KIĘSTWO SIEWIERSKIE

PIASTOWIE

od 1281 roku we władaniu Piastów bytomsko-kozielskich

Kazimierz II książę siewierski od 1284 roku do 10 marca 1312 roku

Mieszko bytomski książę siewierski 1312-1328 (formalnie od około 1315 roku)

Władysław bytomski regent Siewierza od około 1315 roku do 1328 roku, książę siewierski od 1328 roku do 1337 roku

od 1337 roku we władaniu Piastów cieszyńskich

Kazimierz I cieszyński książę siewierski od 1337 roku do 1358 roku, po 24 lutym

Bolko II "Mały" książę siewierski od 1359 roku do 28 lipca 1368 roku

Przemysław I "Noszak" książę siewierski od 24 lutego 1358 roku do 23 maja 1410 roku

Bolesław I cieszyński książę siewierski od 23 maja 1410 roku do 18 grudnia 1414 roku

Wacław I cieszyński książę siewierski od 6 maja 1431 roku do 24 grudnia 1443 roku

Władysław (Włodko) bytomski książę siewierski od 6 maja 1431 roku do 29 listopada 1442 roku

Bolesław II cieszyński książę siewierski od 6 maja 1431 roku do 29 listopada 1442 roku

BISKUPOWIE KRAKOWSCY - KSIĄŻĘTA SIEWIERSCY

Zbigniew Oleśnicki książę siewierski od 24 grudnia 1443 roku do 1 kwietnia 1455 roku

Tomasz Strzępiński książę siewierski od 25 września 1455 roku do 22 września 1460 roku

Jakub I z Sienna książę siewierski od 24 listopada 1460 roku do stycznia 1463 roku

Jan V Gruszczyński książę siewierski od 1463 roku do 1464 roku

Jan VI Lutkowic z Brzezia (Lutek) książę siewierski od 19 października 1464 roku do 24 maja 1471 roku

Jan VII z Rzeszowa (Rzeszowski) książę siewierski od 1471 roku do 28 lutego 1488 roku

Fryderyk Jagiellończyk książę siewierski od 19 kwietnia 1488 roku do 14 marca 1503 roku

Jan VIII Konarski książę siewierski od 21 lipca 1503 roku do 1524 roku

Piotr III Tomicki książę siewierski od 1524 roku do 29 października 1535 roku

Jan IX Latalski książę siewierski od 1536 roku do 1537 roku

Jan X Chojeński książę siewierski od 1537 roku do 11 marca 1538 roku

Piotr IV Gamrat książę siewierski od lipca 1538 roku do 27 sierpnia 1545 roku

Samuel Maciejowski książę siewierski od 19 czerwca 1546 roku do 26 października 1550 roku

Andrzej II Zebrzydowski książę siewierski od 25 lutego 1551 roku do 23 maja 1560 roku

Filip Padniewski książę siewierski od 1560 roku do 17 kwietnia 1572 roku

Franciszek Krasiński książę siewierski od 2 czerwca 1572 roku do 16 marca 1577 roku

Piotr V Myszkowski książę siewierski od 5 lipca 1577 roku do 5 kwietnia 1591 roku

Jerzy I Radziwiłł książę siewierski od 9 sierpnia 1591 roku do 21 stycznia 1600 roku

Bernard Maciejowski książę siewierski od 23 maja 1600 roku do 31 lipca 1606 roku

Piotr Tylicki książę siewierski od stycznia 1607 roku do 13 lipca 1616 roku

Marcin Szyszkowski książę siewierski od 17 października 1616 roku do 30 kwietnia 1630 roku

Andrzej Lipski książę siewierski od 1630 roku do 4 września 1631 roku

Jan Albert Waza książę siewierski od 20 listopada 1632 roku do 29 grudnia 1634 roku

