KSIĘSTWO BYTOMSKO-KOZIELSKIE

PIASTOWIE

Mieszko I "Plątonogi" współrządca Śląska od 1163 roku do 16 maja 1211 roku

PIASTOWIE BYTOMSCY

Kazimierz I książę kozielski od 16 maja 1211 roku do 13 maja 1229 albo 1230 roku

Wiola Bułgarka regentka kozielska od 13 maja 1230 roku do 1238 roku a przed 24 września 1239 roku

Henryk I "Brodaty" regent od 1230 roku do 1238 roku

Henryk II "Pobożny" regent od 1238 roku do 1239 roku

Mieszko II "Otyły" książę kozielski od 13 maja 1229 a 1230 rokiem do 18, 21 lub 22 października 1246 roku

Władysław koregent kozielski od 1229/1230 roku do 1239 roku, książę kozielski od 18 lub 22 października 1246 roku do 13 listopada [może 27 sierpnia] 1281 roku

Kazimierz II książę bytomski od 1281 a 1282 rokiem [między 27 sierpnia bądź 13 września] do 10 marca 1312 roku, książę kozielski od 1281 a 1282 rokiem [między 27 sierpnia bądź 13 września] do 1303 roku

Siemowit książę bytomski od 12 marca 1311 roku do 27 maja lub października 1316 roku

Władysław koregent kozielski od 1303 roku do 10 marca 1312 roku, książę kozielski od 10 marca 1312 roku do 21 lutego 1334 roku i w 1336 roku, książę bytomski od 27 maja lub października 1316 roku do około 8 września 1352 roku

Jerzy książę bytomski od 1316 roku do po 19 lutym 1327 roku

Leszek raciborski książę kozielski od 1334 roku do 1336 roku

Kazimierz III książę kozielski od 1339 roku do przed 2 marca 1347 roku

Bolesław I książę kozielski od między około 1342 roku a 2 marca 1347 roku do po 5 maja 1355 roku, książę bytomski od między 16 września 1351 a 8 września 1352 rokiem do po 5 maja 1355 roku

Ludgarda Nikloting księżna bytomska (oprawia wdowia) od między 16 września 1351 rokiem a 8 września 1352 rokiem do między 3 czerwca 1362 rokiem a 26 stycznia 1369 rokiem

Małgorzata ze Śternberka księżna bytomska (oprawa wdowia) od po 5 maja 1355 roku do po 5 czerwca 1365 roku

Koźle i północna część księstwa bytomskiego do książąt oleśnickich a południowa część księstwa bytomskiego do książąt cieszyńskich

PIASTOWIE CIESZYŃSCY

Kazimierz I cieszyński regent kozielsko-bytomski od 4 października 1355 roku do 8 grudnia 1357 roku, książę na Koźlu od 1355 roku do 1357 roku, książę bytomski od 29 lipca 1356 roku do 1358 roku, po 24 lutym

Przemysław I "Noszak" regent kozielsko-bytomski od 4 października 1355 roku do 8 grudnia 1357 roku, książę bytomski od 24 lutego 1358 roku do 1359 roku, książę 1/2 Bytomia od 1359 roku do 23 maja 1410 roku

Bolesław I książę na połowie Bytomia 1410-1431

Wacław I książę na połowa Bytomia 1431-1459, z przerwą w 1452

Bolesław II książę na Bytomiu wraz z bratem Wacławem I 1452-1477

Bolesław III książę na Bytomiu 1452

Maciej Korwin książę na Bytomiu (zajął) od 1477 roku do 6 kwietnia 1490 roku

PIASTOWIE OLEŚNICCY

Konrad I oleśnicki książę 2/5 Bytomia od 1359 roku do 22 lub 27 grudnia 1366 roku, książę kozielski od 8 grudnia 1357 roku do 22 lub 27 grudnia 1366 roku

Konrad II "Siwy, der Groe Hirre" książę kozielski i bytomski od 22 lub 27 grudnia 1366 roku do z 10 na 11 czerwca 1403 roku

Konrad III "Stary" koregent bytomsko-kozielski od 1377 roku do z 10 na 11 czerwca 1403 roku, książę połowa Bytomia i na Koźlu od z 10 na 11 czerwca 1403 roku do 20 albo 28 grudnia 1412 roku

Konrad IV "Starszy" książę 1/2 Bytomia od 21 lub 28 grudnia 1412 roku do 1416 roku

Konrad V "Kącki" książę połowy Bytomia od 20 albo 28 grudnia 1412 roku do 1416 roku i od 1421 roku do 10 września 1439 roku, książę na Koźlu od 20 albo 28 grudnia 1412 roku do 1416 roku i od 1421 roku do 10 września 1439 roku

Konrad VI "Dziekan" książę połowy Bytomia od 21 lub 28 grudnia 1412 roku do 1416 roku, książę Koźla od 21 lub 28 grudnia 1412 roku do 1416 roku

