KSIĘSTWO OPOLSKIE

Księstwo opolsko-raciborskie wyodrębniono z Księstwa wrocławskiego

Piastowie

Mieszko I "Plątonogi" współrządca Śląska od 1163 roku do 16 maja 1211 roku, książę raciborski od 1173 roku do 16 maja 1211 roku, książę w Opolu od 1202 roku do 16 maja 1211 roku, wielki książę-senior krakowski

Jarosław książę opolski od 1173 roku do 22 mraca 1201 roku

Bolesław I "Wysoki, Przystojny" książę opolski od 1201 roku do 7 lub 8 grudnia 1201 roku

Henryk I "Brodaty" książę w Opolu od 1201 roku do 1202 roku

Kazimierz I książę opolsko-raciborski od 1211 roku do 1230 roku

Viola Bułgarka (żona Kazimierza I, regentka), regentka opolsko-raciborska od 13 maja 1230 roku do 1239 roku, księżna cieszyńska od 1246 roku do 1251 roku

Henryk I "Brodaty" regent od 1230 roku do 1238 roku

Henryk II "Pobożny" regent od 1238 roku do 1239 roku

Mieszko II "Otyły" książę opolsko-raciborski od 13 maja 1229 a 1230 rokiem do 18, 21 lub 22 października 1246 roku

Władysław I koregent opolsko-raciborski od 1229/1230 roku do 1239 roku, książę opolsko-raciborski od 1246 roku do 1280/1281 roku

Przemysław książę w Cieszynie, Oświęcimiu i Raciborzu od 1280/1281 roku do 1290 roku (wspólnie z bratem Mieszkiem), udzielny książę raciborski od 1290 roku do 1306 roku (od 1292 problematyczny hołd lenny złożony Wacławowi II)

Kazimierz książę w Bytomiu i Opolu od 1280/1281 roku do 1284 roku (z bratem Bolkiem I), samodzielny książę bytomski od 1284 roku do 1303 roku, książę na Koźlu i Toszku od 1284 roku do 1312 roku (od 1289 lennik króla Czech Wacława II)

Leszek książę raciborski od 1306 roku do 1336 roku (syn, od 1327 lennik króla Czech, od 1334 w Koźlu)

Mieszko cieszyński regent od 1306 roku do 1308 roku (stryj)

w 1290 roku podział Księstwa opolsko-raciborskiego

Księstwo opolskie

Bolesław (Bolko) I koregent opolsko-raciborski od 1277 roku do 1280/1281 roku, książę opolski od 1280/1281 roku do 14 maja 1313 roku

Bolko II książę w Opolu i Strzelcach od 14 maja 1313 roku do 21 czerwca 1356 roku

Albert książę w Opolu od 1313 roku do 1323 roku

Władysław Opolczyk książę opolski 1356 roku do 1370 roku, książę opolski od 1396 roku do 1401 roku

Henryk książę opolski od 1356 roku do 1365 roku (współrządy z braćmi, tylko formalnie)

Bolko III książę opolski od 1356 roku do 1370 roku

Bolko IV książę w Strzelcach i Niemodlinie od 1382 roku (razem z braćmi), książę w Opolu od 1396 roku (bez Olesna 1396-1397 do Polski, 1397-1401 do Cieszyna) (z braćmi), książę opolski od 1400 roku do 1421 roku (w wyniku podziału)

Jan I "Kropidło" książę opolski od 1396 roku do 3 marca 1421 roku (formalnie)

Bernard książę opolski od 1396 roku do 1400 roku

Bolko IV książę opolski od 1396 roku do 1437 roku

Eufemia Mazowiecka (żona Władysława Opolczyka), oprawa wdowia na Głogówku od 1401 roku do 1420 roku

Bolko V "Husyta" koregent opolski od 1422 roku do 1424 roku

Zjednoczone księstwo opolskie

Mikołaj I książę w Opolu od 1437 roku do 1439 roku (z Mikołajem I), książę opolski od 1439 roku do 1476 roku samodzielnie, książę w Brzegu od 1450 roku (zastaw), książę w Kluczborku od 1450 roku, książę w Niemodlinie, Strzelcach i Oleśnie od 1460 roku

