Księstwo opawskie (1269-obecnie)

w 1269 roku - Opawa wydzielona z Marchii morawskiej

PRZEMYŚLIDZI

Mikołaj I książę opawski od 1269 roku do 1278 roku, od 1281 roku do 1289 roku i od 1306 roku do 1308 roku (usuniety)

PIASTOWIE

Bolesław III "Rozrzutny" książę opawski od 1308 roku do 1311 roku (zrezygnował)

1311-1318 - Opawa włączona do domeny królewskiej Luksemburgów

PRZEMYŚLIDZI

Mikołaj II dziedziczny książę opawski od 1318 roku do 8 grudnia 1365 roku

od 1336 - książę opawsko-raciborscy

Jan I (Hanusz I) książę opawsko-raciborski od 8 grudnia 1365 roku do 1377 roku

Wacław książę opawsko-raciborski od 1377 roku do około 1381 roku

Przemek I (Przemysł) książę opawsko-raciborski od 1377 roku do 28 września 1433 roku

Mikołaj III książę opawsko-raciborski od 1377 roku do około 1385 roku (zmarł 1394)

Wacław II książę opawsko-raciborski 1433-1445/9

Mikołaj IV książę opawsko-raciborski 1433-1437

Wilhelm książę opawsko-raciborski 1433-1452

Ernest książę opawsko-raciborski 1433-1456

Przemek II (Przemysł) książę opawsko-raciborski 1433-1456

Fryderyk książę opawsko-raciborski 1452-1456 (zmarł 1470/3)

Wacław III książę opawsko-raciborski 1452-1456 (zmarł w 1474)

Przemek III "Młodszy" książę opawsko-raciborski 1452-1456 (zmarł w 1493)

Hanusz (Janusz) pan tylko na Fulneku 1442/9-1454

Jan III "Pobożny" książę na Głubczycach 1442/9-1485, w 1464 odsprzedał prawa do księstwa opawskiego

PODIEBRADOWIE

Jerzy z Podiebradów książę opawski od 1464 roku do 16 grudnia 1465 roku

Bernard von Rasidl gubernator Księstwa opawskiego od 1464 roku do 1468 roky

od 1485 roku - Głubczyce włączone do korony czeskiej

Wiktoryn z Podiebradów książę opawski od 16 grudnia 1465 roku do 12 maja 1485 roku

Bernhard Bielkow von Rasidl gubernator Księstwa opawskiego w 1471 roku

Bernhard Berka von Rasidl gubernator Księstwa opawskiego w 1471 roku

Wenzel von Prewor gubernator Księstwa opawskiego w 1472 roku i od 1473 roku do 1476 roku

Johann von Zierotin auf Fulnek gubernator Księstwa opawskiego od 1476 roku do 1480 roku

Nikolaus Hrot von Luckau gubernator Księstwa opawskiego w 1480 roku

HUNYADY

Jan Korwin książę opawski od 12 maja 1485 roku do 1501 roku

Johann Trnka gubernator Księstwa opawskiego w 1485 roku i w 1490 roku

Stephan Tomori gubernator Księstwa opawskiego w 1490 roku

Ladislaus Pingoci gubernator Księstwa opawskiego w 1490 roku i od 1491 roku do 1495 roku

Paul on Radkai gubernator Księstwa opawskiego od 1495 roku do 1500 roku

Georg von Paluha gubernator Księstwa opawskiego od 1500 roku do 1503 roku

1501-1506 - Opawa włączona do korony czeskiej

JAGIELLONOWIE

Władysław I książę opawski od 1501 roku do 1506 roku

Wojciech Sobek z Sułowa starosta Księstwa opawskiego od połowy 1501 roku do 1519 roku

Emmerich von Czobor gubernator Księstwa opawskiego od 1506 roku do 1511 roku

Johann von Füllstein auf Wafstadt gubernator Księstwa opawskiego od 1511 roku do 1512 roku

