KSIĘSTWO JAWORSKO-ŚWIDNICKIE

wyodrębnione z księstwa legnickiego

Henryk V "Brzuchaty" (syn Bolesława II Rogatki) książę Jaworski 1273-1278

Bolko I "Surowy" książę jaworski od 1278 roku do 9 listopada 1301 roku

Bernard "Zwinny" 1278-1281 współrządy z Bolkiem I

Bernard książę świdnicki 1312-1322-1326

Henryk I książę jaworski 1312-1346

Herman Brandenburski regent 1301-1305

Bolko II "Mały" książę świdnicki 1326-1368, książę jaworski od 1346

Henryk II współrządy ok. 1334-1343/5

Agnieszka Habsburg (żona Bolka II "Małego") księżna na Świdnicy i Jaworze od 1368 roku do 2 lutego 1392 roku

od 1392 roku Jawor i Świdnica do korony czeskiej

Wigérides (Limburg-Luksemburgowie)

Jan "Ślepy" książę wrocławski od 1335 roku do 26 sierpnia 1346 roku

Karol IV książę wrocławski od 26 sierpnia 1346 roku do 29 listopada 1378 roku

Waclaw IV książę wrocławski od 29 listopada 1378 roku do 16 sierpnia 1419 roku

Johann Krušinie z Lichtenburka gubernator Księstwa Świdnicy i Jaworzna od 1404 roku do 1407 roku

Zygmunt książę wrocławski od 16 sierpnia 1419 roku do 7 czerwca 1421 roku

interregnum 1421-1436

Zygmunt książę wrocławski od 16 sierpnia 1436 roku do 9 grudnia 1437 roku

Habsburgowie

Albrecht książę wrocławski od 27 grudnia 1437 roku do 27 października 1439 roku

Władysław "Pogrobowiec" książę wrocławski od 27 października 1439 roku do 23 listopada 1457 roku

Jerzy z Podiebrad regent Księstwa wrocławskiego od 1452 roku do 1457 roku

Podiebradowie

Jerzy książę wrocławski od 2 marca 1458 roku do 22 marca 1471 roku

Jagiellonowie

Władysław II książę wrocławski od 22 marca 1471 roku do 13 marca 1516 roku

Ludwik książę wrocławski od 13 marca 1516 roku do 29 sierpnia 1526 roku

Habsburgowie

Ferdynand I książę wrocławski od 23 października 1526 roku do 25 lipca 1564 roku

Maksymilian książę wrocławski od 25 lipca 1564 roku do 12 października 1576 roku

Rudolf II książę wrocławski od 12 października 1576 roku do 11 sierpnia 1611 roku

Maciej książę wrocławski 20 stycznia 1612 roku do 20 marca 1619 roku

Ferdynand II książę wrocławski od 20 marca do 26 sierpnia 1619 roku

Wittelsbachowie (Rhine-Pfalz)

Fryderyk "Zimowy Król" książę wrocławski od 26 sierpnia 1619 roku do 9 listopada 1620 roku

Habsburgowie

Ferdynand II książę wrocławski od 9 listopada 1620 roku do 15 lutego 1637 roku

Ferdynand III książę wrocławski od 15 lutego 1637 roku do 5 sierpnia 1646 roku

Ferdynand IV książę wrocławski od 5 sierpnia 1646 roku do 9 lipca 1654 roku

Ferdynand III (ponownie) książę wrocławski od 9 lipca 1654 roku do 2 kwietnia 1657 roku

Leopold I książę wrocławski od 2 kwietnia 1657 roku do 5 maja 1705 roku

Józef I książę wrocławski od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karol II książę wrocławski od 17 kwietnia 1711 roku 20 października 1740 roku

Maria Teresa książę wrocławski od 20 października 1740 roku do 29 listopada 1780 roku

Franciszk I Stefan Baudemont-Vaudémont-Lotaryński współregent w dziedzicznych ziemiach Habsburgów od 20 października 1740 roku do 18 sierpnia 1765 roku

Lorraine-Habsburg (Baudemont-Vaudemont)

Józef II książę wrocławski od 29 listopada 1780 roku do 20 lutego 1790 roku

Leopold II książę wrocławski od 20 lutego 1790 roku do 1 marca 1792 roku

Franciszek książę wrocławski od 1 marca 1792 roku do 2 marca 1835 roku

Ferdynand IV książę wrocławski od 2 marca 1835 do abdykacji 2 grudnia 1848 roku

Franciszek Józef książę wrocławski od 2 grudnia 1848 roku do 21 listopada 1916 roku

Karol III książę wrocławski od 21 listopada 1916 roku do 11 listopada 1918 roku (faktycznie do 1 kwietnia 1922 roku)

Otto tytularny książę wrocławski od 1 kwietnia 1922 roku do 1 stycznia 2007 roku

Karol IV tytularny książę wrocławski od 1 stycznia 2007 roku

SPIS HOME