KSIĘSTWO ZATORSKIE

PIASTOWIE

powstanie w 1445 roku księstwa wskutek podziału księstwa oświęcimskiego

Wacław I książę zatorski od między 22 grudnia 1433 roku a 26 lipca 1434 roku do między 21 października 1465 roku a 29 lipca 1468 roku

Kazimierz książę zatorski 1468-1474 razem z braćmi, książę na połowie Zatora 1474-1484/7, z bratem Wacławem 1484/7-1490

Wacław II książę zatorski 1468-1474 z braćmi, książę na połowie Zatora 1474-1484/7, z bratem Kazimierzem 1468-1484/7

Jan V (Janusz) (brat, do 1474 z braćmi, od 1474 na połowie Zatora, z bratem Władysławem, 1482 podział w wyniku którego książę na połowie Zatora, od 1490 - 1494 druga część Zatora, od 1493-1494 Wadowice, abdykował, zm. 1513)

Władysław (brat, do 1474 z braćmi, od 1474 na połowie Zatora z bratem Janem V, w wyniku podziału 1482 1468-1493

Agnieszka zatorska (córka, właścicielka bez rangi udzielnego księstwa 1493 - 1503, usunięta, zm. 1505)

Jan (Janusz) V z braku legalnego potomstwa odsprzedał w 1494 roku księstwo Janowi I Olbrachtowi z zagwarantowaniem dożywocia

przyłączenie w 1513 roku Księstwa zatorskiego do Polski

podpisanie oficjalnego aktu inkorporacji księstwa zatorskiego i oświęcimskiego w 1564 roku na sejmie w Warszawie do województwa krakowskiego, jako tzw. powiat śląski. W praktyce używano jednak nazw nadal obu księstw.

Jagiellonowie

Jan I Olbracht (Albrecht) książę oświęcimski od 23 września 1492 roku do 17 czerwca 1501 roku

Fryderyk Jagiellończyk interrex od 17 czerwca do 25 października 1501 roku

Aleksander I książę oświęcimski od 12 grudnia 1501 roku do 19 sierpnia 1506 roku

Andrzej Róza Boryszewski herbu Poraj interrex od 19 sierpnia 1506 roku do 24 stycznia 1507 roku

Spytek z Jarosławia (Spytek Jarosławski) herbu Leliwa vicesregent Królestwa Polskiego w 1506 roku

Zygmunt I "Stary" książę oświęcimski od 24 stycznia 1507 roku do 1 kwietnia 1548 roku

Zygmunt II August książę oświęcimski od 20 lutego 1530 roku do 7 lipca 1572 roku

Jan Firlej herbu Lewart interrex od 7 lipca do października 1572 roku

Jakub Uchański herbu Radwan interrex od 7 lipca 1572 roku do 21 lutego 1574 roku

Walezjusze 1573-1574

Henryk Walezy książę oświęcimski od 21 lutego 1574 roku do 12 maja 1575 roku, tytularny król Polski do 2 sierpnia 1598 roku

Jakub Uchański herbu Radwan interrex od 19 czerwca 1574 roku do 1 maja 1576 roku

Anna I Jagiellonka księżna oświęcimska do 12 grudnia 1586 roku, używała tytułu do 9 września 1596 roku

Batory

Stefan I Batory książę oświęcimski od 1 maja 1576 roku do 12 grudnia 1586 roku

Stanisław Karnkowski herbu Junosza interrex od 12 grudnia 1586 roku do 27 sierpnia 1587 roku

Wazowie (Vasa)

Zygmunt III Waza książę oświęcimski od 27 grudnia 1587 roku panował do 30 kwietnia 1632 roku

Jan Wężyk herbu Wężyk interrex od 30 kwietnia 1632 roku do 6 lutego 1633 roku

Władysław IV Zygmunt Waza książę oświęcimski od 6 lutego 1633 roku do 20 maja 1648 roku

Maciej Łubieński herbu Pomian interrex od 20 maja 1648 roku do 17 stycznia 1649 roku

Jan II Kazimierz Waza książę oświęcimski od 17 stycznia 1649 roku do 16 września 1668 roku (od wrzesień do listopada 1655 roku "potop szwedzki")

Mikołaj Prażmowski herbu Belina interex od 16 września 1668 roku do 19 września 1669 roku

Michał I Tomasz Wiśniowiecki herbu Korybut książę oświęcimski od 29 września 1669 roku do 10 listopada 1673 roku

Kazimierz Florian książę Czartoryski herbu Pogoń Litewska interrex 10 listopada 1673 roku do 15 maja 1674 roku

Andrzej Trzebicki herbu Łabędź wiceinterrex od 10 listopada 1673 roku do 5 czerwca 1674 roku

Stefan Wierzbowski herbu Lubicz wiceinterrex od 1673 roku do 1674 roku

Jan III Sobieski herbu Janina książę oświęcimski od 5 czerwca 1674 roku do 17 czerwca 1696 roku

Michał Stefan Augustyn Radziejowski herbu Jastrzębiec interrex od 17 czerwca 1696 roku do 15 września 1697 roku

Wettinowie

August II "Mocny" Wettin książę oświęcimski od 15 września 1697 roku do 16 lutego 1704 roku oraz od 24 września 1706 roku (faktycznie od 8 sierpnia 1709 roku) do 1 lutego 1733 roku

Michał Stefan Augustyn Radziejowski herbu Jastrzębiec interrex od 16 lutego 1704 roku do 4 października 1705 roku

Mikołaj Stanisław Święcicki herbu Jastrzębiec wiceinterrex od 1704 roku do 1705 roku

Stanisław I Leszczyński herbu Wieniawa książę oświęcimski od 4 października 1705 roku do 8 sierpnia 1709 roku, ponownie od 12 września 1733 roku do 30 czerwca 1734 roku, abdykował 27 stycznia 1736 roku

Teodor Andrzej hrabia Potocki herbu Pilawa interrex od 1 lutego do 12 września 1733 roku

August III Wettin książę oświęcimski od 30 czerwca 1734 roku do 5 października 1763 roku

Władysław Aleksander Łubieński herbu Pomian interrex od 5 października 1763 roku do 25 listopada 1764 roku

Stanisław II August Poniatowski herbu Ciołek książę oświęcimski od 25 listopada 1764 roku do 1772 roku

KRÓLESTWO GALICJI I LODOMERII

Habsburgowie 1772-1918

Józef II książę oświęcimski od 1772 roku do 20 lutego 1790 roku

Leopold II książę oświęcimski od 20 lutego 1790 roku do 1 marca 1792 roku

Franciszek I (II) książę oświęcimski od 1 marca 1792 roku do 2 marca 1835 roku

Ferdynand I (V) "Dobrotliwy" książę oświęcimski od 2 marca 1835 roku do 2 grudnia 1848 roku

Franciszek Józef I książę oświęcimski od 2 grudnia 1848 roku do 21 listopada 1916 roku

Karol I książę oświęcimski od 21 listopada 1916 roku do 11 listopada 1918 roku (faktycznie do 1 kwietnia 1922 roku)

Otto tytularny książę oświęcimski od 1 kwietnia 1922 roku do 1 stycznia 2007 roku

Karol II tytularny książę oświęcimski od 1 stycznia 2007 roku

SPIS HOME