicko-brzeskie

Joachim Fryderyk książe brzesko-legnicki od 1586 roku do 1592 współrządy z bratem, książe brzeski od 1595 roku do 1602 roku

Jan Jerzy współrządy z bratem od 1586 roku do 1592 roku

Anna Maria Anhalcka regentka od 1602 roku do 1605 roku

Karol II z Podebdadów regent od 1605 roku do 1609 roku

księstwo brzeskie

Jan Chrystian książe brzeski od 1612 roku (od 1633 roku tylko formalnie, na wygnaniu)

Brzeg pod zarządem wojsk cesarskich 1633-1635

Jerzy III książe brzeski od 1639 roku, współrządy z braćmi Ludwikiem IV i Chrystianem, od 1654 roku w wyniku podziału książe brzeski

Ludwik IV współrządy z braćmi Jerzym III i Chrystianem nad księstwem brzeskim od 1639 roku do 1663 roku

księstwo legnicko-brzeskie

Chrystian wspólnie z braćmi w księstwie brzeskim od 1639 roku, ksiaże legnicki od 1653 roku, od 1664 roku samodzielnie w Brzegu i Legnicy do 1672 roku

Jerzy IV Wilhelm książe legnicko-brzeski od 1672 roku do 1675 roku

Ludwika Anhalcka regentka w Legnicy i Brzegu od 1672 roku do 1680 roku (oprawia wdowia na Oławie i Wołowie)

Połączenie księstwa legnicko-brzeskiego z domeną cesarską 1675-1680

Habsburgowie

Leopold I książe legnicko-brzeski od 1675 roku do 5 maja 1705 roku

Józef I książe legnicko-brzeski od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karol II książe legnicko-brzeski od 17 kwietnia 1711 roku 20 października 1740 roku

Maria Teresa księżna legnicko-brzeska od 20 października 1740 roku do 29 listopada 1780 roku

Franciszk I Stefan Baudemont-Vaudémont-Lotaryński współregent w dziedzicznych ziemiach Habsburgów od 20 października 1740 roku do 18 sierpnia 1765 roku

Lorraine-Habsburg (Baudemont-Vaudemont)

Józef II książe legnicko-brzeski od 29 listopada 1780 roku do 20 lutego 1790 roku

Leopold II książe legnicko-brzeski od 20 lutego 1790 roku do 1 marca 1792 roku

Franciszek książe legnicko-brzeski od 1 marca 1792 roku do 2 marca 1835 roku

Ferdynand IV książe legnicko-brzeski od 2 marca 1835 do abdykacji 2 grudnia 1848 roku

Franciszek Józef książe legnicko-brzeski od 2 grudnia 1848 roku do 21 listopada 1916 roku

Karol III książę legnicko-brzeski od 21 listopada 1916 roku do 11 listopada 1918 roku (faktycznie do 1 kwietnia 1922 roku)

Otto tytularny książę legnicko-brzeski od 1 kwietnia 1922 roku do 1 stycznia 2007 roku

Karol IV tytularny książę legnicko-brzeski od 1 stycznia 2007 roku

SPIS HOME