KSIĘSTWO OPOLSKIE

Księstwo opolsko-raciborskie wyodrębniono z Księstwa wrocławskiego

PIASTOWIE

Mieszko I "Plątonogi" współrządca Śląska od 1163 roku do 16 maja 1211 roku, książę raciborski od 1173 roku do 16 maja 1211 roku, książę w Opolu od 1202 roku do 16 maja 1211 roku, wielki książę-senior krakowski

Jarosław książę opolski od 1173 roku do 22 mraca 1201 roku

Bolesław I "Wysoki, Przystojny" książę opolski od 1201 roku do 7 lub 8 grudnia 1201 roku

Henryk I "Brodaty" książę w Opolu od 1201 roku do 1202 roku

Kazimierz I książę opolsko od 16 maja 1211 roku do 13 maja 1229 albo 1230 roku

Wiola Bułgarka regentka opolska od 13 maja 1230 roku do 1238 roku a przed 24 września 1239 roku

Henryk I "Brodaty" regent od 1230 roku do 1238 roku

Henryk II "Pobożny" regent od 1238 roku do 1239 roku

Mieszko II "Otyły" książę opolsko-raciborski od 13 maja 1229 a 1230 rokiem do 18, 21 lub 22 października 1246 roku

Władysław I koregent opolsko-raciborski od 1229/1230 roku do 1239 roku, książę opolsko-raciborski od 1246 roku do 1280 a 1281 roku [między 27 sierpnia bądź 13 września]

Kazimierz II książę opolski od 1281 a 1282 rokiem [między 27 sierpnia bądź 13 września] do 1284 roku

Przemysław książę w Cieszynie, Oświęcimiu i Raciborzu od 1280/1281 roku do 1290 roku (wspólnie z bratem Mieszkiem), udzielny książę raciborski od 1290 roku do 1306 roku (od 1292 problematyczny hołd lenny złożony Wacławowi II)

Leszek książę raciborski od 1306 roku do 1336 roku (syn, od 1327 lennik króla Czech, od 1334 w Koźlu)

Mieszko cieszyński regent od 1306 roku do 1308 roku (stryj)

w 1290 roku podział Księstwa opolsko-raciborskiego

Księstwo opolskie

Bolesław (Bolko) I koregent opolsko-raciborski od 1277 roku do 1280/1281 roku, książę opolski od 1280/1281 roku do 14 maja 1313 roku

Bolko II książę w Opolu i Strzelcach od 14 maja 1313 roku do 21 czerwca 1356 roku

Albert książę w Opolu od 1313 roku do 1323 roku

Władysław Opolczyk książę opolski 1356 roku do 1370 roku, książę opolski od 1396 roku do 1401 roku

Henryk książę opolski od 1356 roku do 1365 roku (współrządy z braćmi, tylko formalnie)

Bolko III książę opolski od 1356 roku do 1370 roku

Bolko IV książę w Strzelcach i Niemodlinie od 1382 roku (razem z braćmi), książę w Opolu od 1396 roku (bez Olesna 1396-1397 do Polski, 1397-1401 do Cieszyna) (z braćmi), książę opolski od 1400 roku do 1421 roku (w wyniku podziału)

Jan I "Kropidło" książę opolski od 1396 roku do 3 marca 1421 roku (formalnie)

Bernard książę opolski od 1396 roku do 1400 roku

Bolko IV książę opolski od 1396 roku do 1437 roku

Eufemia Mazowiecka (żona Władysława Opolczyka), oprawa wdowia na Głogówku od 1401 roku do 1420 roku

Bolko V "Husyta" koregent opolski od 1422 roku do 1424 roku

Zjednoczone księstwo opolskie

Mikołaj I książę w Opolu od 1437 roku do 1439 roku (z Mikołajem I), książę opolski od 1439 roku do 1476 roku samodzielnie, książę w Brzegu od 1450 roku (zastaw), książę w Kluczborku od 1450 roku, książę w Niemodlinie, Strzelcach i Oleśnie od 1460 roku

Magdalena Brzeska regentka opolska od 3 lipca 1476 roku do 10 września 1497 roku

Ludwik koregent opolski od 1466 roku do 3 lipca 1476 roku, książe opolski od 3 lipca 1476 roku do pomiędzy 23 majem 1475 a 4 września 1476 rokiem

Jan II "Dobry" książę opolski pomiędzy 23 majem 1475 a 4 września 1476 rokiem do 27 marca 1532 roku

Mikołaj II książę opolski od pomiędzy 23 majem 1475 a 4 września 1476 rokiem do 27 czerwca 1497 roku

od 1532 roku księstwo opolsko-bytomsko-niemodlińsko-strzelecko-kozielsko-toszecko-gliwicko-prudnicko-raciborskie do Hohenzollernów (lenników korony czeskiej)

HOHENZOLLERNOWIE

Jerzy I "Pobożny" książę raciborski od 27 marca 1532 roku do 27 grudnia 1543 roku