Ludwik koregent opolski od 1466 roku do 1476 roku, książę opolski w 1476 roku

Jan II "Dobry" książę Opole i Strzelce, w Brzegu od 1476 roku do 1481 roku (w wyniku podziału), książę Gliwic od 1494 roku, książę Toszku od 1495 roku, książę Niemodlina od 1497 roku, książę Bytomia od 1498 roku, książę na Koźlu od 1509 roku, książę na Raciborzu od 1521 roku, książę opolsko-bytomsko-niemodlińsko-strzelecko-kozielsko-toszecko-gliwicko-prudnicko-raciborskie od 1497 roku do 1532 roku

Mikołaj II książę Niemodlina od 1476 roku do 1497 roku

od 1532 roku księstwo opolsko-bytomsko-niemodlińsko-strzelecko-kozielsko-toszecko-gliwicko-prudnicko-raciborskie do Hohenzollernów (lenników korony czeskiej)

Hohenzollernowie

Jerzy I "Pobożny" książę raciborski od 27 marca 1532 roku do 27 grudnia 1543 roku

Habsburgowie

Ferdynand I książę opolski od 1549 roku do 1551 roku

Zapolya

Jan II Zygmunt Zápolya książę opolski od 1551 roku do 1556 roku

Jegiellonowie

Izabela Jagiellonka nominalna pani Opola od 1551 roku do 1556 roku

Hohenzollernowie

Joachim II Hektor książę opolski od 1556 roku do 1558 roku

Habsburgowie

Ferdynand I książę opolski od 1558 roku do 25 lipca 1564 roku

Maksymilian II książę opolski od 25 lipca 1564 roku do 12 października 1576 roku

Rudolf V książę opolski 12 października 1576 roku do 1597 roku

Batory

Zygmunt Batory książę opolski od 1597 roku do 1598 roku

Habsburgowie

Rudolf V książę opolski od 1598 roku do 16 listopada 1608 roku

Maciej książę opolski od 16 listopada 1608 roku do 20 marca 1619 roku

Ferdinand II książę opolski od 1619 roku do 6 stycznia 1622 roku

Bethlen

Gabor Bethlen de Iktár książę opolski od 6 stycznia 1622 roku do 20 stycznia 1624 roku

Habsburgowie

Ferdynand II Habsburg książę opolsko-raciborski od 20 stycznia 1624 roku do 15 lutego 1637 roku

Ferdynand III Habsburg książę opolsko-raciborski od 15 lutego 1637 roku do 1646 roku

Wazowie

Władysław II książę opolsko-raciborski od 1646 roku do 20 maja 1648 roku

Jan Kazimierz I książę opolsko-raciborski w 1648 roku

Karol Ferdynand I książę opolsko-raciborski od 20 maja 1648 roku do 9 maja 1655 roku

Jan Kazimierz I książę opolsko-raciborski od 9 maja 1655 roku do 6 lipca 1655 roku

Gonzagowie

Ludwika Maria I księżna opolsko-raciborska od 6 lipca 1655 roku do 1666 roku

Habsburgowie

Leopold VII książę opolsko-raciborski od 10 maja 1667 roku do 5 maja 1705 roku

Józef I książę opolsko-raciborski od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karol II książę opolsko-raciborski od 1 października 1685 roku do 20 października 1740 roku

Maria Teresa I księżna opolsko-raciborski od 20 października 1740 roku do 1742 roku

Hohenzollernowie

Fryderyk II "Wielki" książę opolski od 1742 roku do 17 sierpnia 1786 roku

Fryderyk Wilhelm II książę opolski od 17 sierpnia 1786 roku do 16 listopada 1797 roku

Fryderyk Wilhelm III książę opolski od 16 listopada 1797 roku do 7 czerwca 1840 roku

Fryderyk Wilhelm IV książę opolski od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm Hohenzollern regent Księstwa opolskiego od 1858 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm I książę opolski od 2 stycznia 1861 roku do 9 marca 1888 roku

Fryderyk Wilhelm V książę opolski od 9 marca do 15 czerwca 1888 roku

Wilhelm II książę opolski 15 czerwca 1888 roku do 9 listopada 1918 roku, tytularny książę opolski od 9 listopada 1918 roku do 4 czerwca 1941 roku

Wilhelm (III) tytularny książę opolski od 4 czerwca 1941 roku do 20 lipca 1951 roku

Louis (II) Ferdinand tytularny książę opolski od 20 lipca 1951 roku do 25 września 1994 roku

Georg Friedrich Ferdinand tytularny książę opolski od 25 września 1994 roku

SPIS HOME