KSIĘSTWO GŁOGOWSKIE

PIASTOWIE

Księstwo głogowskie utworzone z księstwa żagańskiego

Władysław książę głogowski od 1248 roku do 1249 roku

Konrad I książę Głogowa od między 8 lipca a 4 września 1248 roku do 1249 roku i od 1251 roku do 6 sierpnia między 1273 a 1274 rokiem

Anna Przemyślidówna regentka śląska od 9 maja 1241 roku do czerwca 1242 roku

Henryk III książę głogowski od 1273/4 do 1278 roku, w wyniku podziału książę głogowski od 1278 roku do 1291 roku

Henryk IV "Wierny" książę głogowski (współrzady z bratem Przemkiem II) od 9 grudnia 1309 roku do 1321 roku

Bolesław książę głogowski od 9 grudnia 1309 roku do 29 lutego 1312 roku

Konrad I książę głogowski od 9 grudnia 1309 roku do 29 lutego 1312 roku

Matylda Welf brunszwicka księżna (oprawa wdowia) na Głogowie od 29 lutego 1312 roku do 1318 roku, regentka Księstwa głogowskiego od 9 grudnia 1309 roku do 29 lutego 1312 roku

Przemko II książę głogowski od 29 lutego 1312 roku do 11 stycznia 1331 roku

Jan ścinawski książę głogowski od 9 grudnia 1309 roku do 29 lutego 1312 roku

Konstancja Świdnicka politycznie wpływowa w księstwie głogowskim od 1326 roku do 11 stycznia 1331 roku, księżna głogowska od 11 stycznia do 2 października 1331 roku i od 1360 roku do między 1 lutego 1360 a 21 listopada 1363 roku

od 1331 roku Głogów włączono do Korony Czeskiej

Bolko II "Mały" regent Księstwa głogowskiego od 11 stycznia do 1 października 1331 roku, książę 1/2 Księstwa głogowsko-ścinawskiego od kwietnia 1361 roku do 28 lipca 1368 roku

Książęta głogowsko-żagańscy

Henryk V "Żelazny" książę na połowie Głogowa od 6 lipca 1349 roku do 14 kwietnia 1369 roku

Henryk VI książę głogowsko-żagański od 1369 roku do 1393 roku (syn Henryka V, w wyniku podziału 1378 w Żaganiu, Krośnie i Świebodzinie)

Jadwiga Legnicka (żona Henryka VI, oprawa wdowia na Żaganiu, Krośnie i Świebodzinie od 1393 roku do 1403 roku

Henryk VII "Średni" (Rumpold) książę głogowsko-żagański od 1369 roku do 1378 roku, książę w Głogowie od 1378 roku do 1395 roku (syn Henryka V)

Henryk VIII "Młodszy, Wróbel" książę połowy Głogowa od 13 kwietnia 1369 roku do 1378 roku, książę połowy Głogowa od 24 grudnia 1395 roku do 14 marca 1397 roku

Przemysław I "Noszak" książę 1/2 Głogowa i książę 1/2 Ścinawy od 1384 roku do 23 maja 1410 roku

Ruprecht I Legnicki regent w Głogowie od 14 marca 1397 roku do 1401 roku

Wacław książę głogowski od 1401 roku do 1412/3 roku i od 1412/1413 roku do 1417/1418 roku, książę żagański od 1439 roku do 1449 roku (zm. 1488)

Henryk IX "Starszy" książę połowy Głogowa od 14 marca 1397 roku do 11 listopada 1467 roku

Jan I formalne książę połowie Głogowa od 1401 roku do 1439 roku, książę w Żaganiu od 1403 roku do 1413 roku (syn Henryka VIII i Katarzyny)

Henryk X "Młodszy Rumpold" książe połowy Głogowa od 1401 roku do 1412/1413 roku, od 1412/1413 roku do 1417/8 roku, od 1417/8 roku do 1423 roku (syn Henryka VIII)

Jan II "Szalony, Zły, Dziki, Okrutny" książę żagański od do 1449 roku (pod opieką braci), książę w Żaganiu od 1461 roku do 1467 roku i w 1472 roku, abdykował, książę na Głogowie od 1476 roku do 1488 roku (usunięty), książę głogowski od 1480 roku do 1488 roku (brat) (usunięty, zm. 1504)

Przemysł "Młodszy" książę głogowski i ścinawski od 1404 - 1406

Bolesław I książę 1/2 Głogowa od 23 maja 1410 roku do 6 maja 1431 roku

Przemysław II książę głogowski i ścinawski od 1431 - 1442

Bolesław II książę głogowski i ścinawski od 1431 - 1442

Władysław (Włodko) Piast książę głogowski od 6 maja 1431 roku do około 14 lutego 1460 roku

Małgorzata z Cilly współwładczyni księstwa głogowska od grudnia 1444 roku do około 14 lutego 1460 roku, księżna głogowska (oprawia wdowia) od 14 lutego 1460 roku do 1476 roku (utrzymywała tytuł do 22 lipca 1480 roku)

Przemysław II książę głogowski i ścinawski od 1460 - 1476

Henryk XI książę połowie Głogowa od 11 listopada 1467 roku do 22 lutego 1476 roku

Kazimierz II Piast książę połowy Głogowa od września 1478 roku do 4 maja 1480 roku, książę na połowie Ścinawy od 1477 roku do 1480 roku, książę głogowski od września 1490 roku do 20 lutego 1491 roku

