KSIĘSTWO ŚLĄSKIE

Piastowie 1138-1163

- Władysław II "Wygnaniec" książę śląski 1138-1146 usunięty

- Bolesław IV "Kędzierzawy" książę śląski 1146-1163 usunięty

Podział Śląska na dzielnice w 1163 roku: Wrocławską i Raciborską

SPIS HOME