KSIĘSTWO ŻAGAŃSKIE

Księstwo głogowskie utworzone z księstwa wrocławskiego

Piastowie

Konrad "Laskonogi" książę głogowski od 1177 roku do 1180/1190 roku

Księstwo wchłonięte na przełomie 1180/1190 roku do Księstwa Śląskiego

Bolesław I "Wysoki" książę śląski 1163-1201, książę Dolnego Śląska po podziale od 1173 roku, książę Opola

Henryk I "Brodaty" książę wrocławski w latach 1201-1238, książę Opola w latach 1201-1202, wielki książę-senior krakowski, opieka nad Opolem i nad Sandomierzem

Henryk II "Pobożny" książę wrocławski w latach 1238-1241, koregent od 1234 roku, wielki książę-senior krakowski, opieka nad Opolem i Sandomierzem

Konrad I książę Żagania od 1251 roku do 6 sierpnia między 1273 a 1274 rokiem

Anna Przemyślidówna regentka śląska od 9 maja 1241 roku do czerwca 1242 roku

Henryk III książę żagański od 6 sierpnia między 1273 a 1274 rokiem do 1278 roku i od 1304 roku do 1309 roku

Przemko I (brat) książę ścinawski od 1278 roku do 1278 roku, książę żagański od 1278 roku do 1284 roku, książę ścinawski od 1284 roku do 1289 roku

Konrad II "Garbaty" książę żagański od 1284 roku do marca 1299 roku i od maja 1299 roku do 11 października 1304 roku

Henryk IV "Wierny" książę żagański od 9 grudnia 1309 roku do 22 stycznia 1342 roku

Bolesław książę żagański od 9 grudnia 1309 roku do 29 lutego 1312 roku

Matylda Welf brunszwicka regentka księstwa żagańskiego od 9 grudnia 1309 roku do 1312 roku

Jan (syn) z braćmi Henrykiem IV i Przemkiem współrządy nad Żaganiem i Ścinawą od 1312 roku do 1317 roku, książę poznański od 1312 roku do 1314 roku, samodzielny książę ścinawski od 1317 roku do 1363 roku, od 1329 dziedziczny lennik czeski

od 1363 roku Ścinawa połączona z Żaganiem

Przemko II (brat) książę w Żaganiu i Ścinawie od 1312 roku do 1317 roku (z braćmi Henrykiem IV i Janem), książę poznański od 1312 roku do 1314 roku, książę w Żaganiu od 1317 roku do 1321 roku (z bratem Henrykiem IV), książę w Głogowie od 1318 roku do 1321 roku, samodzielny książę głogowski od 1321 roku do 1331 roku

od 1331 roku Głogów włączono do Korony Czeskiej

Książęta głogowsko-żagańscy

Henryk V "Żelazny" książę głogowsko-żagański od 1342 roku do 1369 roku (syn Henryka IV, od 1344 dziedziczny lennik czeski, od 1349 na połowie Głogowa, od 1363 na połowie Ścinawy)

Henryk VI książę głogowsko-żagański od 1369 roku do 1393 roku (syn Henryka V, w wyniku podziału 1378 w Żaganiu, Krośnie i Świebodzinie)

Jadwiga Legnicka (żona Henryka VI, oprawa wdowia na Żaganiu, Krośnie i Świebodzinie od 1393 roku do 1403 roku

Henryk VII "Średni" (Rumpold) książę głogowsko-żagański od 1369 roku do 1378 roku, książę w Głogowie, Ścinawie i Bytomiu Odrzańskim od 1378 roku do 1395 roku (syn Henryka V, w wyniku podziału 1378 (właściciel połowy tych ziem, druga w posiadaniu Czech)

Jadwiga Legnicka (oprawa wdowia) księżna żagańska (okręgi Żagań, Krosno, Bobrowice, Nowogród Bobrzański i Świebodzin) od między 5 a 7 grudnia 1393 roku do 1403 roku (rezygnacja)

Henryk VIII "Wróbel" książę głogowsko-żagański od 1369 roku do 1378 roku, książę w Zielonej Górze, Szprotawie, Kożuchowie, Przemkowie i Sulechowie od 1378 roku do 1397 roku, książę połowy Głogowa i Bytomia Odrzańskiego od 1395 roku do 1397 roku, książę na Ścinawie od 1395 roku do 1397 roku (pod rządy linii oleśnickiej) (syn Henryka V,)

Katarzyna Opolska (żona Henryka VIII, oprawia wdowia na Zielonej Górze i Kożuchowie) 1397-1420

Książęta żagańscy

Ruprecht I Legnicki regent w Głogowie i Żaganiu od 1397 roku do 1401 roku (szwagier Henryka VIII)

Jan I formalne książę w Szprotawie, Przemkowie, Sulechowie, połowie Głogowa, Ścinawy i Bytomia Odrzańskiego od 1401 roku do 1439 roku (współrządy z braćmi), książę w Żaganiu, Krośnie i Świebodzinie od 1403 roku do 1413 roku, książę żagański od 1412/13 roku do 1413 roku, książę w Przewozie od 1413 roku do 1413 roku (syn Henryka VIII i Katarzyny)

Henryk IX "Starszy" książę żagański od 1401 roku do 1412/3 roku, od 1412/3 roku do 1417/8 roku, od 1417/8 roku do 1423 roku i od 1423 roku 1467 roku