Jerzy Fryderyk I książę opolsko-raciborski od 27 grudnia 1543 roku do 1552 roku

HABSBURGOWIE

Ferdynand I książę opolski od 1549 roku do 1551 roku

ZÁPOLYA

Jan II Zygmunt Zápolya książę opolski od 1551 roku do 1556 roku

JAGIELLNOWIE

Izabela Jagiellonka nominalna pani Opola od 1551 roku do 1556 roku

HOHENZOLLERNOWIE

Joachim II Hektor książę opolski od 1556 roku do 1558 roku

HABSBURGOWIE

Ferdynand I książę opolski od 1558 roku do 25 lipca 1564 roku

Maksymilian II książę opolski od 25 lipca 1564 roku do 12 października 1576 roku

Rudolf V książę opolski 12 października 1576 roku do 1597 roku

BATOROWIE

Zygmunt Batory książę opolski od 1597 roku do 1598 roku

HABSBURGOWIE

Rudolf V książę opolski od 1598 roku do 16 listopada 1608 roku

Jerzy II Maksymilian von Oppersdorff (Upprichtsdorff) von Aich und Friedstein starosta księstwa opolsko-raciborski od 1591 roku do 15 grudnia 1606 roku

Maciej książę opolski od 16 listopada 1608 roku do 20 marca 1619 roku

Ferdinand II książę opolski od 1619 roku do 6 stycznia 1622 roku

BETHLEN

Gabor Bethlen de Iktár książę opolski od 6 stycznia 1622 roku do 20 stycznia 1624 roku

HABSBURGOWIE

Ferdynand II Habsburg książę opolsko-raciborski od 20 stycznia 1624 roku do 15 lutego 1637 roku

Fryderyk III von Oppersdorff (Upprichtsdorff) von Aich und Friedstein starosta księstwa opolsko-raciborski od 1625 roku do 18 maja 1636 roku

Melchior Ferdynand z Gaszyna [von Gaschin] starosta księstwa opolsko-raciborskiego od po 18 maja 1636 roku do przed 2 listopada 1645 roku i od 1649 roku do przed 16 lipca 1665 roku

Ferdynand III Habsburg książę opolsko-raciborski od 15 lutego 1637 roku do 1646 roku

Jan Joachim Reichsgraf von Mettich-Tschetschau starosta krajowy Księstwa opolskiego od 2 listopada 1645 roku do 23 sierpnia 1646 roku

WAZOWIE

Władysław II książę opolsko-raciborski od 1646 roku do 20 maja 1648 roku

Jan Kazimierz I książę opolsko-raciborski w 1648 roku

Karol Ferdynand I książę opolsko-raciborski od 30 stycznia 1652 roku do 9 maja 1655 roku

Jan Kazimierz I książę opolsko-raciborski od 9 maja 1655 roku do 6 lipca 1655 roku

GONZAGOWIE

Ludwika Maria I księżna opolsko-raciborska od 6 lipca 1655 roku do 11 grudnia 1663

BOURBON-CONDE-d'ENGHIEN

Juliusz I książę opolsko-raciborski od 11 grudnia 1663 roku do 10 maja 1667 roku

HABSBURGOWIE

Leopold VII książę opolsko-raciborski od 10 maja 1667 roku do 5 maja 1705 roku

Jerzy Adam Franciszek Leopold von Gaschin zu Rosenberg starosta księstwa opolsko-raciborskiego od 1695 roku do 6 października 1719 roku

Jan Jerzy IV von Oppersdorff (Upprichtsdorff) von Aich und Friedstein starosta księstwa opolsko-raciborskiego od 1691 roku do 23 listopada 1693 roku

Józef I książę opolsko-raciborski od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karol II książę opolsko-raciborski od 17 kwietnia 1711 roku do 20 października 1740 roku

Karol Henryk I hrabia von Sobeck und Kornitz starosta Księstwa opolsko-raciborskiego od 29 kwietnia 1720 roku do 7 stycznia 1738 roku

Maria Teresa I księżna opolsko-raciborski od 20 października 1740 roku do 1742 roku

HOHENZOLLERNOWIE

Fryderyk II "Wielki" książę opolski od 1742 roku do 17 sierpnia 1786 roku

Karol hrabia von Donnersmarck nadprezydent Zwierzchniego Urzędu Rządzącego w Opolu od 1744 roku

Fryderyk Wilhelm II książę opolski od 17 sierpnia 1786 roku do 16 listopada 1797 roku

Fryderyk Wilhelm III książę opolski od 16 listopada 1797 roku do 7 czerwca 1840 roku

Fryderyk Wilhelm IV książę opolski od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm Hohenzollern regent Księstwa opolskiego od 1858 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm I książę opolski od 2 stycznia 1861 roku do 9 marca 1888 roku

Fryderyk Wilhelm V książę opolski od 9 marca do 15 czerwca 1888 roku

Wilhelm II książę opolski 15 czerwca 1888 roku do 9 listopada 1918 roku, tytularny książę opolski od 9 listopada 1918 roku do 4 czerwca 1941 roku

Wilhelm (III) tytularny książę opolski od 4 czerwca 1941 roku do 20 lipca 1951 roku

Louis (II) Ferdinand tytularny książę opolski od 20 lipca 1951 roku do 25 września 1994 roku

Georg Friedrich Ferdinand tytularny książę opolski od 25 września 1994 roku

SPIS HOME