KSIĘŚTWO RACIBORSKIE

Księstwo opolsko-raciborskie wyodrębniono z Księstwo wrocławskie

PIASTOWIE

Mieszko I "Plątonogi" współrządca Śląska od 1163 roku do 1211 roku, książę raciborski od 1173 roku do 1211 roku

Kazimierz I książę raciborski od 16 maja 1211 roku do 13 maja 1229 albo 1230 roku

Wiola Bułgarka regentka raciborska od 13 maja 1230 roku do 1238 roku a przed 24 września 1239 roku

Henryk I "Brodaty" regent od 1230 roku do 1238 roku

Henryk II "Pobożny" regent od 1238 roku do 1239 roku

Mieszko II "Otyły" książę opolsko-raciborski od 13 maja 1229 a 1230 rokiem do 18, 21 lub 22 października 1246 roku

Władysław I koregent opolsko-raciborski od 1229/1230 roku do 1239 roku, książę opolsko-raciborski od 1246 roku do 1280/1281 roku

Mieszko III książę raciborski od 27 sierpnia lub 13 września 1281/1282 roku do między 10 maja 1290 lub 17 stycznia 1291 roku

Bolesław (Bolko) I koregent opolsko-raciborski od 1277 roku do 1280/1281 roku, książę opolski od 1280/1281 roku do 14 maja 1313 roku

Przemysł książę raciborski od od między 27 sierpnia bądź 13 września 1281 a 1382 roku do 7 maja 1306 roku

Leszek książę raciborski od 1306 roku do 1336 roku

Anna czerska regentka raciborska od 7 maja 1306 roku do 1332 roku

Mieszko regent raciborski od 1306 roku do 1308 roku

w 1290 roku podział Księstwa opolsko-raciborskiego

PRZEMYŚLIDZI

Mikołaj I książę raciborski od 1336 roku do 1365 roku (syn Mikołaja I Przemyślida, od 1318 roku w wyniku nadania Jana Luksemburskiego dziedziczny książę opawski z miastami Opawą, Głubczycami, Bruntalem i Karniowem, od 1336 książę raciborski, w latach 1318 - 1336 i od 1361 na ziemi prudnickiej)

Jan I (Hanusz I) książę raciborski od 1366 roku do między 16 lutego 1380 a 28 października 1382 roku (syn Mikołaja II, w wyniku podziału w Raciborzu od 1377 roku, Karniowie i Bruntalu, do 1375 roku w Pszczynie i Mikołowie (sprzedane książętom opolskim), 1378-1382 strata Żor (zastawione książętom cieszyńskim)

Anna żagańska współrządy w księstwie raciborskim od między 16 lutego 1380 a 28 października 1382 roku do po 14 lipca 1405 roku

Jan II "Żelazny" książę raciborski od 1382 roku do 1424 roku (syn, książę raciborski , w latach 1385-1392 zastawił Karniów książętom opolskim, do 1385 i od 1405/7 w Bruntalu, od 1396 roku w Pszczynie i Mikołowie)

Wacław I książę raciborski od 1424 roku do 1456 roku

Mikołaj V książę raciborski od 1424 roku do 1437 roku (syn Jana II "Żelaznego", w wyniku podziału w 1437 roku w Karniowie, Bruntalu, Pszczynie, Rybniku i Wodzisławiu, w 1447 roku sprzedaż Bruntala)

Wacław II książę raciborski od 1424 roku do 29 października 1456 roku (brat, w wyniku podziału w 1437 roku w Raciborzu)

Małgorzata z Szamotuł regentka księstwa raciborskiego od 29 października 1456 roku do 1462 roku, współrządczynią księstwa raciboirskiego od 1462 roku do 5 listopada 1464 roku

Jan III/V książę raciborski od 29 października 1456 roku do 1493 roku (syn Wacława II, Racibórz, w latach 1473-1479 w Pszczynie, od 1483 roku w Wodzisławiu)

Mikołaj III/VI książę raciborski od 1493 roku do 1506 roku (syn, książę raciborski razem z braćmi Janem i Walentynem)

Jan IV/VI "Młodszy" książę raciborski od 1493 roku do 1506 roku (brat, książę raciborski razem z braćmi Mikołajem i Walentynem)

Walenty I "Garbaty" książę raciborski od 1506 roku do 1521 roku (brat, książę raciborski razem z braćmi Mikołajem i Janem, od 1506 roku samodzielnie)

od 1521 roku Księstwo raciborskie włączone do Księstwa opolskiego

Jan V książę raciborski od 1521 roku do 27 marca 1532 roku

HOHENZOLLERNOWIE

Jerzy I "Pobożny" książę raciborski od 27 marca 1532 roku do 27 grudnia 1543 roku