Jakub Zadzik książę siewierski od 26 lutego 1635 roku do 17 marca 1642 roku

Piotr Gembicki książę siewierski od 10 listopada 1642 roku do 14 lipca 1657 roku

Andrzej Trzebicki książę siewierski od 2 marca 1658 roku do 28 grudnia 1679 roku

Jan Małachowski książę siewierski od 1681 roku do 20 sierpnia 1699 roku

Kasper Cieński administrator od 28 grudnia 1679 roku do 1700 roku

Stanisław Kazimierz Dąmbski (Dąbski) administrator od 30 marca 1700 roku do 15 grudnia 1700 roku

Jerzy Albrecht Denhoff książę siewierski od 9 maja 1701 roku do 16 marca 1702 roku

Kazimierz Łubieński administrator od 16 marca 1702 roku do 7 maja 1710 roku

Kazimierz Łubieński książę siewierski od 7 maja 1710 roku do 2 maja 1719 roku

Stanisław Józef Hozjusz administrator od 2 maja 1719 roku do 3 lipca 1720 roku

Konstanty Felicjan Szaniawski książę siewierski od 3 lipca 1720 roku do 2 lipca 1732 roku

Michał Wodzicki administrator od 2 lipca do 19 grudnia 1732 roku

Jan Aleksander Lipski książę siewierski od 19 grudnia 1732 roku do 20 lutego 1746 roku

Michał Wodzicki administrator od 20 lutego do 2 maja 1746 roku

Andrzej Stanisław Kostka Załuski książę siewierski od 2 maja 1746 roku do 16 grudnia 1758 roku

Franciszek Podkański administrator od 16 grudnia 1758 roku do 12 lutego 1759 roku

Kajetan Ignacy Sołtyk książę siewierski od 12 lutego 1759 roku do 30 lipca 1788 roku

Michał Jerzy Poniatowski administrator od 1782 roku do 1791 roku

Feliks Turski książę siewierski od 29 listopada 1790 roku do 31 marca 1800 roku

od 1790 roku Sejm Wielki przejął księstwo siewierskie na Skarb Państwa i włączył je w granice Rzeczypospolitej

od 1795 roku po III rozbiorze polskim ziemie dawnego księstwa siewierskiego znalazły się w granicach Prus i zostały wcielone do prowincji śląskiej pod nazwą Nowy Śląsk

Józef Olechowski administratorem diecezji krakowskiej od 7 kwietnia 1800 roku do 18 grudnia 1804 roku

Andrzej Gawroński książę siewierski od 30 sierpnia 1803 roku do 3 kwietnia 1813 roku

w 1807 roku Napoleon Bonaparte restytuował Księstwo Siewierskie i łącząc je z dominium olkuskim w księstwo olkusko-siewierskie

Jean Lannes książę olkusko-siewierski od 30 czerwca 1807 roku do 31 maja 1809 roku

po kongresie wiedeńskim Siewierz znalazł się w granicach Królestwa Kongresowego

Jan Paweł Woronicz książę siewierski od 1815 roku do 28 stycznia 1828 roku

Karol Skórkowski książę siewierski od 1 lipca 1828 roku do 25 stycznia 1851 roku

Franciszek Zglenicki administrator apostolski części diecezji krakowskiej w zaborze austriackim 1836-1841

Ludwik Łętowski administrator apostolski części diecezji krakowskiej w zaborze austriackim w latach 1841-1849

Mateusz Gładyszewicz administrator apostolski części diecezji krakowskiej w zaborze austriackim w latach 1849-1862

Antoni Junosza Gałecki administrator apostolski części diecezji krakowskiej w zaborze austriackim w latach 1862-1879

Albin Dunajewski książę siewierski od 8 czerwca 1879 roku do 18 czerwca 1894 roku

Jan Puzyna książę siewierski od 22 stycznia 1895 roku do 8 września 1911 roku

Adam Stefan Sapieha książę siewierski od 24 listopada 1911 roku do 23 lipca 1951 roku