KSIĘSTWO LEGNICKIE 1248-1918

PIATOWIE

Księstwo wydzielone z dzielnicy wrocławskiej

KSIĘSTWO LEGNICKIE

Bolesław I "Wysoki, Przystojny" książę legnicki od 1179 lub 1180 roku do 1080 lub 1190 roku

Konrad I książę legnicki od między 8 lipca a 4 września 1248 roku do 1249 roku

Anna Przemyślidówna regentka śląska od 9 maja 1241 roku do czerwca 1242 roku

Władysław książę legnicki od 1248 roku do 1249 roku

Bolesław II "Rogatka" książę legnicki od 1248 roku do 1278 roku

Henryk V "Brzuchaty" książę legnicki od 1278 roku do 1296 roku

Bolesław III "Hojny, Rozrzutny" książę legnicki 22 lutego 1296 roku do 20 na 21 kwietnia 1352 roku

Elżbieta Kaliska regentka Księstwa legnocko-wrocławska od 22 lutego 1296 roku do 28 września 1304 roku

Bolko I "Surowy" regent Księstwa legnicki od 1296 roku do 9 listopada 1301 roku

Jan III Romka regent Księstwa legnicko-wrocławskiego od 9 listopada do 19 listopada 1301 roku

Henryk z Wierzbna regent Księstwa legnicko-wrocławskiego od 19 listopada 1301 roku do 1303 roku

Wacław Przemyślid regent Księstwa legnicko-wrocławski od 8 stycznia 1303 roku do 21 czerwca 1305 roku

Władysław książę legnicki od 4 sierpnia 1306 roku do 1312 roku usunięty

Ludwik I książę legnicki od 1342 roku do 1346 roku między sierpniem a 3 września

Wacław I książę legnicki od 1342 roku [przed 10 października] do 2 czerwca 1364 roku

Ruprecht I książę legnicki od 2 czerwca 1364 roku do stycznia 1409 roku

Wacław II książę legnicki od 2 czerwca 1364 roku do 30 grudnia 1419 roku

Bolesław IV książę legnicki od 2 czerwca 1364 roku do 3 lub 4 marca 1394 roku

Ludwik I regent Księstwa legnickiego od 2 czerwca 1364 roku do 1373 roku

Henryk VIII książę legnickie od 1373 roku do 12 grudnia 1398 roku

KSIĘSTWO LEGNICKO-BRZESKIE

Ludwik II książę legnicki od 1418 roku do 30 kwietnia 1436 roku

Henryk IX książe legnicki od 1399 roku do 1400 roku, regent księstwa legnickiego od 1404 roku do 1405 roku

Elżbieta Hohenzollern regentka legnicko-brzeska od 30 kwietnia 1436 roku do 30 na 31 października 1449 roku

KSIĘSTWO LEGNICKIE

1449-1454 - Legnica włączona do korony czeskiej

Fryderyk I książę legnicki od 15 stycznia 1454 roku do 9 maja 1488 roku

Jan II książę brzesko-legnicki od 9 maja 1488 roku do 6 marca 1495 roku

Jerzy von Stein pełnomocnik dla Dolnego Śląska od 1475 roku do 1490? roku

Fryderyk II książę legnicki od 9 maja 1495 roku do 17 października 1547 roku, namiestnik Dolnego Śląska od 9 kwietnia 1516 roku do 1528 roku

Ludmiła Podiebradówna regentka legnicko-brzeska od 9 maja 1488 roku do 3 kwietnia 1498 roku

Fryderyk III książę legnicki od 1547 roku do 1559 roku i od 1551 roku do 1556 roku, usunięty (zm. 1570)

Henryk XI książę legnicki od 22 września 1551 roku (formalnie do 1557 roku, faktycznie od 25 grudnia 1559 roku) do 3 marca 1588 roku

Zygmunt von Gersdorf starosta Księstwa legnickiego

Fryderyk IV książę legnicki od 15 grurnia 1570 roku do 27 marca 1596 roku

Jerzy II "Wspaniały, Pobożny, Czarny" regent Księstwa legnickiego od 22 września 1551 roku do około 1557 roku

