KSIĘSTWO WROCŁAWSKIE 1146-1918

Piastowie

Bolesław IV "Kędzierzawy" książę śląski od 1146 roku do 1163 roku i od 1166 roku do 1173 roku

Mieszko IV "Plątonogi" książę wrocławski od 1163 roku do 1173 roku

Bolesław I "Wysoki, Przystojny" książę wrocławski od 1179 lub 1180 roku do 7 lub 8 grudnia 1201 roku

Henryk I "Brodaty" książę wrocławski od 7 lub 8 grudnia 1201 roku do 19 marca 1238 roku

Henryk II "Pobożny" koregent od 1234 roku do 19 marca 1238 roku, książę wrocławski od 19 marca 1238 roku do 9 kwietnia 1241 roku

Bolesław II "Rogatka" książę Dolnego Śląska od 9 kwietnia 1241 roku do 1248 roku

Henryk III "Biały" książę wrocławski od 1248 roku do 3 grudnia 1266 roku

Konrad I książę wrocławski od 1248 roku do 1248 roku

Anna Przemyślidówna regentka śląska od 9 maja 1241 roku do czerwca 1242 roku

Władysław książę wrocławski od 1248 roku do 3 grudnia 1266 roku, regent w imieniu Henryka IV "Probusa" od 3 grudnia 1266 roku

Henryk IV "Probus" książę wrocławski od 3 grudnia 1266 do 23 czerwca 1290 roku

Przemyślidzi

Przemysł Ottokar II Przemyślid książę wrocławski od 1270 roku do 1273 roku

Piastowie

Henryk V "Głogowski" książę wrocławski od 23 czerwca 1290 roku do 1296 roku

Bolesław III "Hojny, Rozrzutny" książę na Legnicy, Brzegu i Wrocławiu od 22 lutego 1296 roku do 1311 roku

Elżbieta Kaliska regentka legnicko-wrocławska od 22 lutego 1296 roku do 28 września 1304 roku

Bolko I "Surowy" regent legnicko-wrocławski od 22 lutego 1296 roku do 9 listopada 1301 roku

Regencja księstwa legnicko-wrocławskiego przez biskupa wrocławskiego 1301-1303

- Jan III Romka regent księstwa legnicko-wrocławski od 9 listopada 1301 roku do 1302 roku

- Henryk z Wierzbna regent księstwa legnicko-wrocławski od 9 listopada 1301 roku do 1303 roku

-Wacław II Przemyślid regent legnicko-wrocławski od 8 stycznia 1303 roku do 21 czerwca 1305 roku

Władysław książę wrocławski od 4 sierpnia 1306 roku do 1311 roku między 5 października a 4 listopada

Henryk VI "Dobry" książę wrocławski od 1311 roku do 24 listopada 1335 roku

Księstwo wrocławskie włączone w 1335 roku do korony czeskiej

Wigérides (Limburg-Luksemburgowie)

Jan "Ślepy" książę wrocławski od 1335 roku do 26 sierpnia 1346 roku

Karol IV książę wrocławski od 26 sierpnia 1346 roku do 29 listopada 1378 roku

Waclaw IV książę wrocławski od 29 listopada 1378 roku do 16 sierpnia 1419 roku

Zygmunt książę wrocławski od 16 sierpnia 1419 roku do 7 czerwca 1421 roku

Albert z Koldice gubernator księstwa wrocławskiego od 1420 roku do 1424 roku

interregnum 1421-1436

Zygmunt książę wrocławski od 16 sierpnia 1436 roku do 9 grudnia 1437 roku

Habsburgowie

Albrecht książę wrocławski od 27 grudnia 1437 roku do 27 października 1439 roku

Władysław "Pogrobowiec" książę wrocławski od 27 października 1439 roku do 23 listopada 1457 roku

Jerzy z Podiebrad regent Księstwa wrocławskiego od 1452 roku do 1457 roku

Podiebradowie

Jerzy książę wrocławski od 2 marca 1458 roku do 22 marca 1471 roku

Jagiellonowie

Władysław II książę wrocławski od 22 marca 1471 roku do 13 marca 1516 roku

Ludwik książę wrocławski od 13 marca 1516 roku do 29 sierpnia 1526 roku

Habsburgowie

Ferdynand I książę wrocławski od 23 października 1526 roku do 25 lipca 1564 roku

Maksymilian książę wrocławski od 25 lipca 1564 roku do 12 października 1576 roku

Rudolf II książę wrocławski od 12 października 1576 roku do 11 sierpnia 1611 roku

Maciej książę wrocławski 20 stycznia 1612 roku do 20 marca 1619 roku

Ferdynand II książę wrocławski od 20 marca do 26 sierpnia 1619 roku

Wittelsbachowie (Rhine-Pfalz)

Fryderyk "Zimowy Król" książę wrocławski od 26 sierpnia 1619 roku do 9 listopada 1620 roku

Habsburgowie

Ferdynand II książę wrocławski od 9 listopada 1620 roku do 15 lutego 1637 roku

Ferdynand III książę wrocławski od 15 lutego 1637 roku do 5 sierpnia 1646 roku

Ferdynand IV książę wrocławski od 5 sierpnia 1646 roku do 9 lipca 1654 roku

Ferdynand III (ponownie) książę wrocławski od 9 lipca 1654 roku do 2 kwietnia 1657 roku

Leopold I książę wrocławski od 2 kwietnia 1657 roku do 5 maja 1705 roku

Józef I książę wrocławski od 5 maja 1705 roku do 17 kwietnia 1711 roku

Karol II książę wrocławski od 17 kwietnia 1711 roku 20 października 1740 roku

Maria Teresa książę wrocławski od 20 października 1740 roku do 29 listopada 1780 roku

Franciszk I Stefan Baudemont-Vaudémont-Lotaryński współregent w dziedzicznych ziemiach Habsburgów od 20 października 1740 roku do 18 sierpnia 1765 roku

Lorraine-Habsburg (Baudemont-Vaudemont)

Józef II książę wrocławski od 29 listopada 1780 roku do 20 lutego 1790 roku

Leopold II książę wrocławski od 20 lutego 1790 roku do 1 marca 1792 roku

Franciszek książę wrocławski od 1 marca 1792 roku do 2 marca 1835 roku

Ferdynand IV książę wrocławski od 2 marca 1835 do abdykacji 2 grudnia 1848 roku

Franciszek Józef książę wrocławski od 2 grudnia 1848 roku do 21 listopada 1916 roku

Karol III książę wrocławski od 21 listopada 1916 roku do 11 listopada 1918 roku (faktycznie do 1 kwietnia 1922 roku)

Otto tytularny książę wrocławski od 1 kwietnia 1922 roku do 1 stycznia 2007 roku

Karol IV tytularny książę wrocławski od 1 stycznia 2007 roku

SPIS HOME