KSIĘSTWO GŁOGOWSKIE

Piastowie

Księstwo głogowskie utworzone z księstwa żagańskiego

Władysław książę głogowski od 1248 roku do 1249 roku

Konrad I książę Głogowa od między 8 lipca a 4 września 1248 roku do 1249 roku i od 1251 roku do 6 sierpnia między 1273 a 1274 rokiem

Anna Przemyślidówna regentka śląska od 9 maja 1241 roku do czerwca 1242 roku

Henryk III książę głogowski od 1273/4 do 1278 roku, w wyniku podziału książę głogowski od 1278 roku do 1291 roku

Henryk IV "Wierny" książę głogowski (współrzady z bratem Przemkiem II) od 9 grudnia 1309 roku do 1321 roku

Bolesław książę głogowski od 9 grudnia 1309 roku do 29 lutego 1312 roku

Matylda Welf brunszwicka księżna (oprawa wdowia) na Głogowie od 29 lutego 1312 roku do 1318 roku, regentka księstwa głogowskiego od 9 grudnia 1309 roku do 1312 roku

Jan (syn) z braćmi Henrykiem IV i Przemkiem współrządy nad Żaganiem i Ścinawą od 1312 roku do 1317 roku, książę poznański od 1312 roku do 1314 roku, samodzielny książę ścinawski od 1317 roku do 1363 roku, od 1329 dziedziczny lennik czeski

Przemko II (brat) książę w Żaganiu i Ścinawie od 1312 roku do 1317 roku (z braćmi Henrykiem IV i Janem), książę poznański od 1312 roku do 1314 roku, książę w Żaganiu od 1317 roku do 1321 roku (z bratem Henrykiem IV), książę w Głogowie od 1318 roku do 1321 roku, samodzielny książę głogowski od 1321 roku do 1331 roku

Konstancja Świdnicka politycznie wpływowa w księstwie głogowskim od 1326 roku do 1331 roku, księżna głogowska od 1360 roku do przed 1363 roku

od 1331 roku Głogów włączono do Korony Czeskiej

Bolko II "Mały" regent Księstwa głogowskiego od 11 stycznia do 1 października 1331 roku, książę 1/2 Księstwa głogowsko-ścinawskiego od kwietnia 1361 roku do 28 lipca 1368 roku

Książęta głogowsko-żagańscy

Henryk V "Żelazny" książę głogowsko-żagański od 1342 roku do 1369 roku (syn Henryka IV, od 1344 dziedziczny lennik czeski, od 1349 na połowie Głogowa, od 1363 na połowie Ścinawy)

Henryk VI książę głogowsko-żagański od 1369 roku do 1393 roku (syn Henryka V, w wyniku podziału 1378 w Żaganiu, Krośnie i Świebodzinie)

Jadwiga Legnicka (żona Henryka VI, oprawa wdowia na Żaganiu, Krośnie i Świebodzinie od 1393 roku do 1403 roku

Henryk VII "Średni" (Rumpold) książę głogowsko-żagański od 1369 roku do 1378 roku, książę w Głogowie, Ścinawie i Bytomiu Odrzańskim od 1378 roku do 1395 roku (syn Henryka V, w wyniku podziału 1378 (właściciel połowy tych ziem, druga w posiadaniu Czech)

Henryk VIII "Wróbel" książę głogowsko-żagański od 1369 roku do 1378 roku, książę w Zielonej Górze, Szprotawie, Kożuchowie, Przemkowie i Sulechowie od 1378 roku do 1397 roku, książę połowy Głogowa i Bytomia Odrzańskiego od 1395 roku do 1397 roku, książę na Ścinawie od 1395 roku do 1397 roku (pod rządy linii oleśnickiej) (syn Henryka V,)

Bolko II "Mały" książę głogowski i ścinawski od 1361 - 1368

Przemysław I "Noszak" książę głogowski i ścinawski od 1384 - 1404 i od 1406 - 1410

Ruprecht I Legnicki regent w Głogowie i Żaganiu od 1397 roku do 1401 roku

Przemysł "Młodszy" książę głogowski i ścinawski od 1404 - 1406

Bolesław I książę głogowski i ścinawski od 1410 - 1431

Henryk IX "Starszy" (syn Henryka VIII, w wyniku podziału w 1412/1413 razem z młodszymi braćmi książę na Szprotawie, Krośnie, Świebodzinie i połowie Głogowa, od 1417/1418 w wyniku podziału wraz z bratem Henrykiem X książę na Szprotawie i połowie Głogowa, od 1420 dodatkowo na Kożuchowie i Zielonej Górze z bratem Henrykiem X, po śmierci Henryka X w 1423 samodzielnie, od 1430/1431 ponownie w Krośnie i Świebodzinie, od 1446 w Lubinie) książę głogowski od 1401 roku do 1467 roku

Przemysław II książę głogowski i ścinawski od 1431 - 1442

Bolesław II książę głogowski i ścinawski od 1431 - 1442

Władysław (Włodko) Piast książę głogowski od 6 maja 1431 roku do około 14 lutego 1460 roku