KSIĘSTWO LEGNICKO-BRZESKIE

Joachim Fryderyk książę oławski od 1586 roku do 1602 roku (bez okresu 1592-1594), do 1592 współrządy z bratem, od 1595 w Brzegu, od 1596 w Legnicy)

Jan Jerzy współrządy z bratem od 1586 roku do 1592 roku

Anna Maria Anhalcka regentka od 1602 roku do 1605 roku

Karol II z Podebradów regent od 1605 roku do 1609 roku

Jerzy III książę brzeski od 1639 roku, współrządy z braćmi Ludwikiem IV i Chrystianem, od 1653 roku wspólnie z braćmi w Legnicy, od 1663 roku ponownie wraz z Chrystianem w Legnicy

KSIĘSTWO LEGNICKIE

Jerzy Rudolf książę legniski od 1602 roku do 1653 roku, książę legnicki i złotoryjski od 1612 roku, książę chojnowski od 1616 roku (1633-1648 na wygnaniu - okupacja wojsk cesarskich, choć formalnie Jerzy Rudolf sprawował dalej rządy)

Ludwik IV książę brzeski, książę legnicki wraz z braćmi od 1653 roku, w wyniku podziału w 1654 roku samodzielny książę legnicki do 1663 roku

KSIĘSTWO LEGNICKO-BRZESKIE

Chrystian wspólnie z braćmi w księstwie brzeskim od 1639 roku, ksiażę legnicki od 1653 roku, od 1654 roku w wyniku podziału w Oławie i Wołowie, od 1663 roku z Jerzym III książę legnicki, od 1664 roku samodzielnie w Brzegu i Legnicy do 1672 roku

Jerzy IV Wilhelm Piast książę legnicko-wołowsko-brzeski od 28 lutego 1672 roku do 21 listopada 1675 roku

Ludwika Anhalcka regentka w Legnicy i Brzegu od 1672 roku do 1680 roku (oprawia wdowia na Oławie i Wołowie)

połączenie księstwa legnicko-brzeskiego z domeną cesarską 1675-1680

HABSBURGOWIE

Leopold I książe legnicko-brzeski od 1675 roku do 5 maja 1705 roku

Józef I książe legnicko-brzeski od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karol II książe legnicko-brzeski od 17 kwietnia 1711 roku 20 października 1740 roku

Maria Teresa książna legnicko-brzeska od 20 października 1740 roku do 29 listopada 1780 roku

Franciszk I Stefan Baudemont-Vaudémont-Lotaryński współregent w dziedzicznych ziemiach Habsburgów od 20 października 1740 roku do 18 sierpnia 1765 roku

HABSBURG-BAUDEMONT-VAUDÉMONT-LORRAINE

Józef II książę legnicko-brzeski od 29 listopada 1780 roku do 20 lutego 1790 roku

Leopold II książę legnicko-brzeski od 20 lutego 1790 roku do 1 marca 1792 roku

Franciszek książę legnicko-brzeski od 1 marca 1792 roku do 2 marca 1835 roku

DYNASTIA HARRACH

Augusta von Harrach zu Rohrau und Thannhausen księżna legnicka od 8 listopada 1824 roku do 5 czerwca 1873 roku

HABSBURG-BAUDEMONT-VAUDÉMONT-LORRAINE

Ferdynand IV książę legnicko-brzeski od 2 marca 1835 do abdykacji 2 grudnia 1848 roku

Franciszek Józef książę legnicko-brzeski od 2 grudnia 1848 roku do 21 listopada 1916 roku

Karol III książę legnicko-brzeski od 21 listopada 1916 roku do 11 listopada 1918 roku (faktycznie do 1 kwietnia 1922 roku)

Otto tytularny książę legnicko-brzeski od 1 kwietnia 1922 roku do 1 stycznia 2007 roku

Karol IV tytularny książę legnicko-brzeski od 1 stycznia 2007 roku

SPIS HOME

15-02-2020