KSIĘSTWO BRZESKI 1248-1918

PIASTOWIE

Księstwo wydzielone z dzielnicy wrocławskiej

Bolesław II "Rogatka" książe Dolnego Śląska od 9 kwietnia 1241 roku do 1248 roku

KSIĘSTWO BRZESKIE

Władysław książę brzeski od 1248 roku do 3 grudnia 1266 roku, regent brzeski od 3 grudnia 1266 roku do 1270 roku

Henryk V "Brzuchaty" książe brzeski od 1290 roku do 1296 roku

Bolesław III "Hojny, Rozrzutny" książe na Brzegu od 1296 roku do 12 kwietnia 1352 roku

Władysław książę brzeski od 4 sierpnia 1306 roku do 1311 roku między 5 października a 4 listopada

Ludwik I książe brzeski od 1358 roku między 18 lutego a 5 marca do 1398 roku między 6 a 23 grudnia

Katarzyna Śubić z Chorwacji księżna brzeska od 12 kwietnia 1352 roku do 1356 roku (oprawia wdowa)

Henryk VII "z Blizną, Waleczny" ksiżę brzeski od 1398 roku między 6 a 23 grudnia do 11 lipca 1399 roku

Wacław I książę brzeski [połowy] od między 18 lutego a 5 marca 1358 roku do 2 czerwca 1364 roku

Jan I książe brzeski od 1443 roku do 1450 roku

Henryk X książe brzeski od 1443 roku do 1450 roku

KSIĘSTWO LEGNICKO-BRZESKIE

Ludwik II książę brzeski od 11 lipca 1399 roku do 30 kwietnia 1436 roku

KSIĘSTWO BRZESKIE

Elżbieta Hohenzollern regentka legnicko-brzeska od 30 kwietnia 1436 roku do 30 na 31 października 1449 roku

Henryk IV z Roźmberka gubernator Księstwa brzeskiego od 1454 roku do 25 stycznia 1457 roku

Fryderyk I książę brzeski od 1481 roku do 9 maja 1488 roku

Jan II książę brzesko-legnicki od 9 maja 1488 roku do 6 marca 1495 roku

Jerzy I książe brzeski od 1505 roku do 1521 roku

Fryderyk II książę brzeski od 30 sierpnia 1521 roku do 17 października 1547 roku

Ludmiła Podiebradówna księżna na Brzegu od 9 maja 1488 roku do 20 stycznia 1503 roku (oprawa wdowia), regentka legnicko-brzeska od 9 maja 1488 roku do 3 kwietnia 1498 roku

Jerzy II "Wspaniały, Pobożny, Czarny" książę brzeski od 17/18 września 1547 roku do 17 września 1586 roku

Barbara Hohenzollern księżna-regentka na Brzegu od 7 maja 1586 roku do 2 stycznia 1595 roku

KSIĘSTWO LEGNICKO-BRZESKIE

Joachim Fryderyk książe brzesko-legnicki od 1586 roku do 1592 współrządy z bratem, książe brzeski od 1595 roku do 1602 roku

Jan Jerzy współrządy z bratem od 1586 roku do 1592 roku

Anna Maria Anhalcka regentka od 1602 roku do 1605 roku

Karol II z Podebdadów regent od 1605 roku do 1609 roku

KSIĘSTWO BRZESKIE

Jan Chrystian książe brzeski od 1612 roku (od 1633 roku tylko formalnie, na wygnaniu)

Brzeg pod zarządem wojsk cesarskich 1633-1635

Jerzy III książe brzeski od 1639 roku, współrządy z braćmi Ludwikiem IV i Chrystianem, od 1654 roku w wyniku podziału książe brzeski

Ludwik IV współrządy z braćmi Jerzym III i Chrystianem nad księstwem brzeskim od 1639 roku do 1663 roku

KSIĘSTWO LEGNICKO-BRZESKIE

Chrystian wspólnie z braćmi w księstwie brzeskim od 1639 roku, ksiaże legnicki od 1653 roku, od 1664 roku samodzielnie w Brzegu i Legnicy do 1672 roku

Jerzy IV Wilhelm Piast książę legnicko-wołowsko-brzeski od 28 lutego 1672 roku do 21 listopada 1675 roku

Ludwika Anhalcka regentka w Legnicy i Brzegu od 1672 roku do 1680 roku (oprawia wdowia na Oławie i Wołowie)

Połączenie księstwa legnicko-brzeskiego z domeną cesarską 1675-1680

HABSBURGOWIE

Leopold I książe legnicko-brzeski od 1675 roku do 5 maja 1705 roku

Józef I książe legnicko-brzeski od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karol II książe legnicko-brzeski od 17 kwietnia 1711 roku 20 października 1740 roku

Maria Teresa księżna legnicko-brzeska od 20 października 1740 roku do 29 listopada 1780 roku

HABSBURG-BAUDEMONT-VAUDÉMONT-LORRAINE

Franciszk I Stefan Baudemont-Vaudémont-Lotaryński współregent w dziedzicznych ziemiach Habsburgów od 20 października 1740 roku do 18 sierpnia 1765 roku

Józef II książe legnicko-brzeski od 29 listopada 1780 roku do 20 lutego 1790 roku

Leopold II książe legnicko-brzeski od 20 lutego 1790 roku do 1 marca 1792 roku

Franciszek książe legnicko-brzeski od 1 marca 1792 roku do 2 marca 1835 roku

Ferdynand IV książe legnicko-brzeski od 2 marca 1835 do abdykacji 2 grudnia 1848 roku

Franciszek Józef książe legnicko-brzeski od 2 grudnia 1848 roku do 21 listopada 1916 roku

Karol III książę legnicko-brzeski od 21 listopada 1916 roku do 11 listopada 1918 roku (faktycznie do 1 kwietnia 1922 roku)

Otto tytularny książę legnicko-brzeski od 1 kwietnia 1922 roku do 1 stycznia 2007 roku

Karol IV tytularny książę legnicko-brzeski od 1 stycznia 2007 roku

SPIS HOME