Georg von Tworkau und Krawar gubernator Księstwa opawskiego od 1512 roku do 1514 roku

Emerich Czobor gubernator Księstwa opawskiego w 1514 roku

Balthasar Wlcel auf Hultschin gubernator Księstwa opawskiego od 1514 roku do 1515 roku

Casimir Herzog von Teschen gubernator Księstwa opawskiego od 1515 roku do 8 grudnia 1523 roku J

PIASTOWIE

Kazimierz II Piast książę opawski od 8 grudnia 1523 roku do 28 października albo 13 grudnia 1528 roku

Hynek von Würben (Wrbna) auf Freudenthal [Hynek Bruntalski von Wrbna] gubernator Księstwa opawskiego w 1528 roku, w 1531 roku

1528-1613 - Opawa ponownie włączona do korony czeskiej

HABSBURGOWIE

Ferdynand I książę opawski od 28 października albo 13 grudnia 1528 roku do 25 lipca 1564 roku

Hynek von Würben (Wrbna) auf Freudenthal, auch: Hynek Bruntalski von Wrbna gubernator Księstwa opawskiego w 1528 roku i w 1531 roku

Georg Czeteris von Lorzendorf und Kinsb(p)erg gubernator Księstwa opawskiego w 1532 i w 1537 roku

Wenzel Bilowski von Füllstein gubernator Księstwa opawskiego od 1544 roku do 1547 roku

Lorenz von Drahotusch auf Beneschau gubernator Księstwa opawskiego w 1541 roku, w 1547 roku

Johann der Ältere von Wrbna auf Freudenthal gubernator Księstwa opawskiego w 1554 roku, w 1559 roku

Bernhard von Wrbna auf Freudenthal gubernator Księstwa opawskiego w 1560 roku, w 1567 roku

Maksymilian I książę opawski od 20 września 1562 roku do 12 października 1576 roku

Stephan der Ältere von Wrbna auf Hultschin und Narnitz, gubernator Księstwa opawskiego od od 1567 roku do 1577 roku

Rudolf I książę opawski od 22 września 1576 roku do 11 sierpnia 1611 roku

Johann von Würben auf Hultschin gubernator Księstwa opawskiego w 1577 roku, w 1585 roku

Andreas Bzenitz (Bzenez) von Markersdorf auf Tridau und Königsberg gubernator Księstwa opawskiego od 1594 roku do 1595 roku

Albrecht Sedlinicky (Sedlnitzki) von Choltiz auf Partschendorf gubernator Księstwa opawskiego w 1595 roku, w 1608 roku

Salomon Mosch von Bittendorf gubernator Księstwa opawskiego w 1608 roku

Berthold von Krawar auf Radun gubernator Księstwa opawskiego w 1607 roku

Felician von Mosch gubernator Księstwa opawskiego od 1607 roku do 1609 roku

Salomon von Mosch auf Bittendorf gubernator Księstwa opawskiego od 1609 roku do 1611 roku

Berthold Tworkowsky von Krawak gubernator Księstwa opawskiego w 1611 roku, w 1614 roku, w 1616 roku

Maciej I książę opawski od 11 sierpnia 1611 roku do 1613 roku

Berthold Tworkowsky von Krawak gubernator Księstwa opawskiego w 1611 roku, w 1614 roku, w 1616 roku

LIECHTENSTEINOWIE

Karola z Liechtensteinu książę opawski od 1613 roku do 12 lutego 1627 roku, książę karniowski od 15 marca 1623 roku do 12 lutego 1627 roku

Hynk Graf von Wrbna auf Freudenthal gubernator Księstwa opawskiego od 1614 roku do 1617 roku

Bartholomäus von Krawar [Sebastian von Praschma] gubernator Księstwa opawskiego od 1617 roku do 1620 roku

Hynko von Wrbna gubernator Księstwa opawskiego od 1620 roku do 1632 roku

Księstwo opawsko-karniowskie

Karol Euzebiusz książę opawsko-karniowski od 12 lutego 1627 roku do 5 kwietnia 1684 roku

