Ambrosio Santapace (Santapau) y Branciforte

Markiz de Licodia, wicekról Sycylii od 1546 roku do 1547 roku.

Rodzina Santapau, katalońskiego pochodzenia, posiadała miasto Butera od XIV wieku aż do połowy XVI wieku. 21 sierpnia 1536 roku Ambrogio Santapau został mianowany księciem de Butera przez króla Filipa II Habsburga. Miasto przeszło w ręce rodziny Branciforte, którzy znieśli prawa feudalne w mieście.


Żródła:

Butera - miasto tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk