KSIĘSTWO CIESZYŃSCY 1280-1955

Wyodrębnione księstwo cieszyńsko-oświęcimskie z księstwa opolsko-raciborskiego

PIASTOWIE

KSIĄŻĘTA CIESZYŃSKO-OŚWIĘCIMSCY

Mieszko I książe na Cieszynie od 1280/81 roku do 1290 roku wspólnie z bratem Przemkiem, samodzielny książe cieszyńsko-oświęcimski od 1290 roku do przed 27 sierpnia 1315 roku

Przemysław książe cieszyński od 1280/81 roku do 1290 roku

Władysław I koregent od 1290 roku do 1314/15 roku

KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE

Kazimierz I książę cieszyński od 1314/5 roku do 1358 roku

Przemysł I "Noszak" książę cieszyński od 1359 roku do 1405 roku

Bolesław I książe cieszyński od 1405 roku do 6 maja 1431 roku

Wacław I książe cieszyński od 1431 roku do 1442 roku razem z braćmi

Władysław książe cieszyński od 1431 roku do 1442 roku razem z braćmi

Przemysł II książe cieszyński od 1431 roku do 1442 roku razem z braćmi, książe na połowie Cieszyna od 1468 roku do 1477 roku

Bolesław II książe cieszyński od 1431 roku do 1442 roku razem z braćmi, samodzielnie książe cieszyński od 1442 roku do 1452 roku

Eufemia Mazowiecka współrządy nad całością księstwa od 1431 roku do 1442 roku, współrządy w Cieszynie wraz z Przemysławem II i Bolesławem II od 1442 roku do 1447 roku

Kazimierz II książe cieszyński od 1452 roku do 1460 roku (formalnie) od 1460 roku do 1477 roku współrządy z Przemysłem II, od 1477 roku 1528 roku w całości Cieszyna

Wacław II koregent księstwa cieszyńskiego od 1518 roku do 1524 roku

Wacław III Adam książe cieszyński od 1528 roku do 1545 roku, samodzielnie książe cieszyński od 1545 roku do 1579 roku

Anna Hohenzollern Brandenburska regentka księstwa cieszyńskiego od 1528 roku do 1539 roku

Jan z Pernsteinu regent księstwa cieszyńskiego od 1528 roku do 1545 roku (ustąpił)

Fryderyk Kazimierz książę cieszyński od 1560 roku do 1571 roku

Frysztat, Frydek i Bielsko tworzą państwa stanowe od 1572 roku

Adam Wacław książe cieszyński od 1579 roku do 1617 roku

Katarzyna Sydonia regentka księstwa cieszyńskiego od 1579 roku do 1594 roku

Fryderyk Wilhelm książe cieszyński od 1617 roku do 1625 roku

Karol Habsburg regent księstwa cieszyńskiego od 1617 roku do 28 grudnia 1624 roku

Elżbieta Lukrecja księżna cieszyńska od 1625 roku do 19 maja 1653 roku

od 1653 roku Cieszyn i Skoczów włączone do korony czeskiej

HABSBURGOWIE

HABSBURGOWIE CIESZYŃSCY

Ferdynand I książę cieszyński od 19 maja 1653 roku do 9 lipca 1654 roku

Ferdynand II książe cieszyński od 9 maja 1654 roku do 1657 roku

Leopold I książe cieszyński od 2 kwietnia 1657 roku do 5 maja 1705 roku

Urszula Katarzyna von Altenbockum księżna cieszyńska od 26 sierpnia 1704 roku do 4 maja 1743 roku

Józef I książe cieszyński od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karol VI książe cieszyński od 12 października 1711 roku do 1722 roku

HABSBURG-BAUDEMONT-VAUDEMONT-LORRAINE

Leopold Józef książe cieszyński od 1722 roku do 27 marca 1729 roku

Franciszek I Stefan książę cieszyński od 27 marca 1737 roku do 18 sierpnia 1765 roku

Józef II książe cieszyński 18 sierpnia 1765 roku 8 kwietnia 1766 roku

Maria Christina księżna cieszyńska od 8 kwietnia 1766 roku do 24 czerwca 1798 roku

WETTINOWIE

Albert Kazimierz książe cieszyński od 31 maja 1766 roku do 10 lutego 1822 roku

HABSBURG-BAUDEMONT-VAUDEMONT-LORRAINE

Karol Ludwik książę cieszyński od 10 lutego 1822 roku do 30 kwietnia 1847 roku

Albrecht I książe cieszyński od 30 kwietnia 1847 roku do 2 lutego 1895 roku

Fryderyk Maria książe cieszyński od 2 lutego 1895 roku do 11 listopada 1918 roku, tytularny książę cieszyński od 11 listopada 1918 roku do 30 grudnia 1936 roku

Albrecht II tytularny książe cieszyński od 30 grudnia 1936 roku do 23 lipca 1955 roku

Karol Stefan von Altenburg tytularny książe cieszyński od 23 lipca 1955 roku

SPIS HOME