KSIĘSTWO ZIĘBICKIE 1322-1918

Piastowie

Bernard książę świdnicko-ziębicki od 1301 roku do 1312 roku, w wyniku podziału księstwa książę świdnicki od 1322 roku do 1326 roku

Księstwo Ziębickie w 1322 roku wydzielone z Księstwa Świdnickiego

Bolko (Bolesław) II książę ziębicki od 1322 roku do 1341 roku

Liczne zastawy ziem od 1326 roku do końca XIV wieku ograniczyły księstwo tylko do okolic Ziębic

Od 1336 roku - lenno królów Czech

Mikołaj "Mały" książę ziębicki od 1341 roku do 1358 roku

Agnieszka z Lichtenburka (matka) regentka w latach 1358-(ok.)1360

Bolko (Bolesław) III książę ziębicki do 1410 roku do 1428 roku, książę w Gliwicach 1369-1373

Henryk I (brat) współrządca w latach 1358-1366/85

Henryk II (syn Bolka III) książę ziębicki od 1410 roku do 1420 roku

Jan książę ziębicki od 1410 roku do 1428 roku

Inkorporacja do Korony czeskiej w 1428 roku

Wigérides (Limburg-Luksemburg)

Zygmunt Wigérides Limburg-Luksemburski książę ziębicki od 1428 roku do 1429 roku

Ród z Czastolowic

Puta III z Czastolowic pan zastawny Księstwa ziębickiego w latach 1429-1435

Ród Krušina z Lichtenburka

Hynkowi Krušinie z Lichtenburka pan zastawny Księstwa ziębickiego od 1435 roku do 4 marca 1454 roku

Wilhelm Krušina z Lichtenburka pan zastawny Księstwa ziębickiego w 1454 roku

Piastowie

Eufemia Piastówna (siostra Jana Piasta) księżna ziębicka w latach 1435-1443

z ziemi ziębickiej i okręgu ząbkowickiego powstało nowe Księstwo Ziębickie

Przemyślidzi

Od 1443 roku - Księstwo Ziębickie w rękach opawskich Przemyślidów

Wilhelm Przemyślid książę opawski, książę ziębicki w latach 1443-1454

Ernest Przemyślid książę opawski, książę ziębicki w latach 1454-1456

Podiebradowie

1456-1552 - własność Jerzego z Podiebradów (późniejszego króla Czech), a potem jego potomków - wielokrotnie zastawiane

Jerzy z Podiebrad książę ziębicki od 1456 roku do 1459 roku

Wiktoryn z Podiebradów (syn Jerzego z Podiebradów) książę ziębicki w latach 1459-1462

Henryk I "Starszy" (syn Jerzego z Podiebradów) książę ziębicki w latach 1462-1498

Albrecht Podiebrad (syn Henryka I) książę ziębicki w latach 1498-1511

Karol I Podiebrad (syn Henryka I) książę ziębicki w latach 1498-1511-1536

Joachim (syn Karola I) książę ziębicki w latach 1536-1542

Henryk II (syn Karola I) książę ziębicki w latach 1536-1542

Jerzy II (syn Karola I) książę ziębicki w latach 1536-1542

Jan (syn Karola I) książę ziębicki w latach 1536-1542

Fryderyk II Piast książę legnicki, pan zastawny Księstwa ziębickiego w latach 1542-1547

Fryderyk III Piast książę legnicki, pan zastawny Księstwa ziębickiego w latach 1547-1551

Jan (syn Karola I) książę ziębicki w latach 1551-1552

Jegiellonowie

Izabela Jagiellonka nominalna księżna na Ziębicach i Ząbkowicach od 1551 roku do 15 września 1559 roku

Habsburgowie

1569-1654 - inkorporacja do Korony czeskiej - księstwo stanowiło własność króla czeskiego, który był zarazem cesarzem

Maksymilian II książę ziębicki od 1569 roku do 12 października 1576 roku

Rudolf II książę ziębicki od 12 października 1576 roku do 11 sierpnia 1611 roku

Maciej książę ziębicki od 20 stycznia 1612 roku do 20 marca 1619 roku

Ferdynand II książę ziębicki od 20 marca do 26 sierpnia 1619 roku

Wittelsbachowie (Rhine-Pfalz)

Fryderyk "Zimowy Król" książę ziębicki od 26 sierpnia 1619 roku do 9 listopada 1620 roku

Habsburgowie

Ferdynand II (ponownie) książę ziębicki od 9 listopada 1620 roku do 15 lutego 1637 roku

Ferdynand III książę ziębicki od 15 lutego 1637 roku do 5 sierpnia 1646 roku

Ferdynand IV książę ziębicki od 5 sierpnia 1646 roku do 9 lipca 1654 roku

Auerspergowie

Od 1654 roku - sprzedane jako lenno Weikhardowi księciu von Auersperg

Johann Weikhard von Auersperg książę ziębicki od 30 lipca 1654 roku do 13 listopada 1677 roku

Ferdinand Franz von Auersperg (syn) książę ziębicki od 13 listopada 1677 roku do 6 sierpnia 1705 roku

Franz Karl von Auersperg (brat) książę ziębicki 6 sierpnia 1705 roku do 6 listopada 1713 roku

Heinrich Josef Johann von Auersperg książę ziębicki od 6 listopada 1713 roku do 9 lutego 1783 roku

od 1742 roku w państwie pruskim

Karl Josef von Auersperg książę ziębicki od 9 lutego 1783 roku do 1791 roku

od 1791 - sprzedane królowi pruskiemu

Hohenzollernowie

Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern książę ziębicki od 1791 roku do 16 listopada 1797 roku

Od 1795 roku powstanie wolnego mniejszego państwa stanowego ziębicko-ząbkowickiego, które zakupił od korony Ludwig Wilhelm von Schlabrendorf

Ludwig Wilhelm von Schlabrendorf właściciel ziębick-ząbkowicki od 1795 roku do 7 stycznia 1803 roku

Hohenzollernowie

Fryderyk Wilhelm III książę ziębicki od 7 stycznia 1803 roku do 7 czerwca 1840 roku

Fryderyk Wilhelm IV książę ziębicki od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm I książę ziębicki od 2 stycznia 1861 roku do 9 marca 1888 roku

Fryderyk Wilhelm V książę ziębicki od 9 marca do 15 czerwca 1888 roku

Wilhelm II książę ziębicki od 15 czerwca 1888 roku do 9 listopada 1918 roku, tytularny książę ziębicki od 9 listopada 1918 roku do 4 czerwca 1941 roku

Wilhelm (III) tytularny książę ziębicki od 4 czerwca 1941 roku do 20 lipca 1951 roku

Louis (II) Ferdinand tytularny książę ziębicki od 20 lipca 1951 roku do 25 września 1994 roku

Georg Friedrich Ferdinand tytularny książę ziębicki od 25 września 1994 roku

SPIS HOME