Wenzel Freiherr von Oppersdorf gubernator Księstwa opawskiego od 1632 roku do 1639 roku

Georg von Oppersdorf gubernator Księstwa opawskiego od 1639 roku do 1641 roku

Berhard von Wrbna gubernator Księstwa opawskiego od 1641 roku do 1659 roku

Johann Georg Graf von Gaschin gubernator Księstwa opawskiego w 1659 roku

Wenzel Graf von Oppersdorf gubernator Księstwa opawskiego w 1659 roku, w 1664 roku, w 1681 roku

Jan Adam I książę opawsko-karniowski od 5 kwietnia 1684 roku do 16 czerwca 1712 roku

Albrecht Graf von Wrbna gubernator Księstwa opawskiego od 1687 roku do 1688 roku

Carl Sedlnicky Freiherr von Cholitz gubernator Księstwa opawskiego od 1688 roku do 1692 roku

Johann Rudoph Graf von Gaschin gubernator Księstwa opawskiego w 1692 roku

Józef I Jan książę opawsko-karniowski od 17 czerwca 1712 roku do 12 marca 1718 roku

Antoni Florian książę opawsko-karniowski od 12 marca 1718 roku do 11 października 1721 roku

Józef I Jan książę opawsko-karniowski od 11 października 1721 roku do 17 grudnia 1732 roku

Jan Nepomucen Karol książę opawsko-karniowski od 17 grudnia 1732 roku do 22 grudnia 1748 roku

Franz Bernhard Graf Lichnowsky gubernator Księstwa opawskiego w 1738 roku, w 1743 roku, gubernator Księstwa opawskiego od 1744 roku do 1751 roku

Józef Wacław I regent opawsko-karniowski od 17 grudnia 1732 roku do 1745 roku

Józef Wacław I książę opawsko-karniowski od 22 grudnia 1748 roku do 10 lutego 1772 roku

Franz Heinrich Freiherr von Bereczko, Carl Franz Freiherr Orlikon Laziczka auf Schönstein gubernator Księstwa opawskiego w 1751 roku i w 1767 roku

Ignatz Dominik Graf von Chorinsky gubernator Księstwa opawskiego od 1770 roku do 1782 roku

Franciszek Józef I książę opawsko-karniowski od 10 lutego 1772 roku do 18 sierpnia 1781 roku

Alojzy I książę opawsko-karniowski od 18 sierpnia 1781 roku do 24 marca 1805 roku

Cajetan Freiherr von Sobek gubernator Księstwa opawskiego od 1793 roku do 1813 roku

Jan I książę opawsko-karniowski od 24 marca 1805 roku do 20 kwietnia 1836 roku

Anton Graf von Sedlnicky gubernator Księstwa opawskiego od 1813 roku do 1829 roku

Ignatz Freiherr von Sobek gubernator Księstwa opawskiego od 1829 roku do 1832 roku

Alojzy II książę opawsko-karniowski od 20 kwietnia 1836 roku do 12 listopada 1858 roku

Wenzel Freiherr von Sedlnicky gubernator Księstwa opawskiego od 1833 roku do 1838 roku

Wilhelm Freiherr von Badenfeld gubernator Księstwa opawskiego od 1839 roku do ? roku

Jan II "Dobry" książę opawsko-karniowski od 12 listopada 1858 roku do 11 lutego 1929 roku

Franciszek I książę opawsko-karniowski od 11 lutego 1929 roku do 25 lipca 1938 roku

Franciszek Józef II książę opawsko-karniowski od 25 lipca 1938 roku do 13 listopada 1989 roku

Jan Adam II książę opawsko-karniowski od 13 listopada 1989 roku, regent opawsko-karniowski od 1984 roku do 1989 roku

Alojzy regent opawsko-karniowski od 15 sierpnia 2004 roku