KSIĘSTWO ZIĘBICKIE 1290-1918

PIASTOWIE

Bolko I "Surowy" książę ziębicki od 1290 roku do 9 listopada 1301 roku

Bernard "Stateczny" książę ziębicki od 9 listopada 1301 roku do 1326 roku

Henryk I książę na Ziębicach od 1307 roku do 1312 roku

Księstwo Ziębickie w 1322 roku wydzielone z Księstwa Świdnickiego

Bolko II książę ziębicki od 1322 roku do 11 czerwca 1341 roku

Liczne zastawy ziem od 1326 roku do końca XIV wieku ograniczyły księstwo tylko do okolic Ziębic

Od 1336 roku - lenno królów Czech

Mikołaj "Mały" książę ziębicki od 11 czerwca 1341 roku do 23 kwietnia 1358 roku

Agnieszka z Lichtenburka regentka ziębicka od 23 kwietnia 1358 roku do około 1360 roku

Bolko III książę ziębicki od 23 kwietnia 1358 roku do 13 czerwca 1410 roku

Henryk I (brat) współrządca od 23 kwietnia 1358 roku do pomiędzy 1366 a 1385 rokiem

Henryk II (syn Bolka III) książę ziębicki od 13 czerwca 1410 roku do 11 marca 1420 roku

Jan książę ziębicki od 13 czerwca 1410 roku do 27 grudnia 1428 roku

Inkorporacja do Korony czeskiej w 1428 roku

WIGÉRIDES (LIMBURG-LUKSEMBURG)

Zygmunt Wigérides Limburg-Luksemburski książę ziębicki od 1428 roku do 1429 roku

RÓD Z CZASTOLOWIC

Půta III "Młodszy" z Ćastolowice pan zastawny Księstwa ziębickiego od 1429 roku do lata 1435 roku

Anna z Koldice pani zastawna Księstwa ziębickiego od 1437 roku do 1440 roku

RÓD KRUSINA Z LICHTENBURKA

Hynek Kruśinie z Lichtenburka pan zastawny Księstwa ziębickiego od 6 września 1440 roku do 4 marca 1454 roku

Wilhelm Kruśina z Lichtenburka pan zastawny Księstwa ziębickiego w 1454 roku

PIASTOWIE

Eufemia Piastówna (siostra Jana Piasta) księżna ziębicka od 11 listopada 1435 roku lub 1436 roku do 1443 roku

z ziemi ziębickiej i okręgu ząbkowickiego powstało nowe Księstwo Ziębickie

PRZEMYŚLIDZI

Od 1443 roku - Księstwo Ziębickie w rękach opawskich Przemyślidów

Wilhelm Przemyślid książę ziębicki od 1443 roku do 15 sierpnia 1452 roku

Ernest Przemyślid książę ziębicki 15 sierpnia 1452 roku do 1456 roku

PODIEBRADOWIE

1456-1552 - własność Jerzego z Podiebradów (późniejszego króla Czech), a potem jego potomków - wielokrotnie zastawiane

Jerzy z Podiebrad książę ziębicki od 1456 roku do 1462 roku

Wiktoryn z Podiebradów książę ziębicki od 1462 roku do 24 czerwca 1498 roku

Henryk I "Starszy" (syn Jerzego z Podiebradów) książę ziębicki od 1462 roku do 24 czerwca 1498 roku

Albrecht Podiebrad (syn Henryka I) książę ziębicki od 24 czerwca 1498 roku do 12 lipca 1511 roku

Karol I Podiebrad książę ziębicki od 24 czerwca 1498 roku do 31 maja 1536 roku

Joachim (syn Karola I) książę ziębicki od 31 maja 1536 roku do 1542 roku

Henryk II (syn Karola I) książę ziębicki od 31 maja 1536 roku do 1542 roku

Jerzy II (syn Karola I) książę ziębicki od 31 maja 1536 roku do 1542 roku

Jan (syn Karola I) książę ziębicki od 31 maja 1536 roku do 1542 roku

PIASTOWIE

Fryderyk II legnicki książę zastawny Ziębic od 1542 roku do 17 października 1547 roku