KORWINOWIE

Maciej Korwin książę głogowski i ścinawski od 1476 roku do 1480 roku

Jan Korwin książę głogowski i ścinawski od 1488 roku do 1490 roku

JAGIELLONOWIE

Jan Olbracht (Albrecht) książę głogowski i ścinawski od 11 kwietnia (powołany 20 lutego) 1491 roku do 1498 roku

Jan Karnkowski herbu Junosza generalny starosta Księstwa głogowskiego od 1491 roku do 1498 roku

Dionizy z Zahradku generalny starosta Księstwa głogowskiego od 1498 roku do 27 listopada 1499 roku

Zygmunt "Stary" książę głogowski i ścinawski od 4 września 1500 roku do października 1506 roku (formalnie od 27 listopada 1499 roku, osobiste rządy od 5 czerwca 1502 roku do 5 maja 1508 roku)

Wojciech Sobek z Sułowa generalny starosta Księstwa głogowskiego od 27 listopada 1499 roku do 5 czerwca 1502 roku

PIASTOWIE

Kazimierz II Piast książę połowy Głogowa od września 1478 roku do 4 maja 1480 roku, książę głogowski od września 1490 roku do 20 lutego 1491 roku i od jesieni 1506 roku do 28 października albo 13 grudnia 1528 roku

Jakub von Salza starosta Księstwa głogowskiego od 1511 roku do 1512 roku

Karol Albrecht Podiebrad starosta Księstwa głogowskiego od 1517 roku do 31 maja 1536 roku

Księstwo zostało integralną częścią Korony czeskiej od 1508 roku

Księstwo zostało wcielone do włości Habsburskich

DYNASTIA HABSBURGÓW

Fryderyk książę głogowski Czech od 17 lutego 1459 roku do 19 lipca 1463 roku

DYNASTIA HUNYADI

Maciej I "Korvín" książę głogowski od 3 maja 1469 roku do 6 kwietnia 1490 roku

DYNASTIA JAGIELLONÓW

Władysław IV książę głogowski od 22 marca 1471 roku do 13 marca 1516 roku

Ludwik I książę głogowski od 13 marca 1516 roku do 29 sierpnia 1526 roku

Ferdynand I książę głogowski od 23 października 1526 roku do 1540 roku

PIASTOWIE

Fryderyk II legnicki książę zastawny Głogowa od 1540 roku do 1543/1544 roku

DYNASTIA HABSBURGÓW

Maksymilian książę głogowski od 1543/1544 roku do 12 października 1576 roku

Rudolf II książę głogowski od 22 września 1575 roku do 11 sierpnia 1611 roku

Maciej II książę głogowski od 23 maja 1611 roku do 20 marca 1619 roku

Ferdynand II książę głogowski od 20 marca do 26 sierpnia 1619 roku

DYNASTIA WITTELSBACHÓW (Rhine-Pfalz)

Fryderyk "Zimowy Król" książę głogowski od 4 listopada 1619 roku do 8 listopada 1620 roku

DYNASTIA HABSBURGÓW

Ferdynand II książę głogowski od 10 listopada 1620 roku do 1632 roku

Jan Jerzy III von Oppersdorff (Upprichtsdorff) von Aich und Friedstein starosta księstwa głogowskiego od 1622 roku do 1642 roku

WALLENSTEIN

Albrecht Wacław Euzebiusz von Wallenstein książę głogowski od 1632 roku do 25 lutego 1644 roku

Maksymilian von Waldstein namiestnik Głogowa w imieniu Albrechta Wallenstein

Fryderyka von Dyhern namiestnik Głogowa w imieniu Albrechta Wallenstein

DYNASTIA HABSBURGÓW

Ferdynand II książę głogowski od 25 lutego 1644 roku do 15 listopada 1637 roku

Ferdynand IV książę głogowski od 15 listopada 1637 roku do 9 lipca 1654 roku

Leopold I książę głogowski od 9 lipca 1654 roku do 5 maja 1705 roku

Josef I książę głogowski od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karel II książę głogowski od 17 kwietnia 1711 roku 20 października 1740 roku

Maria Teresa książę głogowski od 20 października 1740 roku do 1740 roku

od 1740 roku Księstwo głogowskie pod rządami Hohenzollernów

HOHENZOLLERNOWIE

Fryderyk II "Wielki" książę głogowski od 31 maja 1740 roku do 1772 roku, król Prus od 1772 roku do 17 sierpnia 1786 roku

Fryderyk Wilhelm II książę głogowski od 17 sierpnia 1786 roku do 16 listopada 1797 roku

Fryderyk Wilhelm III książę głogowski od 16 listopada 1797 roku do 7 czerwca 1840 roku

Fryderyk Wilhelm IV książę głogowski od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm Hohenzollern regent Księstwa głogowskiego od 1858 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm I książę głogowski od 2 stycznia 1861 roku do 9 marca 1888 roku

Fryderyk Wilhelm V książę głogowski od 9 marca do 15 czerwca 1888 roku

Wilhelm II książę głogowski 15 czerwca 1888 roku do 9 listopada 1918 roku, tytularny król pruski od 9 listopada 1918 roku do 4 czerwca 1941 roku

Wilhelm (III) tytualrny książę głogowski od 4 czerwca 1941 roku do 20 lipca 1951 roku

Louis (II) Ferdinand tytualrny książę głogowski od 20 lipca 1951 roku do 25 września 1994 roku

Georg Friedrich Ferdinand tytualrny książę głogowski od 25 września 1994 roku

SPIS HOME