KSIĘŚTWO RACIBORSKIE

Księstwo opolsko-raciborskie wyodrębniono z Księstwa wrocławskiego

Piastowie

Mieszko I "Plątonogi" współrządca Śląska od 1163 roku do 1211 roku, książę raciborski od 1173 roku do 1211 roku

Kazimierz I książę opolsko-raciborski od 1211 roku do 1230 roku

Wiola Bułgarka (żona Kazimierza I, regentka), regentka raciborska od 1229/30 roku do 1239 roku, księżna cieszyńska od 1246 roku do 1251 roku

Henryk I "Brodaty" regent od 1230 roku do 1238 roku

Henryk II "Pobożny" regent od 1238 roku do 1239 roku

Mieszko II "Otyły" książę opolsko-raciborski od 13 maja 1229 a 1230 rokiem do 18, 21 lub 22 października 1246 roku

Władysław I koregent opolsko-raciborski od 1229/1230 roku do 1239 roku, książę opolsko-raciborski od 1246 roku do 1280/1281 roku

Mieszko III książę raciborski od 27 sierpnia lub 13 września 1281/1282 roku do między 10 maja 1290 lub 17 stycznia 1291 roku

Bolesław (Bolko) I koregent opolsko-raciborski od 1277 roku do 1280/1281 roku, książę opolski od 1280/1281 roku do 14 maja 1313 roku, wielki książę krakowski od 1311 do 1312 roku

Przemysław książę w Cieszynie, Oświęcimiu i Raciborzu od 1280/1281 roku do 1290 roku (wspólnie z bratem Mieszkiem), udzielny książę raciborski od 1290 roku do 1306 roku (od 1292 problematyczny hołd lenny złożony Wacławowi II)

Kazimierz książę w Bytomiu i Opolu od 1280/1281 roku do 1284 roku (z bratem Bolkiem I), samodzielny książę bytomski od 1284 roku do 1303 roku, książę na Koźlu i Toszku od 1284 roku do 1312 roku (od 1289 lennik króla Czech Wacława II)

Leszek książę raciborski od 1306 roku do 1336 roku

Mieszko regent raciborski od 1306 roku do 1308 roku

w 1290 roku podział Księstwa opolsko-raciborskiego

Przemyślidzi

Mikołaj I książę raciborski od 1336 roku do 1365 roku (syn Mikołaja I Przemyślida, od 1318 roku w wyniku nadania Jana Luksemburskiego dziedziczny książę opawski z miastami Opawą, Głubczycami, Bruntalem i Karniowem, od 1336 książę raciborski, w latach 1318 - 1336 i od 1361 na ziemi prudnickiej)

Jan I (Hanusz I) książę raciborski od 1366 roku do między 16 lutego 1380 a 28 października 1382 roku (syn Mikołaja II, w wyniku podziału w Raciborzu od 1377 roku, Karniowie i Bruntalu, do 1375 roku w Pszczynie i Mikołowie (sprzedane książętom opolskim), 1378-1382 strata Żor (zastawione książętom cieszyńskim)

Anna żagańska współrządy w księstwie raciborskim od między 16 lutego 1380 a 28 października 1382 roku do po 14 lipca 1405 roku

Jan II "Żelazny" książę raciborski od 1382 roku do 1424 roku (syn, książę raciborski , w latach 1385-1392 zastawił Karniów książętom opolskim, do 1385 i od 1405/7 w Bruntalu, od 1396 roku w Pszczynie i Mikołowie)

Wacław I książę raciborski od 1424 roku do 1456 roku

Mikołaj V książę raciborski od 1424 roku do 1437 roku (syn Jana II "Żelaznego", w wyniku podziału w 1437 roku w Karniowie, Bruntalu, Pszczynie, Rybniku i Wodzisławiu, w 1447 roku sprzedaż Bruntala)

Wacław II książę raciborski od 1424 roku do 29 października 1456 roku (brat, w wyniku podziału w 1437 roku w Raciborzu)

Małgorzata z Szamotuł regentka księstwa raciborskiego od 29 października 1456 roku do 1462 roku, współrządczynią księstwa raciboirskiego od 1462 roku do 5 listopada 1464 roku