Scholastyka z Wettinów (żona Jana I, początkowo na wygnaniu a od 1439 roku, oprawa wdowia na Nowogrodzie Bobrzańskim od 1439 roku do 1463 roku

Baltazar książę żagański od 1439 roku do 1449 roku (współrządy z braćmi), książę żagański wraz z Rudolfem od 1449 roku do 1454 roku, książę od 1454 roku do 1461 roku samodzielnie, 1461-1467 na wygnaniu, usunięty, zm. 1472) (syn Jana I i Scholastyki)

Rudolf książę żagański od 1439 roku do 1449 roku (współrządy z braćmi), książę żagański od 1449 roku do 1454 roku (razem z Baltazarem) zm. 1454) (brat)

Wacław książę głogowski od 1401 roku do 1412/3 roku i od 1412/3 roku do 1417/8 roku, książę żagański od 1439 roku do 1449 roku (współrządy z braćmi), książę na Przewozie od 1449 roku do 1454 roku (z Janem II), od 1454 z powodu choroby psychicznej pod kuratelą brata Jana II, 1476 zrzekł się praw do Głogowa, zm. 1488) 1439-1472 (brat) Wacław

Henryk XI książę głogowski od 1467 roku do 1476 roku

Jan II "Szalony, Zły, Dziki, Okrutny" książę żagański od do 1449 roku (pod opieką braci), książę na Przewozie (faktyczne rządy) od 1449 roku (z Wacławem), książę w Nowogrodzie Bobrzańskim od 1461 roku, książę w Żaganiu od 1461 roku do 1467 roku i w 1472 roku, abdykował, książę na Głogowie, Kożuchowie i Szprotawie od 1476 roku do 1488 roku (usunięty), książę w Wołowie od około 1497 roku do 1504 roku, książę głogowski i ścinawski od 1480 roku do 1488 roku (brat) (usunięty, zm. 1504)

księstwo żagańskie wraz z Przewozem od 1472 roku, sprzedane przez Jana II, pod rządami Wettinów (jako lenników czeskich)

Wettinowie

Ernest Wettin książę żagański od 1472 roku do 26 sierpnia 1486 roku (lennik czeski)

Albrecht Wettin książę żagański od 26 sierpnia 1486 roku do 12 września 1500 roku (lennik czeski)

Fryderyk III "Mądry" książę żagański od 26 sierpnia 1486 roku do 5 maja 1525 roku

Jan "Mocny, Stały" książę żagański od 5 maja 1525 roku do 16 sierpnia 1532 roku

Jan Fryderyk I książę żagański od 16 sierpnia 1532 roku do 1553 roku

w 1553 roku ponownie wydzielono księstwo żagańskie

Hohenzollernowie

Jerzy Fryderyk Hohenzollern książę żagański od 1553 roku do 1558 roku

Promnitzowie

Baltazar von Promnitz, biskup wrocławski, książę żagański od 1558 roku do 1562 roku

Zygfryd von Promnitz książę żagański od 1562 roku do 1597 roku

Anzelm von Promnitz książę żagański od 1597 roku do 1601 roku

w latach 1601-1627 część Austrii

Wallenstein

Albrecht Wacław Euzebiusz von Wallenstein książę żagański od 1627 roku do 25 lutego 1634 roku

w latach 1634-1646 część Austrii

Lobkowitz

Wacław Franciszek Euzebiusz von Lobkowitz książę żagański od 1646 roku do 1677 roku

Ferdynand August Leopold von Lobkowitz książę żagański od 1677 roku do 1715 roku

Filip Hiacynt von Lobkowitz książę żagański od 1715 roku do 1734 roku

Wacław Ferdynand Karol von Lobkowitz książę żagański od 1734 roku do 1739 roku

Ferdynand Filip Józef von Lobkowitz książę żagański od 1734 roku do 1784 roku

Józef Franciszek Maksymilian von Lobkowitz książę żagański od 1784 roku do 1785 roku

Hohenlohe

Fryderyk Ludwik Hohenlohe książę żagański w 1785 roku

Bironowie

Piotr von Biron książę żagański od 1785 roku do 1800 roku

Wilhelmina von Biron księżna żagańska od 1800 roku do 1839 roku

Paulina von Biron księżna żagańska od 1839 roku do 1845 roku

Dorota von Biron księżna żagańska od 1845 roku do 19 września 1862 roku

de Talleyrand-Périgord

Alexandre Edmond de Talleyrand-Périgord książę żagański od 6 stycznia 1845 roku, objęcie 19 czerwca 1846 roku do 16 maja 1872 roku

Napoleon Ludwik III de Talleyrand-Périgord książę żagański od 19 września 1862 do 21 marca 1898 roku

Boson I de Talleyrand-Périgord książę żagański od 21 marca 1898 roku do 21 lutego 1910 roku

Hélie (Marie Pierre Camille Louis) de Talleyrand-Périgord książę żagański od 21 lutego 1910 roku do 25 października 1937 roku

Hélene Violette de Talleyrand-Périgord księżna żagańska od 25 października 1937 roku do 6 marca 2003 roku

de Talleyrand-Périgord Valençay

Boson II (Paul Louis Marie Archambault) de Talleyrand-Périgord Valençay książę żagański od 25 października 1937 roku do 1935 roku

w 1935 roku władze III Rzeszy skonfiskowały Żagań

Boson II (Paul Louis Marie Archambault) de Talleyrand-Périgord Valençay tytularny księżna żagańska od 1935 roku do 9 maja 1952 roku

SPIS HOME