KSIĘSTWO LEGNICKIE 1248-1918

PIATOWIE

Księstwo wydzielone z dzielnicy wrocławskiej

KSIĘSTWO LEGNICKIE

Bolesław I "Wysoki, Przystojny" książę legnicki od 1179 lub 1180 roku do 1080 lub 1190 roku

Konrad I książę Legnicy od między 8 lipca a 4 września 1248 roku do 1249 roku

Anna Przemyślidówna regentka śląska od 9 maja 1241 roku do czerwca 1242 roku

Władysław książę legnicki od 1248 roku do 1249 roku

Bolesław II "Rogatka" książę legnicki od 1248 roku do 1278 roku

Henryk V "Brzuchaty" książę legnicki od 1278 roku do 1296 roku

Bolesław III "Hojny, Rozrzutny" książę na Legnicy 22 lutego 1296 roku do 20 na 21 kwietnia 1352 roku

Elżbieta Kaliska regentka wrocławsko-legnicka od 22 lutego 1296 roku do 28 września 1304 roku

Bolko I "Surowy" regent legnicki od 1296 roku do 9 listopada 1301 roku

Jan III Romka regent księstwa legnicko-wrocławskiego od 9 listopada do 19 listopada 1301 roku

Henryk z Wierzbna regent księstwa legnicko-wrocławskiego od 19 listopada 1301 roku do 1303 roku

Wacław Przemyślid regent legnicko-wrocławski od 8 stycznia 1303 roku do 21 czerwca 1305 roku

Władysław książę legnicki od 4 sierpnia 1306 roku do 1312 roku usunięty

Ludwik I książę legnicki od 1342 roku do 1346 roku między sierpniem a 3 września

Wacław I książę legnicki od 1342 roku do 2 czerwca 1364 roku

Ruprecht I książę legnicki od 2 czerwca 1364 roku do stycznia 1409 roku

Ludwik I regent księstwa legnickiego od 2 czerwca 1364 roku do 1373 roku

Wacław II nominalny książę legnicki od stycznia 1409 roku do 30 grudnia 1419 roku

Bolesław IV współrządca w księstwie legnickim od 1373 roku do 1394 roku

Henryk VIII książę legnickie od 1373 roku do 12 grudnia 1398 roku

księstwo legnicko-brzeskie od 1419 roku

Ludwik II książe legnicki od 1419 roku do 1436 roku (1404-1405 w niewoli saraceńskiej)

Henryk IX książe legnicki od 1399 roku do 1400 roku, regent księstwa legnickiego od 1404 roku do 1405 roku)

Elżbieta Hohenzollern regentka legnicko-brzeska od 1436 roku do 1449 roku, księżna brzeska do 1449 roku do 1471 roku (oprawa wdowia)

księstwo legnickie

1449-1454 - Legnica włączona do korony czeskiej

Fryderyk I książę legnicki od 1460 roku do 9 maja 1488 roku

Elżbieta Hohenzollern regentka legnicka od 1453 roku do 1466 roku

Jan książę legnicki od 9 maja 1488 roku do 6 marca 1495 roku

Fryderyk II książę legnicki od 6 marca 1495 roku do 17 września 1547 roku

Ludmiła z Podiebdadu regentka legnicka od 1488 roku do 1498 roku

Fryderyk III książę legnicki od 1547 roku do 1559 roku i od 1551 roku do 1556 roku, usunięty (zm. 1570)

Henryk XI książę legnicki od 1551 roku do 1556 roku (ustąpił), od 1559 roku do 1581 roku i od 1571 roku do 1580 roku (usunięty) (zm. 1588)

Fryderyk IV książę legnicki od 1571 roku do 1596 roku

Jerzy II książę brzeski, 1551-1556 regent w Legnicy

księstwo legnicko-brzeskie od 1596 roku

Joachim Fryderyk książę oławski od 1586 roku do 1602 roku (bez okresu 1592-1594), do 1592 współrządy z bratem, od 1595 w Brzegu, od 1596 w Legnicy)

Jan Jerzy współrządy z bratem od 1586 roku do 1592 roku

Anna Maria Anhalcka regentka od 1602 roku do 1605 roku

Karol II z Podebradów regent od 1605 roku do 1609 roku

Jerzy III książę brzeski od 1639 roku, współrządy z braćmi Ludwikiem IV i Chrystianem, od 1653 roku wspólnie z braćmi w Legnicy, od 1663 roku ponownie wraz z Chrystianem w Legnicy

księstwo legnickie

Jerzy Rudolf książę legniski od 1602 roku do 1653 roku, książę legnicki i złotoryjski od 1612 roku, książę chojnowski od 1616 roku (1633-1648 na wygnaniu - okupacja wojsk cesarskich, choć formalnie Jerzy Rudolf sprawował dalej rządy)

Ludwik IV książę brzeski, książę legnicki wraz z braćmi od 1653 roku, w wyniku podziału w 1654 roku samodzielny książę legnicki do 1663 roku

księstwo legnicko-brzeskie

Chrystian wspólnie z braćmi w księstwie brzeskim od 1639 roku, ksiażę legnicki od 1653 roku, od 1654 roku w wyniku podziału w Oławie i Wołowie, od 1663 roku z Jerzym III książę legnicki, od 1664 roku samodzielnie w Brzegu i Legnicy do 1672 roku

Jerzy IV Wilhelm książę legnicko-brzeski od 1672 roku do 1675 roku

Ludwika Anhalcka regentka w Legnicy i Brzegu od 1672 roku do 1680 roku (oprawia wdowia na Oławie i Wołowie)

połączenie księstwa legnicko-brzeskiego z domeną cesarską 1675-1680

HABSBURGOWIE

Leopold I książe legnicko-brzeski od 1675 roku do 5 maja 1705 roku

Józef I książe legnicko-brzeski od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karol II książe legnicko-brzeski od 17 kwietnia 1711 roku 20 października 1740 roku

Maria Teresa książna legnicko-brzeska od 20 października 1740 roku do 29 listopada 1780 roku

Franciszk I Stefan Baudemont-Vaudémont-Lotaryński współregent w dziedzicznych ziemiach Habsburgów od 20 października 1740 roku do 18 sierpnia 1765 roku

LORRAINE-HABSBURG (Baudemont-Vaudemont)

Józef II książę legnicko-brzeski od 29 listopada 1780 roku do 20 lutego 1790 roku

Leopold II książę legnicko-brzeski od 20 lutego 1790 roku do 1 marca 1792 roku

Franciszek książę legnicko-brzeski od 1 marca 1792 roku do 2 marca 1835 roku

DYNASTIA HARRACH

Augusta von Harrach zu Rohrau und Thannhausen księżna legnicka od 8 listopada 1824 roku do 5 czerwca 1873 roku

LORRAINE-HABSBURG (Baudemont-Vaudemont)

Ferdynand IV książę legnicko-brzeski od 2 marca 1835 do abdykacji 2 grudnia 1848 roku

Franciszek Józef książę legnicko-brzeski od 2 grudnia 1848 roku do 21 listopada 1916 roku

Karol III książę legnicko-brzeski od 21 listopada 1916 roku do 11 listopada 1918 roku (faktycznie do 1 kwietnia 1922 roku)

Otto tytularny książę legnicko-brzeski od 1 kwietnia 1922 roku do 1 stycznia 2007 roku

Karol IV tytularny książę legnicko-brzeski od 1 stycznia 2007 roku

SPIS HOME