Małgorzata z Cilly współwładczyni księstwa głogowska od grudnia 1444 roku do około 14 lutego 1460 roku, księżna głogowska (oprawia wdowia) od 14 lutego 1460 roku do 1476 roku (utrzymywała tytul do 22 lipca 1480 roku

Przemysław II książę głogowski i ścinawski od 1460 - 1476

Jan I formalne książę w Szprotawie, Przemkowie, Sulechowie, połowie Głogowa, Ścinawy i Bytomia Odrzańskiego od 1401 roku do 1439 roku (współrządy z braćmi), książę w Żaganiu, Krośnie i Świebodzinie od 1403 roku do 1413 roku, książę żagański od 1412/13 roku do 1413 roku, książę w Przewozie od 1413 roku do 1413 roku (syn Henryka VIII i Katarzyny)

Henryk XI (syn Henryka IX) książę głogowski od 1467 roku do 1476 roku

Henryk X "Młodszy Rumpold" (syn Henryka VIII, współrządy z bratem Henrykiem IX w Głogowie) od 1401 roku do 1412/3 roku, od 1412/3 roku do 1417/8 roku, od 1417/8 roku do 1423 roku

Henryk XI książę głogowski od 1467 roku do 1476 roku

Wacław książę głogowski od 1401 roku do 1412/3 roku i od 1412/3 roku do 1417/8 roku, książę żagański od 1439 roku do 1449 roku (współrządy z braćmi), książę na Przewozie od 1449 roku do 1454 roku (z Janem II), od 1454 z powodu choroby psychicznej pod kuratelą brata Jana II, 1476 zrzekł się praw do Głogowa, zm. 1488) 1439-1472 (brat) Wacław

Henryk XI książę na połowie Głogowa od 1467 roku do 22 lutego 1476 roku

Jan II "Szalony, Zły, Dziki, Okrutny" książę żagański od do 1449 roku (pod opieką braci), książę na Przewozie (faktyczne rządy) od 1449 roku (z Wacławem), książę w Nowogrodzie Bobrzańskim od 1461 roku, książę w Żaganiu od 1461 roku do 1467 roku i w 1472 roku, abdykował, książę na Głogowie, Kożuchowie i Szprotawie od 1476 roku do 1488 roku (usunięty), książę w Wołowie od około 1497 roku do 1504 roku, książę głogowski i ścinawski od 1480 roku do 1488 roku (brat) (usunięty, zm. 1504)

Korwinowie

Maciej Korwin książę głogowski i ścinawski od 1476 roku do 1480 roku

Jan Korwin książę głogowski i ścinawski od 1488 roku do 1490 roku

Jagiellonowie

Jan Olbracht (Albrecht) książę głogowski i ścinawski od 1491 roku do 1498 roku

Jan Karnkowski herbu Junosza generalny starosta Księstwa głogowskiego od 1491 roku do 1498 roku

Dionizy z Zahradku generalny starosta Księstwa głogowskiego od 1498 roku do 27 listopada 1499 roku

Zygmunt I "Stary" książę głogowski i ścinawski od 1498 roku do października 1506 roku (formalnie od 27 listopada 1499 roku, osobiste rządy od 5 czerwca 1502 roku do 5 maja 1508 roku)

Wojciech Sobek z Sułowa herbu Brochwicz generalny starosta Księstwa głogowskiego od 27 listopada 1499 roku do 5 czerwca 1502 roku

Piastowie

Kazimierz II książę głogowski i ścinawski od października 1506 roku do 13 grudnia 1528 roku

Księstwo zostało integralną częścią Korony czeskiej od 1508 roku

Księstwo zostało wcielone do włości Habsburskich

Wallenstein

Albrecht Wacław Euzebiusz von Wallenstein książę głogowski od 1632 roku do 25 lutego 1644 roku

Maksymilian von Waldstein namiestnik Głogowa w imieniu Albrechta Wallenstein

Fryderyka von Dyhern namiestnik Głogowa w imieniu Albrechta Wallenstein

od 1740 roku Księstwo głogowskie pod rządami Hohenzollernów

Hohenzollernowie

Fryderyk II "Wielki" książę głogowski od 31 maja 1740 roku do 1772 roku, król Prus od 1772 roku do 17 sierpnia 1786 roku

Fryderyk Wilhelm II książę głogowski od 17 sierpnia 1786 roku do 16 listopada 1797 roku

Fryderyk Wilhelm III książę głogowski od 16 listopada 1797 roku do 7 czerwca 1840 roku

Fryderyk Wilhelm IV książę głogowski od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm Hohenzollern regent Księstwa głogowskiego od 1858 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm I książę głogowski od 2 stycznia 1861 roku do 9 marca 1888 roku

Fryderyk Wilhelm V książę głogowski od 9 marca do 15 czerwca 1888 roku

Wilhelm II książę głogowski 15 czerwca 1888 roku do 9 listopada 1918 roku, tytularny król pruski od 9 listopada 1918 roku do 4 czerwca 1941 roku

Wilhelm (III) tytualrny książę głogowski od 4 czerwca 1941 roku do 20 lipca 1951 roku

Louis (II) Ferdinand tytualrny książę głogowski od 20 lipca 1951 roku do 25 września 1994 roku

Georg Friedrich Ferdinand tytualrny książę głogowski od 25 września 1994 roku

SPIS HOME