Konrad VII "Biały, Starszy" książę połowa Bytomia od 21 lub 28 grudnia 1412 roku do 10 września 1439 roku, książę na Koźlu od 21 lub 28 grudnia 1412 roku do 10 września 1439 roku

Konrad IX "Czarny" książę części Bytomia od 10 września 1439 roku do 6 lipca 1459 roku, książę Bytomia od 6 lipca 1459 roku do 14 sierpnia 1471 roku, książę kozielski od 10 września 1439 roku do 14 sierpnia 1471 roku

Konrad X "Biały Młodszy" Piast książę części Bytomia od 10 września 1439 roku do 1452 roku, książę bytomski od 14 sierpnia 1471 roku do 1472 roku, książę kozielski od 10 września 1439 roku do 14 lutego 1452 roku i od 14 sierpnia 1471 roku do 1472 roku

w 1459 roku zjednoczenie Księstwa bytomskiego

JAGIELLONOWIE

Władysław II książę bytomski od 1492 roku do 1498 roku

PIASTOWIE

Linia Piastów opolskich

Jan II "Dobry" książę bytomski 1498-1532

w 1521 roku Jan II "Dobry" inkorporował Księstwo Bytomskie do Księstwa Opolsko-Raciborskiego

HOHENZOLLERNOWIE

Jerzy I "Pobożny" książę bytomski od 27 marca 1532 roku do 27 grudnia 1543 roku

Jerzy Fryderyk I książę bytomski od 27 grudnia 1543 roku do 1549 roku

HABSBURGOWIE

Ferdynand I książę bytomski od 1549 roku do 1551 roku

ZAPOLYA

Jan II Zygmunt Zápolya książę bytomski od 1551 roku do 1556 roku

HOHENZOLLERNOWIE

Joachim II Hektor książę bytomski od 1556 roku do 1558 roku

HABSBURGOWIE

Ferdynand I książę bytomski od 1558 roku do 25 lipca 1564 roku

Maksymilian II książę bytomski od 25 lipca 1564 roku do 12 października 1576 roku

Rudolf V książę bytomski od 12 października 1576 roku do 1597 roku

HOHENZOLLERNOWIE

Jerzy Fryderyk Hohenzollern książę bytomski od 1578 roku do 26 kwietnia 1603 roku

BATORY

Zygmunt Batory książę bytomski od 1597 roku do 1598 roku

HABSBURGOWIE

Rudolf V książę bytomski od 1598 roku do 16 listopada 1608 roku

Maciej książę bytomski od 16 listopada 1608 roku do 20 marca 1619 roku

Ferdinand II książę bytomski od 1619 roku do 6 stycznia 1622 roku

BETHLEN

Gabor Bethlen de Iktár książę bytomski od 6 stycznia 1622 roku do 20 stycznia 1624 roku

HABSBURGOWIE

Ferdynand II Habsburg książę bytomski od 20 stycznia 1624 roku do 15 lutego 1637 roku

Ferdynand III Habsburg książę bytomski od 15 lutego 1637 roku do 1646 roku

WAZOWIE

Władysław II książę bytomski od 1646 roku do 20 maja 1648 roku

Jan Kazimierz I książę bytomski w 1648 roku

Karol Ferdynand I książę bytomski od 20 maja 1648 roku do 9 maja 1655 roku

Jan Kazimierz I książę bytomski w 1655 roku

GONZAGOWIE

Ludwika Maria I księżna bytomski od 1655 roku do 1666 roku

HABSBURGOWIE

Leopold VII książę bytomski od 1666 roku do 5 maja 1705 roku

Józef I książę bytomski od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karol II książę bytomski od 1 października 1685 roku do 20 października 1740 roku

Maria Teresa I księżna bytomska od 20 października 1740 roku do 1742 roku

HOHENZOLLERNOWIE

Fryderyk II "Wielki" książę bytomski od 1742 roku do 17 sierpnia 1786 roku

Fryderyk Wilhelm II książę bytomski od 17 sierpnia 1786 roku do 16 listopada 1797 roku

Fryderyk Wilhelm III książę bytomski od 16 listopada 1797 roku do 7 czerwca 1840 roku

Fryderyk Wilhelm IV książę bytomski od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm Hohenzollern regent Księstwa bytomskiego od 1858 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm I książę bytomski od 2 stycznia 1861 roku do 9 marca 1888 roku

Fryderyk Wilhelm V książę bytomski od 9 marca do 15 czerwca 1888 roku

Wilhelm II książę bytomski 15 czerwca 1888 roku do 9 listopada 1918 roku, tytularny książę bytomski od 9 listopada 1918 roku do 4 czerwca 1941 roku

Wilhelm (III) tytularny książę bytomski od 4 czerwca 1941 roku do 20 lipca 1951 roku

Louis (II) Ferdinand tytularny książę bytomski od 20 lipca 1951 roku do 25 września 1994 roku

Georg Friedrich Ferdinand tytularny książę bytomski od 25 września 1994 roku

SPIS HOME