Jerzy Fryderyk I książę opolsko-raciborski od 27 grudnia 1543 roku do 1552 roku

HABSBURGOWIE

Ferdynand I książę raciborski od 1552 roku do 25 lipca 1564 roku

Maksymilian I książę raciborski od 25 lipca 1564 roku do 12 października 1576 roku

Rudolf I książę raciborski od 12 października 1576 roku do 20 stycznia 1612 roku

Jerzy II Maksymilian von Oppersdorff (Upprichtsdorff) von Aich und Friedstein starosta opolsko-raciborski od 1591 roku do 15 grudnia 1606 roku

Maciej I książę raciborski od 20 stycznia 1612 roku do 20 marca 1619 roku

Ferdinand II książę opolsko-raciborski od 1619 roku do 6 stycznia 1622 roku

BETHLEN

Gábor Bethlen de Iktár książę opolsko-raciborski od 6 stycznia 1622 roku do 20 stycznia 1624 roku

HABSBURGOWIE

Ferdynand II Habsburg książę opolsko-raciborski od 20 stycznia 1624 roku do 15 lutego 1637 roku

Fryderyk III von Oppersdorff (Upprichtsdorff) von Aich und Friedstein starosta opolsko-raciborski od 1625 roku do 18 maja 1636 roku

Melchior Ferdynand z Gaszyna [von Gaschin] starosta księstwa opolsko-raciborskiego od po 18 maja 1636 roku do 1652 roku

Ferdynand III Habsburg książę opolsko-raciborski od 15 lutego 1637 roku do 1646 roku

WAZOWIE

Władysław II książę opolsko-raciborski od 1645 roku do 20 maja 1648 roku

Jan Kazimierz I książę opolsko-raciborski w 1648 roku

Karol Ferdynand I książę opolsko-raciborski od 30 stycznia 1652 roku do 9 maja 1655 roku

Jan Kazimierz I książę opolsko-raciborski od 9 maja 1655 roku do 6 lipca 1655 roku

GONZAGOWIE

Ludwika Maria I księżna opolsko-raciborska od 6 lipca 1655 roku do 11 grudnia 1663 roku

BOURBON-CONDE-d'ENGHIEN

Juliusz I książę opolsko-raciborski od 11 grudnia 1663 roku do 10 maja 1667 roku

HABSBURGOWIE

Leopold I książę opolsko-raciborski od 10 maja 1667 roku do 5 maja 1705 roku

Jerzy Adam Franciszek Leopold von Gaschin starosta księstwa opolsko-raciborskiego od 1695 roku do 6 października 1719 roku

Jan Jerzy IV von Oppersdorff (Upprichtsdorff) von Aich und Friedstein starosta księstwa opolsko-raciborskiego od 1691 roku do 23 listopada 1693 roku

Józef I książę opolsko-raciborski od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karol I książę opolsko-raciborski od 17 kwietnia 1711 roku do 20 października 1740 roku

Karol Henryk I hrabia von Sobeck und Kornitz starosta Księstwa opolsko-raciborskiego od 29 kwietnia 1720 roku do 7 stycznia 1738 roku

Maria Teresa I księżna opolsko-raciborski od od 20 października 1740 roku do 1742 roku

HOHENZOLLERNOWIE

Fryderyk I książę raciborski od 1742 roku do 17 sierpnia 1786 roku

Fryderyk Wilhelm I książę raciborski od 17 sierpnia 1786 roku do 16 listopada 1797 roku

Fryderyk Wilhelm II książę raciborski od 16 listopada 1797 roku do 7 czerwca 1840 roku

Fryderyk Wilhelm III książę raciborski od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm I książę raciborski od 2 stycznia 1861 roku do 1880 roku

SAYN-WITTGENSTEIN-HOHENSTEIN

Wilhelm Ludwik zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein formalny właściciel dóbr raciborskich od 1 lipca 1812 roku do 1821 roku

YDULFING (HESSEN-ROTENBURG)

Wiktor Amadeusz von Hessen-Rotenburg I książę raciborski od 1821 roku do 12 listopada 1834 roku

HOHENLOHE SCHILLINGSFÜRST von RATIBOR und CORVEY

Wiktor I Maurycy książę raciborski od 15 października 1840 roku do 30 stycznia 1893 roku

Wiktor II Amadeusz książę raciborski od 30 stycznia 1893 roku do 9 sierpnia 1923 roku

Wiktor III August książę raciborski od 9 sierpnia 1923 roku do 11 listopada 1945 roku

Franciszek I Albrecht von Ratibor książę raciborski od 11 listopada 1945 roku do 13 stycznia 1927 roku

METTERNICH-SÁNDOR

Franciszek I Albrecht von Ratibor książę raciborski od 13 stycznia 1927 roku do 25 czerwca 2009 roku

Wiktor V Marcin książę raciborski od 25 czerwca 2009 roku

SPIS HOME