Fryderyk III Piast książę legnicki, książę zastawny Księstwa ziębickiego od 17 października 1547 roku do 1551 roku

Jerzy II "Wspaniały, Pobożny, Czarny" książę ziębicki od 17/18 września 1547 roku do 17 września 1586 roku

JAGIELLONOWIE

Izabela Jagiellonka nominalna księżna na Ziębicach i Ząbkowicach od 1551 roku do 15 września 1559 roku

HABSBURGOWIE

1569-1654 - inkorporacja do Korony czeskiej - księstwo stanowiło własność króla czeskiego, który był zarazem cesarzem

Maksymilian II książę ziębicki od 1569 roku do 12 października 1576 roku

Rudolf II książę ziębicki od 12 października 1576 roku do 11 sierpnia 1611 roku

Maciej książę ziębicki od 20 stycznia 1612 roku do 20 marca 1619 roku

Ferdynand II książę ziębicki od 20 marca do 4 listopada 1619 roku

WITTELSBACHOWIE (RHINE-PFALZ)

Fryderyk "Zimowy Król" książę ziębicki od 4 listopada 1619 roku do 8 listopada 1620 roku

HABSBURGOWIE

Ferdynand II (ponownie) książę ziębicki od 8 listopada 1620 roku do 15 lutego 1637 roku

Ferdynand III książę ziębicki od 15 lutego 1637 roku do 5 sierpnia 1646 roku

Ferdynand IV książę ziębicki od 5 sierpnia 1646 roku do 9 lipca 1654 roku

RÓD AUERSPERGOWIE

Od 1654 roku - sprzedane jako lenno Weikhardowi księciu von Auersperg

Johann Weikhard von Auersperg książę ziębicki od 30 lipca 1654 roku do 13 listopada 1677 roku

Ferdinand Franz von Auersperg książę ziębicki od 13 listopada 1677 roku do 22 lipca 1706 roku

Franz Karl von Auersperg regent Księstwa ziębickiego od 27 stycznia 1696 roku do 23 lipca 1706 roku, książę ziębicki od 23 lipca 1706 roku do 6 listopada 1713 roku

Heinrich Josef Johann von Auersperg książę ziębicki od 6 listopada 1713 roku do 9 lutego 1783 roku

od 1742 roku w państwie pruskim

Karl Josef von Auersperg książę ziębicki od 9 lutego 1783 roku do 1791 roku

od 1791 - sprzedane królowi pruskiemu

HOHENZOLLERNOWIE

Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern książę ziębicki od 1791 roku do 16 listopada 1797 roku

Od 1795 roku powstanie wolnego mniejszego państwa stanowego ziębicko-ząbkowickiego, które zakupił od korony Ludwig Wilhelm von Schlabrendorf

Ludwig Wilhelm von Schlabrendorf właściciel ziębick-ząbkowicki od 1795 roku do 7 stycznia 1803 roku

HOHENZOLLERNOWIE

Fryderyk Wilhelm III książę ziębicki od 7 stycznia 1803 roku do 7 czerwca 1840 roku

Fryderyk Wilhelm IV książę ziębicki od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Wilhelm I książę ziębicki od 2 stycznia 1861 roku do 9 marca 1888 roku

Fryderyk Wilhelm V książę ziębicki od 9 marca do 15 czerwca 1888 roku

Wilhelm II książę ziębicki od 15 czerwca 1888 roku do 9 listopada 1918 roku, tytularny książę ziębicki od 9 listopada 1918 roku do 4 czerwca 1941 roku

Wilhelm (III) tytularny książę ziębicki od 4 czerwca 1941 roku do 20 lipca 1951 roku

Louis (II) Ferdinand tytularny książę ziębicki od 20 lipca 1951 roku do 25 września 1994 roku

Georg Friedrich Ferdinand tytularny książę ziębicki od 25 września 1994 roku

SPIS HOME