Jan III/V książę raciborski od 29 października 1456 roku do 1493 roku (syn Wacława II, Racibórz, w latach 1473-1479 w Pszczynie, od 1483 roku w Wodzisławiu)

Mikołaj III/VI książę raciborski od 1493 roku do 1506 roku (syn, książę raciborski razem z braćmi Janem i Walentynem)

Jan IV/VI "Młodszy" książę raciborski od 1493 roku do 1506 roku (brat, książę raciborski razem z braćmi Mikołajem i Walentynem)

Walenty I "Garbaty" książę raciborski od 1506 roku do 1521 roku (brat, książę raciborski razem z braćmi Mikołajem i Janem, od 1506 roku samodzielnie)

od 1521 roku Księstwo raciborskie włączone do Księstwa opolskiego

Piastowie

Jan V książę raciborski od 1521 roku do 27 marca 1532 roku

Hohenzollernowie

Jerzy I "Pobożny" książę raciborski od 27 marca 1532 roku do 27 grudnia 1543 roku

Jerzy Fryderyk I książę raciborski od 1543 roku do 1552 roku

Habsburgowie

Ferdynand I książę raciborski od 1552 roku do 25 lipca 1564 roku

Maksymilian I książę raciborski od 25 lipca 1564 roku do 12 października 1576 roku

Rudolf I książę raciborski od 12 października 1576 roku do 20 stycznia 1612 roku

Maciej I książę raciborski od 20 stycznia 1612 roku do 20 marca 1619 roku

Ferdinand II książę opolsko-raciborski od 1619 roku do 6 stycznia 1622 roku

Bethlen

Gábor Bethlen de Iktár książę opolsko-raciborski od 6 stycznia 1622 roku do 20 stycznia 1624 roku

Habsburgowie

Ferdynand II Habsburg książę opolsko-raciborski od 20 stycznia 1624 roku do 15 lutego 1637 roku

Ferdynand III Habsburg książę opolsko-raciborski od 15 lutego 1637 roku do 1646 roku

Wazowie

Władysław II książę opolsko-raciborski od 1645 roku do 20 maja 1648 roku

Jan Kazimierz I książę opolsko-raciborski w 1648 roku

Karol Ferdynand I książę opolsko-raciborski od 20 maja 1648 roku do 9 maja 1655 roku

Jan Kazimierz I książę opolsko-raciborski od 9 maja 1655 roku do 6 lipca 1655 roku

Gonzagowie

Ludwika Maria I księżna opolsko-raciborska od 6 lipca 1655 roku do 10 maja 1667 roku

d'Eghienové

Juliusz I książę raciborski w 1663 roku

Habsburgowie

Leopold I książę opolsko-raciborski od 10 maja 1667 roku do 5 maja 1705 roku

Józef I książę opolsko-raciborski od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karol I książę opolsko-raciborski od 17 kwietnia 1711 roku do 20 października 1740 roku

Maria Teresa I księżna opolsko-raciborski od od 20 października 1740 roku do 1742 roku

Hohenzollernowie

Fryderyk I książę raciborski od 1742 roku do 17 sierpnia 1786 roku

Fryderyk Wilhelm I książę raciborski od 17 sierpnia 1786 roku do 16 listopada 1797 roku

Fryderyk Wilhelm II książę raciborski od 16 listopada 1797 roku do 7 czerwca 1840 roku

Fryderyk Wilhelm III książę raciborski od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm I książę raciborski od 2 stycznia 1861 roku do 1880 roku

von Ratibor und Corvey

Wiktor I Maurycy książę raciborski od 15 października 1840 roku do 30 stycznia 1893 roku

Wiktor II Amadeusz książę racborski od 30 stycznia 1893 roku do 9 sierpnia 1923 roku

Wiktor III August książę raciborski od 9 sierpnia 1923 roku do 11 listopada 1945 roku

Franciszek I Albrecht książę raciborski od 5 listopada 1920 roku do lipca 1926 roku

Metternich-Sándor

Franciszek I Albrecht książę raciborski od lipca 1926 roku do 25 czerwca 2009 roku

Wiktor V Marcin książę raciborski od 25 czerwca 2009 roku

SPIS HOME