KSIĘSTWO BYTOMSKO-KOZIELSKIE

PIASTOWIE

Linia bytomska (1281/1282-1355/1357)

Kazimierz książę opolsko-bytomski 1281/1282-1284 razem z bratem Bolkiem I, książę bytomski samodzielny 1284-1312

Siemowit książę bytomski 1312-1316

Władysław książę bytomski od 1316 roku do około 8 września 1352 roku

Jerzy książę bytomski współrządca brata Władysława 1316-po 1327

Kazimierz książę kozielski 1336-po 1342

Bolesław I książę bytomski 1352-1354 lub 1355

Ludgarda Nikloting księżna bytomska (oprawia wdowia) od 1352 roku do 1369 roku

Małgorzata ze Śternberka oprawa wdowia od 4 października 1355 roku do 8 grudnia 1357 roku

Koźle i północna część księstwa bytomskiego do książąt oleśnickich a południowa część księstwa bytomskiego do książąt cieszyńskich

Linia Piastów cieszyńskich (1357- 1459)

Kazimierz I cieszyński książę na połowie Bytomia od 8 grudnia 1357 roku do 1360 roku

Przemysław I Noszak książę na połowie Bytomia 1360-1410

Bolesław I książę na połowie Bytomia 1410-1431

Wacław I książę na połowa Bytomia 1431-1459, z przerwą w 1452

Bolesław II książę na Bytomiu wraz z bratem Wacławem I 1452-1477

Bolesław III książę na Bytomiu 1452

Maciej Korwin książę na Bytomiu (zajął) od 1477 roku do 6 kwietnia 1490 roku

Linia Piastów oleśnickich (1357- 1472/1492)

Konrad I oleśnicki książę na połowie Bytomia od 8 grudnia 1357 roku do 1360 roku

Konrad II "Siwy" (1366-1403)

Konrad III "Stary" (1403-1412);

Konrad IV "Starszy" (1412/1413-1416),

Konrad V "Kącki" (1412/1413-1427),

Konrad VI "Dziekan" (1416-1427),

Konrad VIII "Młody" (1416-1427) współrządy z braćmi

Konrad VII "Biały" (1416-1450) książę bytomski (1450-1452 i 1471-1472, a de facto do swojej śmierci w 1492);

Konrad IX "Czarny" (1450-1471) do 1452 współrządy z bratem Konradem X Białym

w 1459 roku zjednoczenie Księstwa bytomskiego

JAGIELLONOWIE

Władysław II książę bytomski od 1492 roku do 1498 roku

PIASTOWIE

Linia Piastów opolskich

Jan II "Dobry" książę bytomski 1498-1532

w 1521 roku Jan II "Dobry" inkorporował Księstwo Bytomskie do Księstwa Opolsko-Raciborskiego

Hohenzollernowie

Jerzy I "Pobożny" książę bytomski od 27 marca 1532 roku do 27 grudnia 1543 roku

Habsburgowie

Ferdynand I książę bytomski od 1549 roku do 1551 roku

Zapolya

Jan II Zygmunt Zápolya książę bytomski od 1551 roku do 1556 roku

Hohenzollernowie

Joachim II Hektor książę bytomski od 1556 roku do 1558 roku

Habsburgowie

Ferdynand I książę bytomski od 1558 roku do 25 lipca 1564 roku

Maksymilian II książę bytomski od 25 lipca 1564 roku do 12 października 1576 roku

Rudolf V książę bytomski od 12 października 1576 roku do 1597 roku

Hohenzollernowie

Jerzy Fryderyk Hohenzollern książę bytomski od 1578 roku do 26 kwietnia 1603 roku

Batory

Zygmunt Batory książę bytomski od 1597 roku do 1598 roku

Habsburgowie

Rudolf V książę bytomski od 1598 roku do 16 listopada 1608 roku

Maciej książę bytomski od 16 listopada 1608 roku do 20 marca 1619 roku

Ferdinand II książę bytomski od 1619 roku do 6 stycznia 1622 roku

Bethlen

Gabor Bethlen de Iktár książę bytomski od 6 stycznia 1622 roku do 20 stycznia 1624 roku

Habsburgowie

Ferdynand II Habsburg książę bytomski od 20 stycznia 1624 roku do 15 lutego 1637 roku

Ferdynand III Habsburg książę bytomski od 15 lutego 1637 roku do 1646 roku

Wazowie

Władysław II książę bytomski od 1646 roku do 20 maja 1648 roku

Jan Kazimierz I książę bytomski w 1648 roku

Karol Ferdynand I książę bytomski od 20 maja 1648 roku do 9 maja 1655 roku

Jan Kazimierz I książę bytomski w 1655 roku

Gonzagowie

Ludwika Maria I księżna bytomski od 1655 roku do 1666 roku

Habsburgowie

Leopold VII książę bytomski od 1666 roku do 5 maja 1705 roku

Józef I książę bytomski od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karol II książę bytomski od 1 października 1685 roku do 20 października 1740 roku

Maria Teresa I księżna bytomska od 20 października 1740 roku do 1742 roku

Hohenzollernowie

Fryderyk II "Wielki" książę bytomski od 1742 roku do 17 sierpnia 1786 roku

Fryderyk Wilhelm II książę bytomski od 17 sierpnia 1786 roku do 16 listopada 1797 roku

Fryderyk Wilhelm III książę bytomski od 16 listopada 1797 roku do 7 czerwca 1840 roku

Fryderyk Wilhelm IV książę bytomski od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm Hohenzollern regent Księstwa bytomskiego od 1858 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm I książę bytomski od 2 stycznia 1861 roku do 9 marca 1888 roku

Fryderyk Wilhelm V książę bytomski od 9 marca do 15 czerwca 1888 roku

Wilhelm II książę bytomski 15 czerwca 1888 roku do 9 listopada 1918 roku, tytularny książę bytomski od 9 listopada 1918 roku do 4 czerwca 1941 roku

Wilhelm (III) tytularny książę bytomski od 4 czerwca 1941 roku do 20 lipca 1951 roku

Louis (II) Ferdinand tytularny książę bytomski od 20 lipca 1951 roku do 25 września 1994 roku

Georg Friedrich Ferdinand tytularny książę bytomski od 25 września 1994 roku

SPIS HOME